بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

هدف از این پایان نامه بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن می باشد

دسته بندی گردشگری و توریسم
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامهرشته گردشگری
بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

مقدمه
واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour مشتق شده است به معنای سیرو سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،۱۳۷۴ :۴۲ ).درکتاب گردشگری(ماهیت و مفاهیم) درباره ریشه لغت گردشگری tourism این گونه بیان شده است
این کلمه از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از یو نا نی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیردوسپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارداطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت وتفریح برای سرگرمی‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است.(پاپلی یزدی، سقایی،۱۳۸۵ :۱۸-۱۹).
توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به كلیة فعالیت‌های افرادی اطلاق می‌شود كه به مكان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام كار و سایر هدف‌ها، برای مدت كمتر از یك سال می‌روند. به این ترتیب، محور توریسم از مسافرت‌هایی كه صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری كردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد، بسی فراتر می‌رود (زاهدی، ۱۳۸۵: ۴). توریسم مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگردان، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( Weaver 2000: 3).
گردشگری مجموعه مسافرت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به منظور استراحت وتفریح یا دیگرفعالیت‌های شغلی ویا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می‌گیرد وغیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود درطی این مدت موقتی وگذرا می‌باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی‌بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شود ( Inskeep.2002 )
مفهوم توریسم و گردشگری با مفاهیمی‌همچون سیرو سفر، گذران اوقات فرافت،از شهری به شهر دیگررفتن و یا زیاد سفر کردن در آمیخته می‌با شد که معمولا این حر کت و جابجایی به منظور آشنایی باملل دیگر وشناخت و کسب آگاهی ویا امور تجاری و مذ هبی انجام می‌گرفته است البته مفهوم جهانگردی در دنیای قدیم و جدید تغییراتی یافته است زیرا در دنیای قدیم جهانگردی شامل فعالیت‌های خاصی همچون زیارت، سفرهای تجاری وبا زرگانی، سفر‌های ما جرا جو یانه سیا سی و اقتصادی بوده که در مقیاس اندک انجام می‌شده است.اما امروزه جهانگردی بعنوان یک مسئله مهم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی درسطوح ملی، جهانی مد نظر می‌باشد که دارای اثرات مثبت و منفی می‌باشد.
واژگان كلیدی:
مبانی گردشگری
اصول گردشگری
نظریه های گردشگری
اهداف صنعت گردشگری
توسعه پایدار گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردها در برنامه ریزی توسعه است. توسعه پایدار شرط اساسی تأمین زندگی امن و پایدار است که به منظور به حداقل رساندن اتلاف منابع، تخریب محیط، و بی ثباتی اجتماعی تلاش می کند این مفهوم بهدنبال حل مشکلات اساسی در خصوص عدالت، نیازهای اقتصادی جمعیت زاغه نشین و محدودیت های اجتماعی و تکنولوژی توان محیطی در رفع نیازهای نسل کنونی و آینده میباشد. توسعه پایدار، توسعهای است که نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی های نسل های آینده در بر طرف کردن نیازهای شان تأمین کند. توسعه پایدار گردشگری نیازمند صبر، تلاش وتعهد دراز مدت است.
صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از پر درآمدترین بخش های اقتصاد جهانی است. همچنین در سطح ملی، اقتصاددانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند که به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. از این روبررسی جوانب توسعه پایدار این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت دارد. توسعه پایدار گردشگری، یک جابجایی از رویکردهای سنتی اقتصاد نئوکلاسیک در زمینه توسعه گردشگری، به یک رویکرد کلی نگرتر را نشان می دهد که در آن نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است، بلکه نیازهای جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد توجه و تاکید قرار میگیرد.
فهرست مطالب
اصول و مبانی گردشگری
۲-۱- واژه شناسی توریسم ۹
۲-۲- مفهوم توریسم ۱۰
۲-۳-تعریف جهانگردی ۱۰

۲-۴- مهم¬ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری ۱۱

۲-۴-۱- جهانی شدن ۱۱
۲-۴-۲- فرهنگ پذیری ۱۲
۲-۴-۳- نوسازی ۱۲

۲-۴-۴- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ۱۲

۲-۴-۵- انگیزش ۱۳
۲-۴-۶- نظریه عطایای الهی ۱۳
۲-۴-۷- نظریه هزینه نسبی ۱۳
۲-۴-۸- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی ۱۳
۲-۴-۹- نظریه شرایط تقاضا

۱۳ ۲-۵- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری ۱۷

۲-۶- انواع گردشگری ۱۸

۲-۶-۱-توریسم معمولی ۱۸
۲-۶-۲-توریسم بر مبنای طبیعت ۱۹
۲-۶-۳- توریسم ماجراجویانه ۱۹
۲-۶-۴-توریسم محصور ۱۹
۲- ۶- ۵- توریسم سلامتی ۱۹
۲- ۶-۶- توریسم مصرفی ۱۹
۲- ۶-۷- اكوتوریسم ۲۰

۲-۶-۸- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان ۲۰

۲-۶-۹- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان ۲۰

۲-۶-۱۰- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان ۲۰

۲-۶-۱۱- توریسم تفریحی ۲۱
۲-۶-۱۲-توریسم شهری ۲۱
۲-۶-۱۳- توریسم طبیعت گرا ۲۲
۲-۷- اهداف گردشگران ۲۳
۲-۸- شهر و توریسم ۲۳

۲-۹- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ۲۴

۲-۱۰- برنامه ۲۴
۲-۱۰-۱- پیشینه برنامه ریزی ۲۴
۲- ۱۰- ۲- تعریف برنامه ریزی ۲۵
۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ریزی توریسم ۲۶
۲-۱۱- توریسم پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار ۲۸
۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار ۲۹

۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار ۳۱

۲- ۱۱-۵- اصول توریسم پایدار ۳۱
۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت ۳۱
۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذینفع‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۳ – اشتغال برای افراد محلی ۳۲
۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گانی ۳۲
۲-۱۱-۵-۵ – پایداری منابع ۳۲
۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگی در هدف‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۷ – همکاری ۳۳
۲-۱۱-۵-۸ – ظرفیت پذیرش ۳۳
۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشیابی ۳۳
۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگویی ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هویت ۳۴

۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری ۳۴

۲-۱۲- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال ۳۶

۲-۱۳- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم ۳۹
۲-۱۴- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی ۴۱
۲-۱۵- آینده صنعت توریسم ۴۵

۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان ۴۸

منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری

هدف از این پایان نامه نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری می باشد

دسته بندی گردشگری و توریسم
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته گردشگری
نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری

مقدمه
واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour مشتق شده است به معنای سیرو سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،۱۳۷۴ :۴۲ ).درکتاب گردشگری(ماهیت و مفاهیم) درباره ریشه لغت گردشگری tourism این گونه بیان شده است
این کلمه از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از یو نا نی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیردوسپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارداطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت وتفریح برای سرگرمی‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است.(پاپلی یزدی، سقایی،۱۳۸۵ :۱۸-۱۹).
توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به كلیة فعالیت‌های افرادی اطلاق می‌شود كه به مكان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام كار و سایر هدف‌ها، برای مدت كمتر از یك سال می‌روند. به این ترتیب، محور توریسم از مسافرت‌هایی كه صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری كردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد، بسی فراتر می‌رود (زاهدی، ۱۳۸۵: ۴). توریسم مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگردان، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( Weaver 2000: 3).
گردشگری مجموعه مسافرت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به منظور استراحت وتفریح یا دیگرفعالیت‌های شغلی ویا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می‌گیرد وغیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود درطی این مدت موقتی وگذرا می‌باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی‌بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شود ( Inskeep.2002 )
مفهوم توریسم و گردشگری با مفاهیمی‌همچون سیرو سفر، گذران اوقات فرافت،از شهری به شهر دیگررفتن و یا زیاد سفر کردن در آمیخته می‌با شد که معمولا این حر کت و جابجایی به منظور آشنایی باملل دیگر وشناخت و کسب آگاهی ویا امور تجاری و مذ هبی انجام می‌گرفته است البته مفهوم جهانگردی در دنیای قدیم و جدید تغییراتی یافته است زیرا در دنیای قدیم جهانگردی شامل فعالیت‌های خاصی همچون زیارت، سفرهای تجاری وبا زرگانی، سفر‌های ما جرا جو یانه سیا سی و اقتصادی بوده که در مقیاس اندک انجام می‌شده است.اما امروزه جهانگردی بعنوان یک مسئله مهم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی درسطوح ملی، جهانی مد نظر می‌باشد که دارای اثرات مثبت و منفی می‌باشد.
واژگان كلیدی:
مبانی گردشگری
اصول گردشگری
نظریه های گردشگری
اهداف صنعت گردشگری
فهرست مطالب
اصول و مبانی گردشگری
۲-۱- واژه شناسی توریسم ۹
۲-۲- مفهوم توریسم ۱۰
۲-۳-تعریف جهانگردی ۱۰
۲-۴- مهم¬ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری ۱۱
۲-۴-۱- جهانی شدن ۱۱
۲-۴-۲- فرهنگ پذیری ۱۲
۲-۴-۳- نوسازی ۱۲
۲-۴-۴- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ۱۲
۲-۴-۵- انگیزش ۱۳
۲-۴-۶- نظریه عطایای الهی ۱۳
۲-۴-۷- نظریه هزینه نسبی ۱۳
۲-۴-۸- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی ۱۳
۲-۴-۹- نظریه شرایط تقاضا
۱۳ ۲-۵- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری ۱۷
۲-۶- انواع گردشگری ۱۸
۲-۶-۱-توریسم معمولی ۱۸
۲-۶-۲-توریسم بر مبنای طبیعت ۱۹
۲-۶-۳- توریسم ماجراجویانه ۱۹
۲-۶-۴-توریسم محصور ۱۹
۲- ۶- ۵- توریسم سلامتی ۱۹
۲- ۶-۶- توریسم مصرفی ۱۹
۲- ۶-۷- اكوتوریسم ۲۰
۲-۶-۸- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان ۲۰
۲-۶-۹- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان ۲۰
۲-۶-۱۰- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان ۲۰
۲-۶-۱۱- توریسم تفریحی ۲۱
۲-۶-۱۲-توریسم شهری ۲۱
۲-۶-۱۳- توریسم طبیعت گرا ۲۲
۲-۷- اهداف گردشگران ۲۳
۲-۸- شهر و توریسم ۲۳
۲-۹- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ۲۴
۲-۱۰- برنامه ۲۴
۲-۱۰-۱- پیشینه برنامه ریزی ۲۴
۲- ۱۰- ۲- تعریف برنامه ریزی ۲۵
۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ریزی توریسم ۲۶
۲-۱۱- توریسم پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار ۲۸
۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار ۲۹
۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار ۳۱
۲- ۱۱-۵- اصول توریسم پایدار ۳۱
۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت ۳۱
۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذینفع‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۳ – اشتغال برای افراد محلی ۳۲
۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گانی ۳۲
۲-۱۱-۵-۵ – پایداری منابع ۳۲
۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگی در هدف‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۷ – همکاری ۳۳
۲-۱۱-۵-۸ – ظرفیت پذیرش ۳۳
۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشیابی ۳۳
۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگویی ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هویت ۳۴
۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری ۳۴
۲-۱۲- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال ۳۶
۲-۱۳- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم ۳۹
۲-۱۴- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی ۴۱
۲-۱۵- آینده صنعت توریسم ۴۵
۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان ۴۸
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن

هدف از این پایان نامه خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن می باشد

دسته بندی گردشگری و توریسم
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته گردشگری

خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن

مقدمه:
بدیهی است كه بدون آگاهی و شناخت پتانسیلها و توانهای بالقوه و بالفعل در هر منطقه، امكان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت. در واقع شناخت پتانسیلهای هر منطقه به محقق و برنامه ریز این امكان را می‌دهد تا متناسب با آن و بر اساس وضع موجود توسعه و جهت آنرا در منطقه شناسایی و برنامه ریزی كنند.
شوش شهری است با ۵٫۶ کیلومتر مربع مساحت در ۱۱۵ کیلومتری شمال غربی اهواز بین ۳۲ درجه و ۲ دقیقهٔ عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۱ دقیقهٔ طول شرقی نسبت به نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. بلندی شهر شوش از سطح دریا ۸۷ متر و فاصلهٔ هوایی تا تهران ۴۷۹ کیلومتر است. فاصلهٔ زمینی شوش تا تهران ۷۶۶ کیلومتر، تا اهواز ۱۱۵ کیلومتر، تا دزفول ۲۴ و تا اندیمشک ۳۸ کیلومتر است. حدود ۱۳۲۹ هـ. ش به مرکز بخش تبدیل شد.
شهر باستانی شوش از مراکز تمدن قدیم، از معروفترین شهرهای دنیا، پایتخت چند هزار سالهٔ مملکت عیلام[و ۱] و همچنین پایتخت زمستانی امپراطوری هخامنشی[و ۲] بوده‌است. حمزه اصفهانی شوش را چنین توصیف نموده: شوش به معنی شهر زیبا، باصفا، خوب و لطیف. در تورات[و ۳] و در قاموس موسی دربارهٔ شوش آمده‌است: شوشن یا شوشان در عبری[و ۴] زنبق بوده، در یونان سوسنای می‌گفتند و نامهای دیگرش «سوسا» «سوس» بوده، قسمت بزرگی از ولایت شوش و عیلام را هم «سوسیانا» یا «سوزیانا» می‌گفتند. شوش یا شوشن نام همه گیاهان تیره سنبل و زنبق و نرگس و اسپرغم به شمار می‌رود. شوش در قرون وسطی[و ۵] آباد و مرکزی بزرگ برای خوزستان بوده‌است که در آن روزگار چندین شهر، آبادی و حومه داشته و در آن شهر قلعه‌ای محکم و قدیمی، بازارهایی با شکوه و مسجدی با ستونهای گرد وجود داشته‌اند. این شهر به داشتن منسوجات ابریشمی خام، ترنج، انار و نیشکر معروف بوده‌است. آرامگاه دانیال نبی[و ۶] در شهر شوش واقع گردیده‌است. شوش در دوره اسلامی نیز مدتها از شهرهای پرجمعیت و پررونق بود، هنگامی که مرکز خوزستان به اهواز منتقل شد شوش کم‌کم‌ اهمیت خود را از دست داد. در طبقات پایین‌تر این شهر آثاری بدست آمده که باستان شناسان آنها را مربوط به ۸ هزار سال پیش می‌دانند.
شهر باستانی شوش مرکز تمدن عیلام بوده که واقع در یکصد و پنجاه کیلومتری شرق رود دجله در استان خوزستان است، شوش از حدود ۲۷۰۰ قبل از میلاد پایتخت بوده و این پایتختی تا پایان امپراتوری هخامنشی ادامه می‌یابد که بالغ بر ۳۰۰۰ سال می‌شود. اطلاعات تاریخی موجود نشان می‌دهد که عیلامیان در این شهر و منطقه ۲۰۰۰ سال به مرکزیت شهر شوش پادشاهی داشته‌اند، تا قبل از حملهُ مغول شوش بسیار آباد بود و مردمان زیادی در آن زندگی می‌کردند و تنها بعد از حملات ویرانگر مغول بود که قابلیت سکونت شهر کمتر می‌شود اسناد دربارهُ عیلام پس از سدهُ بیست و پنجم پیش از میلاد یافت می‌شود. حتی در این هنگام نیز برای به دست آوردن حداکثر مدارک باید در لابلای سطور کتیبه‌های چندی که به جا مانده گشت، در این مورد خاص دو مدرک وجود دارد که عبارت هستند از آجر نوشته و دیگری گِل نوشته، طبق اظهارات پروفسور ارفعی که سال‌ها بر روی این الواح کار کرده و متن آنها را برگردان نموده، موضوع گِل نوشته‌ها خرید و فروش زمین، وصیتنامه، فرزند خواندگی و غیره است که فرانسوی‌ها آن را در چهار جلد منتشر کرده‌اند.
” شوش، یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شناخته شدهٔ منطقه‌است که تاریخ بنای آن مربوط به ۴۲۰۰ سال پیش ازمیلاد است.[۲] با وجود این، نخستین آثار پیدا شدهُ یک دهکدهٔ مسکونی در آن مربوط به ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد هستند“
فهرست مطالب

فصل اول : ویژگی‌های طبیعی و انسانی شهرستان شوش

۴-۱- ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش
۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش
۴-۱-۲- ناهمواری
۴-۱-۳- آب وهوا
۴-۱-۴- بارندگی
۴-۱-۵- درجه حرارت
۴-۱-۶- روز‌های یخبندان
۴-۱-۷- تبخیر
۴-۱-۸- رطوبت نسبی
۴-۱-۹- زمین شناسی شهرستان شوش
۴-۱-۱۰- خاک
۴-۱-۱۱- پوشش گیاهی شهرستان شوش
۴-۱-۱۲- منابع آب
۴-۲- ویژگی‌های انسانی شهرستان شوش
۴-۲-۱- خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش
۴-۲-۲- ترکیب جنسی جمعیت
۴-۲-۳- ترکیب سنی جمعیت
۴-۲-۴- وضع فعالیت
۴- ۲-۵- ا قتصاد شهرستان شوش

فصل دوم: معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان

مقدمه
۵- ۱- جاذبه‌های طبیعی شهرستان
۵- ۱-۱- آب وهوا
۵- ۱-۲- رودخانه‌ها
۵- ۱-۲-۱- رودخانه کرخه
۵- ۱-۲- ۲- رودخانه دز
۵ – ۱-۲-۳- رودخانه شاوور
۵- ۱- ۳ – مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های‌های حیات وحش
۵- ۱- ۴- تالاب بامدژ
۵- ۲- جاذبه‌های تاریخی شهرستان
۵- ۲-۱- پیشینه تاریخی شهر شوش
۵- ۲-۲- قلعه شوش
۵- ۲-۳- زیگورات چغازنبیل
۵- ۲-۴- کاخ آپادانا
۵- ۲-۵- آکروپل
۵- ۲-۶- شهر صنعت گران (شهرپیشه وران )
۵- ۲-۷- شهرشاهی
۵- ۲-۸- کاخ شائور( کاخ اردشیر)
۵- ۲-۹- محوطه باستانی هفت تپه
۵- ۲-۱۰- موزه‌ها
۵- ۳ – جاذبه‌های مذهبی
۵- ۳-۱- آرامگاه دانیال نبی (ع)
۵- ۳-۲- آیین تعزیه خوانی
۵- ۳-۳- بقعه عبدالله بن علی ( دعبل خزاعی)
۵- ۴- جاذبه‌های دفاع مقدس
۵- ۴-۱- یادمان شهدای فتح المبین
۵- ۴-۲-منطقه فکه
۵- ۵- گردشگری روستایی، کشاورزی
۵- ۶- گردشگری عشایری
۵- ۷- امکانات اقامتی
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش

هدف از این تحقیق بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش می باشد

دسته بندی گردشگری و توریسم
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته گردشگری
بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش

مقدمه
بدیهی است كه بدون آگاهی و شناخت پتانسیلها و توانهای بالقوه و بالفعل در هر منطقه، امكان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت. در واقع شناخت پتانسیلهای هر منطقه به محقق و برنامه ریز این امكان را می‌دهد تا متناسب با آن و بر اساس وضع موجود توسعه و جهت آنرا در منطقه شناسایی و برنامه ریزی كنند.
۵- ۱- جاذبه‌های طبیعی شهرستان
۵- ۱-۱- آب وهوا
یکی از عوامل مهم در توسعه صنعت جهانگردی آب و هوای هر منطقه است. شرایط مناسب آب وهوایی سبب جذب مسافران وگردشگران به یک منطقه می‌شود.گردشگران سعی می‌کنند بهترین زمان از نظر آب و هوایی را برای سفر انتخاب کنند که با توجه به میزان ساعت آفتابی،میزان دما و ریزش‌های جوی از عوامل موثر در زمان ومکان مسافرت گردشگران می‌باشد به ویژه مسافران و گردشگرانی که با اهداف تفریحی مسافرت می‌کنند شرایط آب وهوایی از اهمیت خاصی برخوردار است.
براساس اطلاعات ایستگاه سینوپتیک هفت تپه،میانگین دمای سالانه شهرستان ۵/۲۳ درجه می‌باشد. این میانگین تا ۱/۲۴ درجه در نوسان است. متوسط حداقل دمای هوا با ۲/۱۱ درجه در دی ماه وحداکثر آن با ۳/۳۵ درجه در تیرماه ثبت گردیده است. حداکثر دما در تیرماه بیش از ۵۰ درجه سانت گرادوحداقل مطلق آن در دی ماه ۷- گزارش شده است که بیانگر نوسان شدید روزانه دما می‌باشد‌. تعداد روز‌های یخبندان ۲/۳ روز می‌با شد.یکی از مواردی که در گردشگری از اهمیت خاصی برخورداراست آسایش اقلیمی‌است‌. منظور از آسایش اقلیمی ‌ویژگی‌های آب وهوایی است که در ارتباط با یکدیگر شرایط اقلیمی‌را به وجود می‌آورندکه میزان آسایش اقلیمی‌هر منطقه را تعیین می‌کند‌.
یکی از عوامل بسیار موثر در جذب گردشگر آسایش اقلیمی‌می‌باشد. با توجه به مطالعات انجام شده شهرستان دزفول در ماه‌های فروردین با دمای موثر ۷/۱۷ درجه با شرایط خنک و ماه‌های اسفند با ۱۶ درجه که شرایط آسایش می‌باشد و دی با دمای موثر ۵/۹ خیلی خنک، بهمن ماه با دمای موثر ۱۲ خیلی خنک،اسفند با دمای موثر ۱۶ خیلی خنک،و آذرماه با دمای موثر ۱۵ درجه خیلی خنک می‌باشد در بقیه ماه‌های سال شرایط گرم یا خیلی گرم می‌باشد با توجه با نزدیکی شرایط آب وهوایی شهرستان دزفول وشوش این بررسی می‌تواند در مورد شهرستان شوش نیز مصداق داشته باشد. گردشگران به ویژه گردشگرانی که هدف تفریحی دارند به این مسئله توجه خاصی دارند.براساس تحلیل پرسشنامه ای که در نوروز ۱۳۸۶ در استان خوزستان انجام شده است ۶/۷۱ درصد از مسافران و ایرانگردان هدف خود را از سفر به استان خوزستان اهداف تفریحی دانسته اندکه معمولاً در هنگام تعطیلات آخرهفته یا تعطیلات نوروز انجام می‌شود.
۵- ۱-۲- رودخانه‌ها
وجود منابع طبیعی چون رودخانه،دریاچه،و…… درشهر عاملی مهم درتنوع و بهبود چشم اندازهای شهری و افزایش جذابیت شهری است.با استفاده از این منابع وبا ایجاد ایستگاه‌های قایقرانی،امکانات اسکی روی آب،وغیره فرصت‌های شغلی بسیاری فراهم می‌آورند. عوامل طبیعی مورد اشاره علاوه برطبیعت گردی می‌توانند فرصت‌های گردشگری مانند گردشگری ورزشی که از جمله انواع گردشگری مهم جهان به شمار می‌آید و نقش مهم و متنوع در گردشگری شهری را به وجود می‌آورد.(موحد،۱۳۸۶ : ۸۶ )
فهرست مطالب
مقدمه
۵- ۱- جاذبه‌های طبیعی شهرستان
۵- ۱-۱- آب وهوا
۵- ۱-۲- رودخانه‌ها
۵- ۱-۲-۱- رودخانه کرخه
۵- ۱-۲- ۲- رودخانه دز
۵ – ۱-۲-۳- رودخانه شاوور
۵- ۱- ۳ – مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های‌های حیات وحش
۵- ۱- ۴- تالاب بامدژ
۵- ۲- جاذبه‌های تاریخی شهرستان
۵- ۲-۱- پیشینه تاریخی شهر شوش
۵- ۲-۲- قلعه شوش
۵- ۲-۳- زیگورات چغازنبیل
۵- ۲-۴- کاخ آپادانا
۵- ۲-۵- آکروپل
۵- ۲-۶- شهر صنعت گران (شهرپیشه وران )
۵- ۲-۷- شهرشاهی
۵- ۲-۸- کاخ شائور( کاخ اردشیر)
۵- ۲-۹- محوطه باستانی هفت تپه
۵- ۲-۱۰- موزه‌ها
۵- ۳ – جاذبه‌های مذهبی
۵- ۳-۱- آرامگاه دانیال نبی (ع)
۵- ۳-۲- آیین تعزیه خوانی
۵- ۳-۳- بقعه عبدالله بن علی ( دعبل خزاعی)
۵- ۴- جاذبه‌های دفاع مقدس
۵- ۴-۱- یادمان شهدای فتح المبین
۵- ۴-۲-منطقه فکه
۵- ۵- گردشگری روستایی، کشاورزی
۵- ۶- گردشگری عشایری
۵- ۷- امکانات اقامتی
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن

هدف از این تحقیق ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن می باشد

دسته بندی گردشگری و توریسم
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته گردشگری

ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن

مقدمه
صنعت جهانگردی همچون سایر صنایع نیاز به برنامه ریزی دارد. برنامه‌های جهانگردی باید با نگاه به آینده و پیش بینی آینده، عملیات لازم برای نیل به اهداف جهانگردی را تنظیم کنند وبدین طریق راه توسعه و گسترش جهانگردی را هموار سازند. جهانگردی در هر کشوری اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه متضمن منافع اجتماعی و اقتصادی بسیاری است از این رو برنامه ریزی برای توسعه و گسترش آن از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. هر کشوری به نوعی دارای جاذبه‌های جهانگردی است این جاذبه‌ها ممکن است منابع طبیعی،مناظر زیبا، تاریخ کهن،بناهای باستانی، آداب و رسوم جالب، هنرهای سنتی،آب و هوای خوب، آب‌های معدنی و امثال آنها می‌باشد(الوانی، دهدشتی، (الوانی،دهدشتی،۱۳۷۳ :۵۷ )
بنابراین کشورها دارای امکانات بالقوه ایجاد و بهره برداری از صنعت گردشگری می‌باشند اما مسئله مهم این است که برنامه ریزی مناسبی برای استفاده از این امکانات باید صورت گیرد نکته مهمی‌که باید در برنامه ریزی گردشگری مورد توجه قرار گیرد این که برنامه ریزی فیزیکی که شامل ابعاد اقتصادی و زیست محیطی می‌باشد و برنامه ریزی غیر فیزیکی که شامل ابعاد اجتماعی و فرهنگی باید در کنار هم انجام گردند تا نتیجه دلخواه بدست آید. نکته دیگری که در برنامه ریزی باید به آن توجه نموداین است که برنامه ریزی یک فعالیت چند بعدی است که با گذشته،حال،و آینده سروکار دارداز تجربیات گذشته بهره می‌گیرد،از واقعیت‌های زمان حال شناخت حاصل می‌کندو با توجه به وضعیت مورد انتظار در آینده هدف‌ها را معین و مسیر‌های رسیدن به آنها را مشخص می‌کند.( زاهدی،۱۳۸۵ :۱۳۳ )
کلمات کلیدی:

برنامه ریزی گردشگری

برنامه ریزی توسعه گردشگری
فرآیند برنامه ریزی توسعه گردشگری
ضرورت برنامه ریزی توسعه گردشگری

فهرست مطالب
روش‌های برنامه ریزی گردشگری
مقدمه
۱- ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری
۲- برنامه ریزی توریسم
۳- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری
۴- فرایند برنامه ریزی گردشگری
۴-۱- تعیین اهداف
۴-۲- تجزیه و تحلیل
۴-۳- تدوین سیاست و برنامه
۴-۴- تدوین رهنمود‌های سازمانی
۴-۵- اجرا و نظارت
۴-۶- تدوین سیاست توسعه توریسم
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

هدف از این تحقیق بررسی مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش می باشد

دسته بندی گردشگری و توریسم
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته گردشگری

مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش

شهرستان شوش با مساحت ۹/۳۵۲۸ کیلومتر مربع بین ۴۷ درجه و۴۰ دقیقه تا ۴۸ درجه و۴۱ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ۳۱ درجه و ۳۱ دقیقه تا ۳۲ درجه و۴۰ دقیقه عرض شمالی از خط استوا در غرب استان خوزستان واقع گردیده است.شهرستان شوش از شمال به شهرستان اندیمشک،از شمال شرقی به شهرستان دزفول، از شرق به شهرستان شوشتر واز جنوب و جنوب شرقی به شهرستان اهواز،از جنوب و جنوب غربی به شهرستان دشت آزادگان،از غرب و شمال غربی به استان ایلام محدود است (سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان،۱۳۷۵: ۱)
شهرستان شوش دارای ۳ بخش مرکزی، شاوور و فتح المبین می‌باشد همچنین دارای چهار شهر به نام‌های شوش، الوان، حر، وشاوور و ۷ دهستان به نام‌های آهو دشت،سید عباس، شاوور، بن معلی، حسین آباد چنانه و سرخه می‌باشد.مرکز شهرستان شهرشوش می‌باشد که وسعتی معادل ۳۷ کیلومتر مربع را شامل می‌شود.فاصله شهرشوش تا اهواز ۱۱۰ کیلومتر وفاصله آن تا تهران ۷۷۰ کیلومتراست‌.دشت شوش که شهرستان شوش در آن قرار گرفته است نوار نسبتاً کم عرضی است که در جهت شمالی – جنوبی قراردارد ودر دو طرف شرق و غرب بین رودخانه‌های کرخه و دز محصورشده است و رودخانه شاوور نیز به موازات آنها دروسط این دو رودخانه جریان دارد.خطوط ارتباطی اعم از جاده آسفالته،راه آهن، نیز در همین جهت کشیده شده اند.
فهرست مطالب

ویژگی‌های طبیعی و انسانی شهرستان شوش

۴-۱- ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش

۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش

۴-۱-۲- ناهمواری
۴-۱-۳- آب وهوا
۴-۱-۴- بارندگی
۴-۱-۵- درجه حرارت
۴-۱-۶- روز‌های یخبندان
۴-۱-۷- تبخیر
۴-۱-۸- رطوبت نسبی

۴-۱-۹- زمین شناسی شهرستان شوش

۴-۱-۱۰- خاک

۴-۱-۱۱- پوشش گیاهی شهرستان شوش

۴-۱-۱۲- منابع آب

۴-۲- ویژگی‌های انسانی شهرستان شوش

۴-۲-۱- خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش

۴-۲-۲- ترکیب جنسی جمعیت
۴-۲-۳- ترکیب سنی جمعیت
۴-۲-۴- وضع فعالیت

۴- ۲-۵- ا قتصاد شهرستان شوش

منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود