نظریه های فمینیستی فیلمها

دانلود پروژه نظریه های فمینیستی فیلمها

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته هنر
نظریه های فمینیستی فیلمها

مقدمه:
سینما بعنوان یك رسانه تصویری نه تنها یک ابزار مهم در ارتباطات جدید است بلکه بیش از سایر رسانه‌ها مورد توجه فمینیست‌ها بوده‌است. آنان به بازنمایی انواع خشونت و كلیشه‌های جنسیتی در سینما مورد انتقاد قرار می‌دهند،که تقسیم كار جنسیتی و روند جامعه‌پذیری مردسالارانه به چشم می‌خورد ومعتقد هستند که "روند تحقیر و ارائة تصویر مخدوش از زنان در رسانه‌ها و فضای اطلاعاتی و ارتباطی، چه به صورت شنیداری و چه دیداری، هنوز ادامه دارد و باید تغییر كند"( مادة ۲۳۶ كارپایة عمل اجلاس جهانی زن (پكن‌+5)).
فلسفه ی ارتباطی سینما
بسیاری از جنبش ها و مکاتب سینمایی متاثر از جامعه و مناسبات آنها بوده اند. در این بحث ر سعی بر آن است تا ابعاد مختلف هنر سینما از فلسفه ی ارتباطات نگریسته شود .
هوگومانستربرگ ، استاد دانشگاه‌هاروارد، اولین فیلسوفی است که ضمن تدوین یک تک‌نگاری در مورد فیلم به عنوان یک صورت خاص، سینما را از سایر هنر‌ها متمایز می‌کند و عناصری چون تدوین و ترکیب در نمادها،‌ و به هم ریختن طرح رویدادها، سینما را به عنوان یک هنر ویژه مطرح می‌کنند که خصلت‌های خود را داراست که همین عناصر بصری است که به سینما شخصیتی متمایز می‌دهد و به هنری خود ‌پاینده تبدیل کرده است.(ضمیران،۱۳۸۷)
مانستربرگ از مقولات فلسفه‌ی نوکانتی و نیز روانشناسی ادراک بهره گرفته که سینما را هنر نمایش ذهنیت تعریف می‌کند زیرا که فیلم از شیوه‌های شعور آدمی‌در صورت‌بندی جهان پدیدار تقلید کرده است؛ بازی تصویر از طریق فائق آمدن به صورتهای جهان بیرونی (زمان، مکان، علیت) داستانی انسانی را روایت می‌کند و با تعدیل و اصلاح رویدادها در پرتو بکارگیری حافظه، تخیل و عواطف؛ روایتی را پیش روی مخاطب می‌گشاید.
رودلف آرنهایم دومین متفکر فلسفه سینما است کتاب معروف وی "فیلم به مثابه هنر" است. وی روانشناس معروفی بود و طرفدار مکتب گشتالت؛ از این رو "ادراک بصری" را مورد بررسی قرار داد آرنهایم برای سینما هویت و شخصیت ویژه ای را تعریف می کند.
آندره بازن تأکید می کند که دوربین فیلمبرداری باید ماهیت حقیقی از جهان را به معرض نمایش بگذارد؛ فیلم و سینما خصلتی واقع بینانه دارند زیرا ریشه در عکاسی دارند و آینده ی سینما بر آینده ی این رشته موکول می‌شود؛ به این سبب او بر رئالیسم به عنوان ژانر اصلی فیلم تأکید ویژه‌ای داشت. بازن در مورد سینما از تعبیر مومیایی کردن استفاده می‌کرد، ابزاری که واقعیت را مومیایی می‌کند.
محمد ضیمران معتقد است که در رویکرد ساختارگرایی کلیه ی عناصر و عوامل قابل مشاهده در نظامی‌از مناسبات قرار می‌گیرد این نظام ساختارهای خاصی را از همه پدیده‌ها استخراج می‌کند. بنیانگذار این جریان فردیناند سوسور دانش معناها در نظام زبانی را مطرح می‌کند که در این میان زبان منظومه ای از نشانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که نمی‌توان آواها را از معنای‌ آن منفک کرد. در این نظام آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است دگرسانی میان نظام نشانه شناختی است روایت ساختارگرایان از هنر و سینما در چهار گزاره ی ذیل خلاصه می‌شود:
یک : کشف قوانین تغییر ناپذیر و ثابت در پدیده‌های زبانی و سایر پدیده‌های فرهنگی از جمله اسطوره‌ها و نظام خویشاوندی (ضیمران،۱۳۸۷).
دو: تحلیل قطب‌های دوتایی از جمله دال و مدلول در تحلیل‌های استعاره و مجاز.
سه :کشف سامان فرمی‌رمزگان تفسیری در ساختار ژرف موضوع تحقیق.
چهار:ترکیب موارد یک و سه به طور عام و دقیق.
باختین،‌ بارت و ‌دریدا با اینکه همگی از آبشخورهای متنوعی سرچشمه می‌گیرند اما اشتراک همه آنها در تأثیر و اهمیت زبان در مورد پدیده‌های فلسفی، قومی‌و فرهنگی است این عده بر اهمیت زبان در زندگی انسان تأکید ویژه دارند و اساس بحث را زبان می‌داند به همین جهت بحث‌های گشتار زبانی و انقلاب زبان شناختی به میان آمده است در این راستا دو نحله‌ی سوسوری و پیرسی مسأله‌ی مولف و آفریننده را به چالش می‌گیرند. نظریه مولف که اولین بار از سوی هنرمند معروف فرانسوی " فرانسوا تروفو" ، رهبر موج نو فرانسه، مطرح شد فیلمی‌را واجد وصف هنری می‌داند که از سوی کارگردان سناریوی آن تولید شده و خود کارگردان در امر تولید آن مستقیماٌ دخیل باشد. این نظریه که از فلسفه اگزیستانسیالیستی سارتر و فلسسفه پدیدارشناسانه نشأت می‌گرفت كه برای خلاقیت مولف اهمیت خاصی قائل بود. نظریه مولف در واقع معلول رویکرد اومانیستی اندیشمندان فرانسوی تلقی می‌شود .
بنابراین ساختارگرایی، واکنشی در مقابل جنبش اگزیستانسیالیست و بالاخص رویکرد پدیدار شناسانه به فلسفه بوده است و مهمترین بحثی که توسط ساختارگرایان در مباحث سینمایی به وجود آمد چالش آنها با نظریه مولف است؛ فوکو و بارت زوال موضوع فلسفی و مرگ مولف را مطرح می‌کنند و سبب ساز واژگونی انگاره‌ی محوریت مولف و از سوی دیگر چرخش به سوی خود فیلم به عنوان متن موضوع تحلیلهای ساختاری می شود. اینگونه نشانه شناسی فیلم در فضای فرهنگی فرانسه رواج پیدا کرد و از سوی دیگر اصطلاحات زبان شناختی را به گفتمان فیلم اضافه نمود. روایت شناسی از سوی کریستین متز وارد فیلم و سینما شد که بر طبق نظر وی سینما واجد دو عنصر پیشاسینمایی و پساسینمایی است: عنصر پیشاسینمایی ساختار فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نظام حاکم که سینما بر پایه ی آن شکل می‌گیرد و عنصر پساسینمایی که به توزیع و پخش آثار سینمایی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن اشاره می‌کند. بارت معتقد بود که نویسندگان و کارگردانان متن های موجود را در هم می‌آمیزند و از اختلاط آنها اثر تازه‌ای را به وجود می‌آورند نوشتار را نباید فرانمود ذهن کارگردان تلقی کرد هر اثر هنری قاموسی است از نشانه‌ها.(ضمیران:همان)
ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی معتقد است که اثر هنری باید نیروهای حیات بخش تمنا و انگیزش را زنده کند و آنها را به حرکت در آورد و هنرمند شیوه‌های نوینی را در هستی طرح می‌اندازد و رنگی تازه می‌بخشد و پس از آن تحلیلی از شیزوفرنی و سرمایه داری ارائه می‌دهد که شیزوفرنی را نباید وجهی آسیب روانی تلقی کرد بلکه ابزاری در جهت ستیز با سلطه بورژوازی است و سوسور را از منظر استعاره‌های زبان محور مورد نقد قرار می‌دهد که قابوس تکاپو و دستگاه تمنا محور را سرکوب کرده است و لاکان را با نقد داستان عقده ادیپ به چالش می‌کشد که این آموزه ی فرویدی همواره به عنوان ابزار سرکوب به کار گرفته شده است که در غیاب دسترسی به مادر، سرمایه داری پدر سالارانه را رونق داده است و راه را برای سود‌‌‌آوری پدر هموار کرده است.
دلوز سیاست آرمانی امیال چندمحوری را رواج داده است و معتقد است که فیلم را نباید به رمز جویی سوسوری فرو کاست چرا که فیلم را از کارمایه ی اصلی خود تهی می‌کند؛ بلکه باید آن را در چارچوب نشانه شناسی پیرس تلقی کرد. دنیای سینما را نباید دنیای تصاویر منجمد تلقی کرد؛ بلکه تصاویر در حال صیرورت و شدن است. فیلم به هیچ وجه به بازنمایی حقیقت نمی‌پردازد؛ بلکه فیلم را باید رویدادی پرشتاب تلقی کنیم.
کلمات کلیدی:
فمینیسم
نظریه های فمینیستی
فهرست مطالب
سینما، ارتباطات و نظریه های فمینیستی فیلم
فلسفه ارتباطی سینما
زنانه شدن هنر
نظریه های فمینیستی فیلم
تئوری فمینیستی فیلم
فیلم و نقش های جنسیتی
فمینیسم و نظریه های ارتباطی
نظریه کلیشه سازی
نظریه بازنمایی
رسانه ها و اجتماعی شدن
گفتمان پدر سالاری بازنمای جنسیت
فنای نمادین زنان
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش

هدف از دانلود تحقیق رشته هنر بررسی رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش می باشد

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱٫۴۰۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته هنر

رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش

مقدمه:
شوش یکی از قدیمی ترین استقرارگاه های انسان در طول ماقبل تاریخ و دوران تاریخی بوده است که همیشه شایستگی بهترین بررسی ها را دارد مردمان این شهر در طول تاریخ همیشه در رواج و گسترش هنر و صنعت پیشگام بوده اند ، کمااینکه شاید همین میل به توسعه هنر و صنعت که در میان مردمان این سرزمین وجود داشته است باعث طول حیات این شهر شده است . در این ناحیه فلات ایران همه چیز دست به دست هم داده است تا باعث شکوفایی استعدادهای مردمان شود ؛ شوشی که از هزاره چهارم پیش از میلاد به عنوان یک شهر شناخته می شود ، خیلی زود تر از دیگر مناطق ایران وارد این مرحله جدید شد .
همه هنرها در این شهر به بهترین نحو رو به رشد گذاشت ، یکی از این هنرها ، هنر و فن سفالگری می باشد که می توان همیشه بهترین نمونه ها را از این شهر برای نمونه بیان کرد . نقوش ایجاد شده در روی سفالینه های شوش مانند همه ی شهرهای دیگر از علایق مردمان شوش خبر می دهند انواع نقوش گیاهی و حیوانی و انسانی در پیش از تاریخ گواهی بر همین موضوع است اما نقوشی با موضوع اجتماعی نیز وجود دارد که نباید فراموش کرد ، قدیمیترین نمونه های مکشوفه از این نقوش در محوطه های پیش از تاریخی چون سیلک کاشان،شوش، چشمه علی و… انسان را در حالتهای مختلف نیایش، شکار، عروسی، ضیافت، رقص، دعا و نواختن موسیقی نشان میدهد (حسینی ، ۱۳۹۱ ، ص ۶۴ )
نقوش ایجاد شده در روی سفالینه های شوش مانند همه ی شهرهای دیگر از علایق مردمان شوش خبر می دهند انواع نقوش گیاهی و حیوانی و انسانی در پیش از تاریخ گواهی بر همین موضوع است اما نقوشی با موضوع اجتماعی نیز وجود دارد که نباید فراموش کرد ، قدیمیترین نمونه های مکشوفه از این نقوش در محوطه های پیش از تاریخی چون سیلک کاشان،شوش، چشمه علی و… انسان را در حالتهای مختلف نیایش، شکار، عروسی، ضیافت، رقص، دعا و نواختن موسیقی نشان میدهد (حسینی ، ۱۳۹۱ ، ص ۶۴ )
در شش هزار سال پیش ازمیلاد اولین نشانه پیدایش کوره پخت، درصنعت سفال دیده می شود و در سه هزار و پانصد سال پیش از میلاد چرخ سفالگری ساده ای که با دست حرکت می کرد ساخته شد. پیدایش چرخ سفالگری تحوّل بزرگی را در ین صنعت بوجود آورد.از آغاز نیمه سده گـذشته باستان شناسان تعـداد زیادی ظروف سفالی و اشیاء دیگـر در منطقه ای از مشرق ایران تا عراق و از قـفـقاز با دره سند را از زیر خاک بـیـرون آوردند. سفالهـای پـیش از تاریخ که در این مـنطقه وسیع یافت شده در شیوه و سبک ساختـن تـقـریـبا با مخـتصر تـغـیـیر یکـنواخت و در سطح فـنی بطرز اعـجاب انگـیزی پـیـشرفـته است.
نخستین نمونه های آن از شوش در ایلام که اولین سکونت گـاه ایرانیان در پای فلات ایران بود بـدست آمد. سـفالهـای شوش نه تـنهـا مربوط به خود شوش است بلکه سفالینه هـایی که از تـپه موسیان در ۱۶۰ کیلومتری شوش و از سومر و تـل حلف در عراق و از شمال غربی هـندوستان و بلوچستان، یا از فلات ایران در تـپه گـیان و تـپه حصار و تورنگ تـپه و سیلک، یا در قسمت شرق تا آنائـو که امروز در تـرکستان روسیه است جزو طبقه سفالهای شوش نامیده می شود. سفالهـایی که بـنام شوش اول معـروف است مـتعـلق به زمانی است که از ۳۵۰۰ تا در حدود ۲۵۰۰ پـیش از میلاد مسیح می باشد. در اینجا باید متـذکـر شد که مردمانی با تـمدن نوسنگـی نیز در ایالت کانسوی چـین پـیدا شدند و ظروف سفالی آنهـا ویـژگـیهـایی هـمانـند ظروف سفالی شوش از لحاظ روش و فن تولید دارد.
کلمات کلیدی:

سفالینه های شوش

فرم سفالینه های شوش
نقوش سفالینه های شوش
ارتباط فرم و نقوش سفالینه های شوش

فهرست مطالب
۶-۱رابطه نقوش با عملکرد ظرف ۲
شکل ۱: جام منقوش، حدود۳۵۰۰ق.م بلندی ۲۸ سانتی متر. شوش –نشریه هنرهای زیبا،شماره ۴۳، پائیز ۱۳۸۹ ۳
شکل۲ و ۳ :قسمت لبه جامها با نقش پرنده_۳۵۰۰ق.م.شوش ۳
شکل ۴ : جام منقوش حدود ۴۰۰۰ ق.م بلندی ۲۹ سانتی متر . شوش –نشریه هنرهای زیبا،شماره ۴۳، پائیز ۱۳۸۹ ۴
منقوش حدود۳۰۰۰ق.م _ قطر ۵
شکل۷ :کاسه منقوش۳۰۰۰ق.م ۶
۶-۲ ارتباط فرم نقوش با فرم سفالینه ها ۷
شکل۵ نقش بز کوهی در سفالینه های پیش از تاریخ شوش-باستان شناسی ایران باستان، لوئی واندنبرگ ۹
شکل ۶- نقش بز کوهی در سفالینه های پیش از تاریخ شوش-باستان شناسی ایران باستان، لوئی واندنبرگ ۹
۶-۳ نقش پرندگان گردن دراز ۱۱
شکل ۸ نقش پرنده بر لبه آبخوری، فصلنامه علمی- پژوهشی نگره- شماره ۲۱ بهار ۹۱ ۱۲
شکل ۹ ظرف تو گود ۱۳
منابع ۱۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش

هدف از این تحقیق تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش می باشد

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱٫۱۲۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته هنر

تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش

مقدمه:
سفالهای منقوش شوش خیلی ظریف و با خاک بسیار نرمی ساخته شده، رنگ آنها خیلی روشن است و در حقیقت سفید مایل به زرد یا سبز می باشد. نقش آنها سیاه یا قهوه ای یا بنفش تیره است که مستقیماً روی بدنه ظرف قرار داده شده و گاهی این رنگ به قدری ضخیم است که شبیه به لعاب شده و در نتیجه گذشت زمان ترک خورده و ریخته است. نقوش سفال طبقه اول شوش بیشتر به صورت مجالس مجزا از یکدیگر ترتیب داده شده موضوع نقوش هندسی عبارتست از خطوط شکسته و مثلث ها و صلیب شکسته و خطوط عمودی منتهی به ابرو و نیزه هایی که روی پایه هایی قرار دارد، شاخه ها، گل های پنج پر – حشرات – لاک پشت ها – ماهی ها – مارها – لک لک ها – مرغ های آبی گردن دراز با پاهای دراز، بزهای کوهی، بز معمولی، پلنگ ها، کفتارها و سگ ها. نقش انسان نیز با دقت روی این سفال نشان داده است.
اگر سبک نقوشی سفالهای این ناحیه را با سفال های تل بکون مقایسه کنیم متوجه می شویم که نقاش در تل بکون بیشتر به خطوط گوشه دار و نوک تیز غلاقه نشان داده است. در حالی که نقوش طبقه اول شوش خط راست بیشتر طرف توجه بوده است. در نتیجه نقوش تل بکون پیچیده تر از نقوش طبقه اول شوش است. در نقوش سفالهای طبقه اول شوش سادگی و روشنی ارزش واقعی خود را در مجموع ترکیب عناصر محو گردیده است. در بکون موضوع های نقاشی به تعداد زیاد در یک محیط محدود گرد آمده است ولی در طبقه اول شوش نقاش با روش منطمی به کار خود پرداخته و سادگی نقوش را کاملاً رعایت کرده است و سعی کرده است بین هر نقش با نقش دیگر یک فضای آزاد و بدون نقش ایجاد کند. در هیچ منطقه از ایران نقش حیوان با این مهارت دیده نشده و در نقش انسان نیز همین مهارت به کار برده شده است. با سفال طبقه اول شوش در ایران نقش سفال به اعلاء درجه کمال می رسد. تمام سفال هایی که بعد از طبقه اول کشف شده از حیث مهارت هنری از آن پایین تر است. سفال طبقه اول شش بالای زمین بکر در قشر چهار یا پنج متری پیدا شد.
طبقه دیگری که بین ۱۰ تا ۷ متر قرار دارد طبقه مذکور را از طبقه ای که در آن لوحه های پرتو ایلامی پیدا شده جدا می کند. در این طبقه برزخ سفال منقوش بسیار کم است.
نام شوش دوم درابتدای این قرن از طرف آقای پوتیه به تمام سفال هایی داده شده که خصوصیات سفال اول شوش را نداشتند. بنابراین تحت نام شوش دوم باید تمام سفال های منقوش واقع بین طبقه لوحه های پرتو ایلامی (در حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد) تا زمان «پوزور این شوشیناک« را قرار دارد.
این شخص آخرین پادشاه آوان (در حدود ۲۲۰۰ سال پیش از میلاد) بوده است. بنابراین مدت ۷۰۰ سال به سبک شوش دوم سفال ساخته می شده است. خیلی طبیعی است که در عرض این مدت طولانی درسبک نقوش این سفال تغییرات زیاد رخ داده باشد. ولی طبقه بندیهای مختلفی که برای تشخیص آن پیشنهاد شده آن اندازه واضح و مشخص نبوده است که بتوان به وسیله آن این سفال ها را طبقه بندی کرد. فقط می توان آن را با سفال جمدت نصر و خفچه در بین النهرین مقایسه نمود. با این حال دو دسته متفاوت در این سفال تشخیص داده میشود. یکی سفال منقوش چند رنگ و دیگری سفال منقوش یک رنگ دسته اول با لوحه های پرتو ایلامی همزمان است و تا دوران سلاطین قدیم ادامه می یابد.
روی خمیری زرد رنگ این سفال یک نوع بتونه کمرگی زده شد وسپس ظرف سفالین به کوره برده شده است و پس از خروج از کوره روی آن نقوش رنگین قرمز و بنفش و نارنجی و سیاه طرح شده و این نقوش خیلی پردوام نیست. نقش روی شانه های کوزه، یا روی تمام سطح خارجی ظرف، فقط با نقوش هندسی ترکیب یافته، مانند خطوط شکسته و مثلث و لوزی و چهارخانه و تمام اینها به وسیله تقسیم بندی هایی از یکدیگر جدا شده است. سبک نقوش رنگین تا آخر هزاره دوم پیش از میلاد مرسوم بوده و به منزله دنباله سبک شوش اول به حساب می رفت.
ولی هنر آن به درجه هنر شوش اول نمی رسد. موضوع نقوش بیشتر خطوط هندسی است و گاهی نیز از نباتات، مانند شاخه های پر برگ و بوته های کوچک یا حیوانات مانند مار، عقرب، ماهی، مرغهای آبی، گاوها و یا از انسان ترکیب یافته. نقوش این سفال در ابتدا خیلی متنوع بوده ولی هر قدر از عمر آنها می گذرد کمتر دقیق می شود. (شکل۱) (جنسن ، ه.و.تاریخ هنر ، پرویز مرزبان ، ۱۳۵۹ ، شرکت سهامی افست با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی)
کلمات کلیدی:

سفالینه های شوش

نقوش سفالینه های شوش
سفالینه های منقوش شوش
مفهوم نقوش سفالینه های شوش

فهرست مطالب
۵-۱خصوصیت سفالهای منقوش شوش اول و دوم ۲

شکل ۱: سفال منقوش به سبک شوش دو http://arseehonar.blogfa.com 5

۵-۲ انواع نقوش ۵
۵-۳نگاهی به خورشید، مار، ماه، درخت ، پرنده از دیدگاه اسطوره: ۶
۵-۴نقش مار : ۸
شکل ۷ : جام سفالی ، هزاره سوم ق.م شوش ۱۰
۵-۵نقش ماه ۱۰
۵-۶نقش درخت ۱۱
۵-۷نقش پرنده ۱۱

۵-۸بررسی نقوش سفالینه های شوش ۱۲

۵-۸-۱بز کوهی ۱۲
شکل ۲:نقش بز کوهی روی جام_۳۵۰۰ق.م ۱۳
شکل ۳ :نقش مار روی جام_۳۵۰۰ق.م ۱۳
شکل۴ : ظرف سفالی با نقش ماهی_۳۰۰۰ق.م ۱۴
۵–۸۴نقش آب ۱۵
شکل۵ : نقش سگ روی جام_۳۵۰۰ ق.م ۱۵
۵-۸-۵نقش خورشید ۱۵
شکل۷ : نقش خورشید به صورت گل چند پر_۳۰۰۰ق.م ۱۷
شکل۸ : نقش حیوان شاخدار روی تکه ای از ۱۷
شکل ۸: نقش خورشید متعلق به ۱۷
۵-۸-۶نقش ماه ۱۸
شکل۹ :نقش ماه روی جام_۳۵۰۰ق.م ۱۸
۵-۸-۷نقش درخت ۱۹
شکل۱۰ :نقش درخت روی تکه ای از ظرف_۳۵۰۰ق.م-نقش بز کوهی بر روی سفالهای پیش از تاریخ ایران-غلامرضا معصومی ۲۰
۵-۸-۸نقش پرنده ۲۰
شکل۱۱ : نقش پرندگان گردن دراز_۳۵۰۰ق.م- فصلنامه علمی- پژوهشی نگره- شماره ۲۱ بهار ۹۱ ۲۱
شکل۱۲ : نقش پرنده(غاز)_روی شانه ۲۱
شکل۱۳: نقش پرنده در حال پرواز ۲۱
۵-۸-۹نقش انسان ۲۲
شکل۱۴ : نقش انسان ۲۲
شکل۱۵ : جام منقوش-نقش کوه روی جام- ۲۳
شکل ۱۶ : نقش زمین ۲۳
شکل ۱۷: نقش کشتزار ۲۴
۵۸–۱۲خط ساده ۲۴
شکل ۱۸ :ظرف سفالی با نقوش آب و آسمان ۲۴
شکل۱۸ :نقش چهار مثلث در کادر مربع ۲۶
۵-۱۴-۳دایره ۲۶
شکل۲۰ :نقش مربع در کادر دایره- فصلنامه علمی- پژوهشی نگره-شماره ۲۱ بهار ۹۱ ۲۷
منابع ۲۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی فرم سفالهای شوش

هدف از این تحقیق ارزیابی فرم سفالهای شوش می باشد

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲٫۷۶۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته هنر

ارزیابی فرم سفالهای شوش

مقدمه:
همانطور که می‌دانیم در بررسی‌ها و حفاری‌های باستان شناسی اولین چیزی که دارای اهمیت است و به عنوان بیشترین و مهمترین داده‌ی مادی که برای بازسازی گذشته و حتی تاریخ‌گذاری نسبی و مطلق و لایه‌نگاری و همینطور بررسی‌های تطبیقی چند محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد سفال می‌باشد. سفال به عنوان یکی از داده‌های مادی است که در تمامی قسمت‌های زندگی مردمان گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفته، در منازل،کارگاه، مناطق مسکونی، تجاری، کارگاهی و حتی در قبور و آرامگاه‌ها به عنوان هدیه و در معابد به عنوان نذورات و هدایا که به خدایان تقدیم می‌گشته. پس یکی از وسایل زندگی روزمره و تشریفاتی مردمان باستان سفال بوده است که به مقدار فراوان در دسترس باستان شناسان برای بازسازی گذشته قرار دارد.
همان‌طور که دکتر مجیدزاده در مقاله‌ی خود می‌گویند: (سفال در باستان‌شناسی پیش از تاریخ و حتی پس از آن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا از یک سو پایاترین، متنوع‌ترین و فراوان‌ترین یافته در حفریات باستان‌شناسی تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر مهم‌ترین عامل در شناخت فرهنگ‌های پیش از تاریخ و گاه‌نگاری نسبی آنهاست.) حال باید به این مهم توجه کرد که هر منطقه‌ی فرهنگی و تمدنی دارای سفال خاص خود می‌باشد که از نظر رنگ، جنس(خمیر)، نقوش، فرم و…. قابل شناخت و تقسیم‌بندی می‌باشند. حتی تا جایی که برخی فرهنگ‌ها یا تمدن‌ها را با این داده‌ی مهم (سفال) معرفی می‌کنند مثلاً «فرهنگ سفال نخودی» و یا «فرهنگ سفال قرمز» و…. که یکی از عوامل شناسایی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها باستانی می‌باشد.
بیشترین کارهای معماری در شوش به نام اونتش، گل ثبت شده است. وی در شوش بیست معبد را بنا و یا تعمیر کرد. شمار زیادی آجر کتیبه دار در شوش که شباهت کامل به آجرهای کتیبه دار چغازنبیل دارد، ثابت می کند که اونتش – گل در شهر شوش زیگوراتی مانند هفت تپه شوش بنا یا بازسازی کرده است. پیش از اونتش گل دیگر شاهان عیلامی در شوش اقدام به ساختن زیگورات کرده بودند. یکی از آنها کوک نشور، مدعی بنا یا تعمیر یک ……… از آجر در ارگ این شوشینگ است اما در حال حاضر پلان از تمام زیگوراتهایی که در شوش ساخته شده است نداریم.
کلمات کلیدی:

سفال های شوش
فرم سفال های شوش
بررسی فرم سفال های شوش

فهرست مطالب
ارزیابی فرم سفالهای شوش
۴-۱معابد شوش ۲
۴-۲فرم بنا : ۲
شکل ۴ : پلان معبد متعلق به این شوشینگ هزاره سوم قبل از میلاد ۳
شکل ۵ : پلان سه معبد متعلق به الهه مادر قدیم شوش و نینایی و دو خدای عیلامی سیموت و منزت ۴
۴-۳ تزئینات بنا : تزئینات بیرونی بنا ۴
شکل ۶ : قسمتی از آجرهای قالبی معبد این شوشینگ در شوش که بنای آن را کوتیر –
نهونته آغاز کرده و در زمان شیلهک این شوشینگ به پایان رسید. قرن دوازدهم ق.م.لوور بلندی ۳۷/۱ متر آجر. ۶
۴-۳-۱تزئینات درونی : ۷
۴-۴شرح کاخ داریوش در شوش ۷
شکل ۹ : طرح کاخ آپادانا، شوش ۹
شکل ۱۰: سرستون هخامنشی ۱۰
شکل ۱۲: پایه ستون هخامنشی، شوش
شکل ۱۳ : پایه ستون هخامنشی – شوش ۱۰
۵-۴ ملحقات کاخ شوش و باغهای آن ۱۱
۴- ۶کاخ هخامنشی شاوور ۱۲
شکل ۱۴ : حجاری اشکانی : شوش ۱۴
۴-۲-۶ظروف مخروطی ۱۵
۴-۳-۶ظروف بیضوی ۱۶
۴-۴-۶ظروف استوانه ای ۱۷
۴-۷ظروف ترکیبی ۱۷
۴-۸ برش تشکیل دهنده فرمهای ساده و فرم های ترکیبی ۱۸
۴-۸-۱برش فرم های دایره ای ۱۸
۴-۲-۸برش فرم های مخروطی ۱۹
-۸-۳برش فرم های بیضوی ۲۰
۴-۸-۴برش فرم های استوانه ا ۲۱
منابع ۳۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پیشینه سفالگری در ایران

هدف از این تحقیق بررسی پیشینه سفالگری در ایران می باشد

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱٫۸۹۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته هنر

پیشینه سفالگری در ایران

پیدایش سفال در ایران
مدارک معدودی که در حفاریهای مختلف دهه اخیر (تاریخ نگارش حدود سال ۱۳۱۶ شمسی.م) در ایران بدست آمده است به اطلاعات ما درباره سفالگری ابتدایی این ناحیه می افزاید.انتشار نتایج این اقدامات که تا کنون با جزییات کافی چاپ نشده است نشان خواهند داد که این مدارک تا چه اندازه فرضیه های قبلی را درباره تاریخ هنر ایران متحول خواهد ساخت.به این ترتیب یافته های جدید نظریه های قدیمی تر را واضح تر بیان می کنند و یا تغییراتی در آنها ایجاد می نمایند.(کونتو،ژرژ،هنر سفالگری ابتدایی،۱۳۸۰،چاپ اول،تهران،ناشر مترجم،ص۱۰)آثار سنگی و اسکلتهایی که در غارهای قدیمیا یران در اطراف بیستون و مازندران (نوشهر – بهشهر) کشف شده ثابت کرده که از ۸۰ هزار سال قبل از میلاد سرزمین ایران قابل سکونت بوده است.
سفالی که در دوران نوسنگی در ایران ظاهر گردید. جانشینی ارزان و با دوام برای ظروف سنگی بود که با زحمت صیقل خورده و ظروف چوبی که دوام کمتری نسبت به دیگر مواد داشت.
درباره تاریخ پیدایش اولین سفالینه ها در ایران نظرات بسیار زیادی وجود دارد. پرفسور واندنبرگ تاریخه کهن ترین سفال ایران را در دوران نوسنگی (پیش از هزاره ششم) متعلق به تپه گوران تعیین کرده است. در حالیکه رومن گریشمن سیلک را به عنوان کهن ترین محل استقرار انسان در فلات ایران و نخستین اثر باز مانده او را به هزاره پنجم پیش از میلاد نسبت داده است به نظر چارلز ویلکنسون سفال تپه سراب کهن ترین سفال ایران و مربوط به هزاره ششم قبل از میلاد میباشد. همچنین لیلا رفیعی با استناد به تاریخ و نقل قول ها بر این عقیده است که کهن ترین سفال موجود در جهان متعلق به ایران و از غرب ایران کشف شده است.
کهن ترین اشیاء سفالی به دست آمده در کاوشهای باستان شناسی ایران از تپه گنج دره (ده کیلومتری شرق هرسین) در استان کرمانشاه به دست آمده است که تاریخ آن به هزاره هشتم قبل از میلاد می رسد در سالهای اخیر در محوطه های باستانی دیگر مانند غار کمربند هوتو و گاومیشان در جنوب بهشهر و تپه های زاغه در دشت قزوین سفالینه هایی به دست آمده که همانند گنج دره متعلق به هزاره هشتم قبل از میلاد است. شکل ظروف عموماً ساده با کف گود و بدنه کروی بوده که اغلب به شکل کاسه ساخته می شده است.(کیانی،پیشینه سفال و سفالگری در ایران،ص۷)از قدیمی ترین آثار بدست آمده از ایران که در آنها به فرم ها به گونه ای موثر و شاید هم دلپذیر بیان یک اندیشه را آشکار می سازند. پیکره های گلینی هستند که از حفریات یک دهکده دوران نوسنگی در تپه سراب نزدیک کرمانشاه به دست آورده اند و نمونه که در ساختن آنها دقت بیشتری بکار رفته است یکی از آن دو پیکره زنی که به ونوس تپه سراب مشهور است و دیگری مجسمه گلی گرازی کوچک می باشد.(ایدت،پرادا.هنر ایران باستان.ص۷)
در نتیجه حفاری های هیئت مورگان ابتدایی ترین سفالهای ایران از ناحیه شوش مرکز اصلی ایلامیان قدیم بدست آمد.سفالهای شوش بخشی از وسایل قبری است که از گورستانی در سطح زیرین تپه شوش با ارتفاع ۲۵متر بیرون آورده شد.گورستان تپه ای بوده استکه پس از بصورت اسکلت در آمدن جسدها در یک قبر اولیه آنها را حمل و در نزدیکی یکدیگر کپه می کردندو قسمتی از وسایل مخصوص گور را برای استفاده در زندگی پس از مرگ آنها قرار می دادند.سنگینی خاک باعث شکستن سفالها شده است.اما بیشتر قطعات را می توان بازسازی کرد.ظروف و سلاحها و وسایل تراشیده شده از سنگ و تبرهای کوچک و آینه های مسین بدست آمده از این قبرها نشان می دهد که در آن دوران از مس و سنگ هر دو استفاده می شده است.همچنین چند آثار منسوج نیز در این قبرها قرار دارد.) ژاک دو مرگان، جغرافیای غرب ایران، ترجمه دکتر کاظم ودیعی. تبریز، چهر، ۱۳۳۹٫ ص ۱۱۴تاص۱۲۰)
کلمات کلیدی:

سفال شوش

سفالگری در ایران
سفالینه های منقوش
پیدایش سفال در ایران

فهرست مطالب
۱- جغرافیای تاریخی ایران
۲- پیدایش سفال در ایران

۳- ساخت سفال

۴ پیدایش سفالینه های منقوش

۵ فلسفه نقوش و مفهوم آن

۶ بینش اساطیری
۷ باورهای آئینی
۸شوش تاریخی
۹شوش حاضر
۱۰-۳موقعیت جغرافیایی
۱۱رابطه نقوش مذکور با دین
۲۱مذهب شوش
۱۳مهمترین خدایان شوش

۱۴ نمادهای خدایان روی سفالینه ها

۱۵مراسم مذهبی
۱۶آداب تدفین
۱۷-۳معیشت مردم شوش در عهد قدیم
۱۸فهرست آثار بدست آمده از شوش
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مطالعه و وارسی نقوش و شکل در سفالینه

هدف از این پایان نامه مطالعه و وارسی نقوش و شکل در سفالینه های شوش

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷٫۸۱۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۵۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر

مطالعه و وارسی نقوش و شکل در سفالینه شوش

چكیده :
در نخستین صده های هزاره ششم قبل از میلاد آبادانی جلگه های خوزستان آغاز گردید که خاک آن هم برای کشاورزی بارور و هم برای ساختن سفال مرغوبیت داشت که سرزمین شوش نیز در این نقطه واقع شده است . شهرستان شوش زمانی پایتخت ایلامبان بوده و تاریخی بس طولانی دارد .گرایش به زیبایی و زیبا پسندی از جمله خصوصیاتی است که خالق بزرگ در روح اشرف مخلوقات دمیده است و همراه الهام بخش روح زیبا ی آدمی بوده و تا جائیکه ظروف مورد استفاده روزمره بشر از این امر مثتثنی نبوده و همان مردمی که در ابتدایی ترین وضع زندگی می کردند با الهام از روح زیبای خود ، نقوش زیبایی را در روی ظروف سفالی طرح می کردند . بطوری که برای مدت طولانی از حدود هزاره ششم تا هزاره سوم قبل از میلاد ، شکل سازی و نقاشی روی سفال یکی از فعالیت های اصلی هنری مردم دهکده های ایران بوده است .
هدف از این مقوله بررسی نقوش است که بر روی این سفالینه ها شکل گرفته تا از حیث معنی و مفهوم بررسی و علل و انگیزه بوجود آمدن نقوش سفالینه ها و ارتباط بین این نقوش و فرم ظروف شناخته شود .برای رسیدن به این هدف فوق ابتدا : ۱- تاریخچه سفالگری در ایران که در آن به جغرافیای تاریخی ایران و پیدایش اولین سفالینه ها در آن و اطلاعاتی راجه به (مذهب و مهمترین خدایان شوش و باورهای آئینی و آداب تدفین و معیشت مردم) در دوران کهن شوش و (موقعیت جغرافیایی و زبان و نحوه پوشش مردان و زنان و معرفی آثار و بناهای تاریخی) که در شوش حاضر باقی مانده پرداخته شد .
۲- فرم سفالینه های شوش شامل برش تشکیل دهنده فرم های ساده و ترکیبی ظروف و بناهای مربوط به آن دوران که در تزینات بیرونی و درونی آن از سفال استفاده شده نام برده و مورد بررسی قرار گرفته شد .
۳- نقوش سفالینه های شوش از نظر تنوع به انواع خطوط وو نقوش تقسیم شد که شامل : خطوط ساده ، شکسته و متقاطع و نقوش هندسی ، گیاهس و جانوری که خود نیز شامل نقوش حیوانات ، پرندگان ، خزندگان ، نقوش انسانی و نقش ماه و خورشید می باشند .
۴- ارتباط فرم نقوش با فرم سفالین ها
با توجه به موارد بالا چنین نتیجه گیری می شود که این نقوش بیان بیم ها و امید ها و علائمی برای استعانت از قوای طبیعی در مبارزه و حشتناک حیات است و از این رو در این آثار به بیان عناصر و عوامل موجود در ذهن و عوامل خارجی محیط پرداخته شده و سعی در این بوده که زمان . مکان . تاریخ . فضای پیرامون . احساسات و عواطف . رنج ها . عداوت و مهر و عشق و آنچه در اطراف می گذرد با استفاده از رنگ و فرم های مناسب بیان شود و با ارتباط بین این نقوش و فرم ظروف بر آن بوده تا به خواسته های خود در جهت تحقق آن قوت ببخشد .
کلمات کلیدی:
سفال
شوش
نقش و فرم
بیان مسئله:
سفالگری یکی از قدیمی ترین صنایعی است که زادگاه آن میهن کهنسال ما ایران است قرائن موجود از آثار کشف شده گویای این حقیقت است که تاریخ سفالگری در ایران از هزاره ۸ پیش از میلاد آغاز شده است. هنر سفالگری هم در صورت و فرم ظاهر و هم در نقوش نمادینش بستری مناسب برای بیان اندیشه های ماورایی هنرمند بوده و آنچه که هنر و فرهنگ یک ملت را از آغاز نشان می دهد تنها اعتقادات و نگرش او به جهان پیرامونش است.
آثار بزرگ هنری در طول قرون متمادی براساس این نگرش استوار بوده و عدم آگاهی در این زمینه تنها باعث می شود که از زیبایی های این هنر لذت ببریم، در حالی که هر خط، فرم و شکل برای خود مفهومی دارد و چه زیباست هنگامی که به اندیشه سازندگان این آثار پی ببریم و از آنجایی که اصالت و عظمت یک قوم و فرهنگ آن مستقیما در هنر آن جلوه می کند باید بگوییم هنرهای دستی نمایشگر فرهنگ و تمدن هر قوم بوده و با تاریخ هنر ملت ها پیوند ناگسستنی دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که نقش ها و نگاره های روی ظروف مورد استفاده مردمان کهن شرح داده شود چه همی نقش ها است که زائیده معرفت، دانش و اعتقادات آنهاست و در عین حال سعی می شود موارد استفاده نقوش تا حد امکان با اشاره به مدارک و شواهد موجود بحث و توصیف شود.
فهرست مطالب
فصل اول :کلیات طرح ۱
۱-۱بیان مسئله۲
۱-۲هدف های تحقیق ۲
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۳
۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق ۴
۱-۵تعاریف عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی ۴
۱-۶روش تحقیق ۴
۱- ۷ قلمرو تحقیق ۴
۱-۸ محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۵
فصل دوم: مطالعات نظری۶
۲-۱مقدمه ۷
۲-۲پیشینه تحقیق۱۱

فصل سوم: تاریخچه سفالگری در ایران ۱۲

۳-۱- جغرافیای تاریخی ایران ۱۳
۳-۲- پیدایش سفال در ایران ۱۳
۳-۳- ساخت سفال ۱۶
۳-۴ پیدایش سفالینه های منقوش ۱۷
۳-۵ فلسفه نقوش و مفهوم آن ۱۸
۳-۶ بینش اساطیری ۲۱
۳-۷ باورهای آئینی ۲۴
۳-۸شوش تاریخی ۲۷
۳-۹شوش حاضر ۳۰
۱۰-۳موقعیت جغرافیایی ۳۱
۳-۱۱رابطه نقوش مذکور با دین ۳۵
۳-۲۱مذهب شوش ۳۶
۳-۱۳مهمترین خدایان شوش ۳۷
۳-۱۴ نمادهای خدایان روی سفالینه ها ۴۰
۳-۱۵مراسم مذهبی ۴۱
۳-۱۶آداب تدفین ۴۳
۱۷-۳معیشت مردم شوش در عهد قدیم۴۴
۳-۱۸فهرست آثار بدست آمده از شوش ۴۸

فصل چهارم بررسی فرم سفالهای شوش۵۱

۴-۱معابد شوش ۵۲
۴-۳ تزئینات بنا۵۴
۴-۳-۱ تزئینات بیرونی بنا ۵۴
۴-۳-۲تزئینات درونی ۵۶
۴-۴شرح کاخ داریوش در شوش ۵۶
۵-۴ ملحقات کاخ شوش و باغهای آن ۶۰
۴-۶کاخ هخامنشی شاور۶۱ ۴-۷شکل ظروف ۶۲
۴-۷۱-ظروف کروی ۶۳
۴-۷۲-ظروف مخروطی ۶۴
۴-۷۳-ظروف بیضوی ۶۵
۴-۷۴-ظروف استوانه ای ۶۶
۴-۸ظروف ترکیبی ۶۶
۴-۹ برش تشکیل دهنده فرمهای ساده و فرم های ترکیبی ۶۸
۴-۹-۱برش فرم های دایره ای ۶۸
۴-۹-۲برش فرم های بیضوی۶۹
۴-۹-۳برش فرم های مخروطی۷۰
۴-۹-۴برش فرم های استوانه ای۷۱
۴-۱۰کاربرد۷۲
۴-۱۰-۱ظروف برای استفاده روزمره۷۲
۴-۱۰-۲ظروف برای انبار کردن مواد مورد نیاز۷۷
۴-۱۰-۳ظروف آئینی۷۹

فصل پنجم مفهوم نقوش سفالینه های منقوش شوش ۸۱

۵-۱خصوصیت سفالهای منقوش شوش اول و دوم ۸۲
۵-۲ انواع نقوش ۸۴
۵-۳نگاهی به خورشید، مار، ماه، درخت ، پرنده از دیدگاه اسطوره ۸۵
۵-۴نقش مار ۸۶
۵-۵نقش ماه ۸۹
۵-۶نقش درخت ۸۹
۵-۷نقش پرنده ۹۰
۵-۸بررسی نقوش سفالینه های شوش ۹۰
۵-۸-۱نقوش جانوری۹۰
۵-۸-۱-۱ بز کوهی ۹۰
۵-۸-۱-۲مار ۹۲
۵-۸-۱-۳ماهی ۹۳
۵-۸-۱-۴پرنده۹۳
۵-۹نقوش گیاهی۹۵
۵-۹-۱ آب ۹۵
۵-۹-۲ درخت۹۵
۵-۹-۳کوه۹۶
۵-۹-۴زمین ۹۷
۵-۱۰خورشید۹۸
۵-۱۱ماه ۱۰۰
۵-۱۲انسان۱۰۲
۵-۱۳خطوط ۱۰۳
۵-۱۳-۱خط ساده ۱۰۳
۵-۱۳-۲خط شکسته ۱۰۳
۵-۱۳-۳خط متقاتع۱۰۴
۵-۱۴اشکال هندسی۱۰۴
۵-۱۴-۱مربع ۱۰۵
۵-۱۴-۲مثلث ۱۰۵
۵-۱۴-۳دایره ۱۰۶

فصل ششم : رابطه فرم و نقوش سفالینه ها ۱۰۷

۶-۱رابطه نقوش با عملکرد ظرف ۱۰۸
۶-۲ ارتباط فرم نقوش با فرم سفالینه ها ۳۱۱
۶-۳ نقش پرندگان گردن دراز ۷۱۱
فصل هفتم : نتیجه گیری ۱۲۰
۷-۱نتیجه گیری ۱۲۱
منابع ۱۲۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود