دانلود با موضوع :مقاله ترجمه شده:اثرات مرز خارجی در پروفایل سرعت برای جریان سیال نیوتنی تعمیم یافته در داخل یک محیط متخلخل همگن

مقاله ترجمه شده:اثرات مرز خارجی در پروفایل سرعت برای جریان سیال نیوتنی تعمیم یافته در داخل یک محیط متخلخل همگن

مقاله ترجمه شده:اثرات مرز خارجی در پروفایل سرعت برای جریان سیال نیوتنی تعمیم یافته در داخل یک محیط متخلخل همگن

عنوان انگلیسی:
 
External boundary effects on the velocity profile for generalized Newtonian fluid flow inside a homogeneous porous medium
 
عنوان فارسى:
اثرات مرز خارجی در پروفایل سرعت برای جریان سیال نیوتنیتعمیم یافته در داخل یک محیط متخلخل همگن‎ ‎
نام ژورنال:Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
سال انتشار:۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۱۳
تعداد صفحات ترجمه فارسی:۳۳
a b s t r a c tAnalytical expressions for the velocity profiles of different types of generalized Newtonian fluids arederived for fluids traversing a porous domain enclosed between two stationary parallel plates, as wellas for free-flow…

تشریح روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران

هدف از دانلود پایان نامه رشته نفت تشریح روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران می باشد

دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته نفت
تشریح روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران

مقدمه:
كاهش و افت نیروهای موافق باعث می شود تا بازیافت نهایی كم شود. به همین دلیل از روش هایی تحت عنوان "روش های ازدیاد برداشت" برای بالابردن تولید از مخزن نفتی استفاده می شود. معمولا ۳۰ درصد از نفت به‌طور طبیعی از مخزن برداشت می گردد و ۷۰ درصد آن نیاز‌مند بكار گیری برخی روش های ازدیاد برداشت می‌باشد.
روش های به‌كار رفته جهت افزایش بازده عبارتند از :
۱- تزریق گاز
۲- تزریق آب
۳- تزریق متناوب آب و گاز
۴- روش حرارتی
۵- تزریق فوم و ژل های پلیمری
۶- استفاده از مواد شیمیایی كاهش‌دهندة نیروی كشش سطحی
۷- استفاده از روش میكروبی(M.E.O.R. )
۱- تزریق گاز: روش تزریق گاز به دو صورت امتزاجی و غیر‌امتزاجی صورت می گیرد. در روش امتزاجی، گاز طبیعی با افزودن تركیبات هیدروكربنی میانی c2 تا c6 غنی می شود؛ به‌طوری كه بخش غنی‌شدة گاز تزریقی كه در ابتدای كار تزریق می گردد، با نفت مخزن امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاه های تولیدی هدایت می كند. راندمان افزایش بازیافت در این روش، بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد و اگر سنگ مخزن دارای خواص همگن و یك دست و تراوایی آن نیز مناسب باشد، به ۶۵ تا ۷۵ درصد حجم نفت باقی‌مانده، می توان دست یافت.
در روش غیر امتزاجی، گاز به مخازن نفتی تزریق می گردد كه این تزریق نسبتاً ارزان است و در تعدادی از مخازن نفت‌خیز خشكی و دریایی ایران اعمال می گردد. در این روش، گاز تزریقی در قسمت بالای مخزن متراكم می شود و فشار مخازن را افزایش می-دهد و حركت نفت را سهولت می بخشد. باید توجه داشت كه لزومی ندارد گاز تزریقی حتما از نوع تركیبات هیدرو كربنی باشد. در كشورهای صنعتی، از گازهای خروجی از تاسیسات بزرگ صنعتی كه بخش اعظم آن ‌را دی-اكسیدكربن تشكیل می دهد، برای تزریق استفاده میشود. در این روش، حتی راندمان بالاتر از تزریق گاز های هیدرو كربنی است و فواید زیست‌محیطی نیز در پی دارد.
۲- تزریق آب: در این روش، آب به عنوان عامل فشار‌افزایی به مخزن به كار برده می شود.
۳- تزریق آب و گاز: از تزریق متناوب آب و گاز برای افزایش فشار در مخزن نیز می توان سود جست.
۴- روش حرارتی: روش‌های حرارتی معمولاً در بهره برداری از مخازنی كه نفت آنها نسبتا سنگین است، به كار برده می شود و برای نفت خام با شاخص API بین ۱۰ تا ۲۰ كاربرد دارد.
حرارت‌دادن به منظور كاستن گران‌روی شامل تزریق آب داغ یا بخار به درون مخزن و یا ایجاد حرارت به كمك انرژی الكتریكی می باشد.
۵و۶- روش تزریق مواد شیمیایی و یا فوم: این روش به منظور كاهش نیروی كشش سطحی بین سنگ و سیال، با تنظیم نسبت تراوایی به گران‌روی نفت مخزن مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از روش تزریق فوم و مواد شیمیایی، به طور مثال در برخی از میادین نروژ به صورت آزمایشی با موفقیت انجام پذیرفته است.
۷- روش میكروبی: استفاده از میكروب ها جهت تولید گاز به منظور افزایش بازده و یا دفع موادی كه باعث كاهش غلظت و گران‌روی نفت و انتقال آسان آن به سمت چاه های تولیدی می شود، تحت روشی به نام MEOR انجام می شود. روش‌های میكروبی از روش‌های نوین افزایش بازده ذخایر به شمار می رود كه این روش از جنبه‌های نوین كاربرد علوم بیو تكنولوژی در صنعت نفت می-باشد.
کلمات کلیدی:
ازدیاد برداشت
مخازن نفتی در ایران
روشهای ازدیاد برداشت
فهرست مطالب

روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفت ۵

تولید اولیه نفت ۵
ازدیاد برداشت ۶
تحلیل ۸

برداشت از مخازن با توجه به انواع برداشت ۹

بررسی تزریق گاز به منابع نفتی كشور ۱۳

روند تزریق گاز در كشور ۱۴

ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق گاز co2 به منابع نفتی ۱۶

تزریق دی اكسید كربن مخازن وچالشها ۱۷
كنترل عملیات ازدیاد برداشت ۱۸
تحلیل ۱۸

ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق هوا ۱۹

روش تزریق هوا و نگرانی ها ۲۱

ازدیاد برداشت از مخازن به روش شیمیایی ۲۲

انواع روشهای تزریق پلیمر ۲۲

شرایط لازم برای تزریق پلیمر ۲۳
نمونه هایی از تزریق موفق پلیمر ۲۴
۱- میدان نفتی چاتورنارد ( فرانسه) ۲۴
۲- میدان نفتی داجینگ ( چین) ۲۵

ازدیاد برداشت از مخازن به روش میكروبی ۲۸

شیوه های متداول استفاده از میكروبها در ازدیاد برداشت ۳۰

۱- روش برون محل ۳۰
۲- روش در محل ۳۰
مزایای اقتصادی این روش ۳۲
میادین نفتی لیسبون آركانزاس باشوری ۳۳
پیشرفت تحقیقات و كاهش هزینه ۳۴

ازدیاد برداشت از مخازن به روش حرارتی ۳۷

انواع روشهای حرارتی ازدیاد برداشت ۳۷

مكانیزم های تولید نفت در بازیافت حرارتی از مخزن ۳۸

ازدیاد برداشت از مخازن به روش تزریق بخار ۳۹

روش های تزریق بخار ۳۹
شرایط لازم برای تزریق بخار آب ۴۰
نمونه های موفق از كاربرد روش حرارتی ۴۱

ازدیاد برداشت از مخازن به روش احتراق درجا ۴۴

به كار گیری روش های ازدیاد برداشت نفت در ایالات متحده ۴۷
ضرورت تحقیقات در زمینه EOR 49
بهره برداری بهینه از گازهای همراه میادین نفتی ۵۱
۱- گازهای همراه استحصال شده در استان خوزستان ۵۲
۲- گازهای همراه استحصال شده در استان ایلام ۵۳
۳- گازهای همراه استحصال شده در استان بوشهر ۵۴
۴- گازهای همراه استحصال شده در استان لرستان ۵۴
۵- گازهای همراه استحصال شده در استان كرمانشاه ۵۵
۶ – گازهای همراه میادین نفتی دریایی ۵۵
نكته ۵۸
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت

هدف از این تحقیق بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت می باشد

دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته نفت
بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت

مقدمه:
در حال حاضر در خصوص تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت، بحث های متفاوت و بعضاً متناقضی در جریان است كه در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد.علیرغم اینكه سیاستگذاری و هدایت به سمت تولید صیانتی مخازن نفتی به عنوان یكی از وظایف مهم دولت در حوزه نفت بعنوان سیاستگذار است و یكی از روشهای اصلی تولید صیانتی، تزریق گاز به مخازن نفتی است، متاسفانه آمار برنامه های مصوب و اجرا شده در بخش تزریق گاز نشان می دهد كه به دلایل مختلف به این مقوله مهم، چنانچه شایسته و بایسته است، توجه و پرداخته نشده است.
گروهی از مجریان و دست اندركاران صنعت نفت بر این باورند كه برای مخازن ایران ضرورتاً نیازی به تزریق گاز طبیعی نیست و می توان از سایر روشها، بویژه از تزریق آب استفاده نمود. این در حالی است كه مطالعات متخصصین حوزه بالادستی نفت، قبل از انقلاب نشان داد كه بهترین روش ازدیاد برداشت در مخازن كربناته تزریق گاز طبیعی است به دلایل برتری تزریق گاز طبیعی نسبت به سایر روش ها از جمله آب پرداخته شده است.
یكی دیگر از مشكلات تزریق گاز، عدم دسترسی به گاز كافی جهت تزریق می باشد كه در این زمینه می توان به فرمایشات آقای مهندس زنگنه در كتاب نفت و توسعه اشاره نمود از نظر ملی، كمبود گاز برای تزریق به میدانهای نفتی ضایعاتی جبران ناپذیر را به همراه داشته و دارد.نكته مطرح و مهم دیگر این است كه علیرغم نبود گاز كافی جهت تزریق در مخازن نفتی، عده ای معتقدند كه باید گاز را به كشورهای دیگر صادر كرد و پروژه های صادرات گاز را یكی پس از دیگری دنبال می كنند كه آنان نیز برای این امر دلایل مختلفی را بیان می كنند كه شایسته است این (LNG به تفصیل سه مقوله (تزریق آب، تزریق گاز و صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله و مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان جمع بندی مناسبی برای ارائه به مسئولین و تصمیم گیران كشور ارائه نمود، باشد كه در سایه همفكری و همكاری كارشناسان حوزه های مختلف (اقتصادی، سیاسی، امنیتی و …) بتوان مسئولین را به بهترین تصمیم رهنمون ساخت كه نسلهای آینده ما را برای تصمیمات امروزمان مواخذه نكنند و به تصمیم گیری صحیح امروز، افتخار كنند.
کلمات کلیدی:
ازدیاد برداشت نفت

تزریق گاز به میادین نفتی

روشهای موثر ازدیاد برداشت

فهرست مطالب

تزریق گاز ( یكی از روشهای ازدیاد برداشت)

روشهای مختلف ازدیاد برداشت

تزریق گاز غیر امتزاجی

تزریق گاز هیدروكربوری

جابجایی دوگانه نفت در مخازن نفتی اشباع شده از آب

تزریق گاز غیرهیدروكربوری

برخی از مسائل اصلی در مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز ازت

تزریق هوا یا تزریق گاز ازت غیرخالص

تزریق گاز امتزاجی
تزریق آب توان یافته
حفاری افقی و تجهیزات روزمینی
بهبود تجهیزات روزمینی
عملیات نمك زدایی

كلیاتی درباره آب نمك موجود در نفت خام

مشكل وجود آب نمك در نفت خام

چگونه آب نمك را از نفت جدا می كنند؟
سیستم ورودی یا نفت حاوی آب نمك
سیستم آب

سیستم نفت خروجی واحد تفكیك نمك

ملاحضات عمومی درباره افتتاح و عملیات واحدهای جدا كننده نمك
نتیجه گیری
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی روشهای میکروبی ازدیاد برداشت در مخازن نفتی

هدف از این تحقیق بررسی روشهای میکروبی ازدیاد برداشت در مخازن نفتی می باشد

دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته نفت
بررسی روشهای میکروبی ازدیاد برداشت در مخازن نفتی

مقدمه:
استخرج نفت به روش میکروبی( mEOR ) یک تکنولوژِ بیولوژیکی است که متشکل از دستکاری نقش یا ساختار محیطهای میکروبی در مخازن نفت است. هدف اصلی و عمده ( mEOR ) ، بهبود استخراج نفت مدفون شده در منافذ و حفرات ضمن افزایش سود اقتصادی است . ( mEOR )، تکنولوژی استخراج نفت از زمین که باعث استخراج نفت باقی مانده در مخازن شده و عمر مخازن نفتی را افزایش می دهد . ( mEOR ) یک علم چند بعدی (چندگانه) است که شاخه هایی چون زمین شناسی، شیمی ، میکروبیولوژی ، مکانیک سیال، مهندسی نفت ، مهندسی محیط زیست و مهندسی شیمی را در بر دارد . پروسه میکروبی در تکنولوژی ( mEOR ) را می توان مطابق با مشکل تولید نفت در زمین طبقه بندی کرد:
۱) تمیز کردن سوراخ ها و حفرات چاه باعث از بین رفتن و خروج گل و لای و دیگر نخاله هایی می شود که کانال هایی که محل عبور جریان نفت است را مسدود نموده اند
۲) تحریک چاه باعث بهبود جریان نفت از مجراها و کانال ها بدرون منافذ و حفرات چاه می شود.
۳) سیلاب ها ، فعالیت میکروب ها را با تزریق میکروب ها و گاهی اوقات مواد مغذی و املاح افزایش می دهند . از نقطه نظر مهندسی، ( mEOR ) سیستمی است که تحت الشعاع مخزن، میکروب ها ، مواد معدنی و املاح و پروتکل تزریق چاه قرار گرفته است .
تاکنون ، عملکرد ( mEOR ) براساس دو فلسفه توصیف شده است . سود حاصل از تولید نفت این کار با املاح و تغییر خصوصیات لایه های نفت – آب – املاح معدنی با هدف تسهیل حرکت نفت در طول حفرات و منافذ انجام می گیرد. در چنین سیستمی، فعالیت میکروب ها بر سیالیت(کاهش چسبندگی، سیلاب ها) ، تاثیر جابجایی(کاهش نقش لایه ها ، افزایش نفوذپذیری ) و تاثیر عمل جاروبی (کنترل سیالیت ، چسبندگی) و نیروی محرک و فشار مخزن تاثیر می گذارد. افزایش: در این مرحله ، فعالیت میکروب تغیر و تبدیل نفت های سنگین را به نفت های سبکتر تقویت می کند . این فعالیت می تواند باعث سولنورزدایی شدن نفت بدلیل نیتریت زدا شدن و نیز حذف فلزات سنگین شود.
ارتباط : در طول دهه ها تحقیق، ( mEOR ) به عنوانیک تکنولوژی مفید و موثر اثبات و تایید گردید.علی رغم این حقایق، اختلافاتی نیز در این زمینه وجود دارد. داستان هایی در زمینه علم ( mEOR ) و کاربر آن گفته و نقل شده است . اما اطلاعاتی در مورد مزایای اقتصادی این علم و تکنولوژی به چاپ نرسیده است . با این وجود، اتفاق نظرهایی در مورد ( mEOR ) به عنوان یکی از ارزانترین روش های EOR وجود دارد. با این وجود، در زمینه این که آیا روش ( mEOR ) روشی موثر و موفق است ، هنوز تردیدهایی وجود دارد . بنابراین ، ( mEOR ) یکی از زمینه های تحقیق است که در قرن ۲۱ مورد توجه قرار گرفت. زیرا ( mEOR ) یک تکنولوژی مکمل است که می تواند به استخراج ۳۷میلیون بشکه نفت که به واسطه تکنو لوژی های قدیمی قابل استخراج نبوده ،کمک نماید. قبل از ظهور وپیدایش میکروبیولوژی مولکولی محیط زیست ،کلمه باکتری دربیشتر علوم و شاخه ها به میکروبهای ناشاخته اطلاق می شد.این خطا و اشتباه بر علوم وشاخه های متعدد تاثیر گذاشت . بنابراین واژه" میکروب" یا "میکروارگانیسم" بعد ها در متون مورد توجه قرار گرفت.
کلمات کلیدی:

روش میکروبی
ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

فهرست مطالب
روشهای میكروبی
تولید پیوسته بیوسورفاكتانت از تجزیه كف
مقدمه
جامعه صنعت شیمیایی ۲۰۰۶
نشانه ها
روشها و مواد
روشهای تجربی – محیط و شرایط كشت
طرح تجزیه پیوسته
روش تحلیلی (‌فراكافتی)
سورفكتین تجاری
نتایج و تشریح مطالب
تخمیر همگن پیوسته
مقایسه ویژگی های رشد
انتقال محصول در جای مناسب
نتایج
منابع و مآخذ
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴٫۳۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت رشته نفت
دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

چکیده:
در شرایط نامطلوب برداشت نظیر ویسکوزیته زیاد نفت، کشش میان سطحی بالای آب -نفت ، نفوذپذیری پایین ، نفت دوست بودن شبکه وعدم پیوستگی در شکافهای مخزن ، اضافه کردن موادی جهت ازدیاد برداشت نفت اجتناب ناپذیر خواهد بود . در این حالت برای افزایش برداشت نفت توسط نیروهای موئینگی و گرانشی، تزریق آب و گاز از گزینه های مورد نظر در مهندسی مخزن است . از طرفی دیگر، این فرآیندها کارایی چندانی در برداشت نفت از مخازن نفت دوست شامل نفت سنگین ندارند . در این مورد از تزریق امتزاجی گاز ، تزریق مواد شیمیایی و حرارتی جهت فایق آمدن بر این مشکلات استفاده می شود .
فهرست مطالب
ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین
مقدمه:
 ذخایر نفت در دنیا:

 مشخصات مخازن نفت سنگین ایران:

 انواع روش های برداشت از مخازن سنگین:

تکنولوژی بازیافت سرد:
 مکانیزم های بازیافت سرد:

 پارامترهای مناسب جهت انجام پروژه های بازیافت سرد:

 استحصال روباز(معدن کاری):

 پارامترهای مناسب جهت انجام پرو ژه-های استحصال رو باز:

 روش های گرمایی:
 تزریق بخار آب:
 تزریق سیال گرم:
 گرمایش الکتریکی ومغناطیسی:
 روش هیبریدی:
 احتراق درجا:
 مکانیزم های احتراق در جا:
 احتراق رو به جلو:
احتراق معکوس:

 مکانیزم های احتراق رو به جلو :

۱مقایسه روش احتراق وتزریق سیال:

مزایای روش احتراق:

مزایای روش تزریق سیال:

 منابع:
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع دانلود : روش پرتابی (شوتینگ متد) در حل مسائل مقدار مرزی – روش پرتابی,شوتینگ متد,مسائل مقدار مرزی,رانگ کاتا,رانگ کاتا مرتبه ۴,Ode_RK4

روش پرتابی (شوتینگ متد) در حل مسائل مقدار مرزی

روش پرتابی (شوتینگ متد) در حل مسائل مقدار مرزی

عنوان مقاله انگلیسی:SHOOTING METHOD IN SOLVING BOUNDARY VALUE PROBLEM
 
عنوان مقاله فارسی: روش پرتابی (شوتینگ متد) در حل مسائل مقدار مرزی
 
 
سال انتشار: ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 23
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27
 ABSTRACTThis study is conducted to test the method of shooting on finding solution to the boundary values problems .where it is supposed that he could resolve the boundary of value for differential equation of second order, with knowing tow marginal values. Due to the importance of finding and knowledge of the initial values problems with an accurate way in physical a applications . The study has solved many…

عنوان فایل : رسوب آسفالتین

رسوب آسفالتین

رسوب آسفالتین

نام پروژه: رسوب آسفالتین
تعداد صفحات :۹۶ صفحه
ارائه کامل و بررسی و معرفی آسفالتین و رسوب آن
برگرفته شده از رساله دکتری و منابع معتبر خارجی
نوع پروزه : word
————————————————–
گزیده ای از پروژه( صفحات اول – فصل اول )
آسفالتين
 
واژه آسفالتين براي نخستين بار در سال ۱۸۳۷ توسط دانشمندي به نام به كار برده شد. او ماده به دست آمده از تقطير
 
برش باقي مانده نفت را كه در الكل نا محلول بود به دليل شباهت آن با قير آسفالتين ناميد مطابق دسته…

طراحی مفهومی واحد تولید استایرن


مشخصات فایل دانلودی:

عنوانطراحی مفهومی واحد تولید استایرن

دسته بندی فایل مهندسی شیمی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و فایل های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. برخی از فایل ها رایگان و برخی پولی می باشند که در صورت پرداخت وجه لینک دانلود ظاهر خواهد شد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” طراحی مفهومی واحد تولید استایرن ” را دانلود بفرمایید:

طراحی مفهومی واحد تولید استایرن

واحد تولید استایرن به صورت مفهومی طراحی شده و تمامی محاسبات مراحل مختلف جریان های برگشتی، طراحی راکتور، ساختار جداسازی، شرایط خوراک، کندانسور، ریبویلر ، طراحی ستون تقطیر و …… مطابق کتاب داگلاس و بصورت مرحله به مرحله انجام شده است.
فایل ورد و قابل تغییر
 

 

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” طراحی مفهومی واحد تولید استایرن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – طراحی مفهومی واحد تولید استایرن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

روش دانلود:

پس از انتقال به سایت فروشنده در قسمت پایین صفحه روی پرداخت کلیک نمایید و پس از انتقال به سایت بانک، اقدام به وارد کردن اطلاعات خواسته شده از جانب بانک نمایید و پس از تکمیل و پرداخت به صفحه فروشگاه باز خواهید گشت و لینک های دانلود را مشاهده خواهید کرد و با کلیک بر روی آنها فایل شما دانلود می شود. تا تکمیل همه لینک های دانلود، صفحه باز شده را نبندید.

با وارد کردن ایمیل لیست لینک ها را نیز در ایمیل خود دریافت می نمایید که توصیه ما وارد کردن ایمیل و دریافت آنها در ایمیلتان هست تا در صورت بروز مشکل بتوانید از ایمیل خود برای دریافت فایل ها اقدام نمایید.

 

 

اندیشه اسلامی ۱

اندیشه اسلامی ۱

کتاب اندیشه اسلامی ۱…


مشخصات فایل دانلودی:

عنواناندیشه اسلامی ۱

دسته بندی فایل مهندسی شیمی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و فایل های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. برخی از فایل ها رایگان و برخی پولی می باشند که در صورت پرداخت وجه لینک دانلود ظاهر خواهد شد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” اندیشه اسلامی ۱ ” را دانلود بفرمایید:

اندیشه اسلامی ۱

کتاب اندیشه اسلامی ۱…

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اندیشه اسلامی ۱ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اندیشه اسلامی ۱ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

روش دانلود:

پس از انتقال به سایت فروشنده در قسمت پایین صفحه روی پرداخت کلیک نمایید و پس از انتقال به سایت بانک، اقدام به وارد کردن اطلاعات خواسته شده از جانب بانک نمایید و پس از تکمیل و پرداخت به صفحه فروشگاه باز خواهید گشت و لینک های دانلود را مشاهده خواهید کرد و با کلیک بر روی آنها فایل شما دانلود می شود. تا تکمیل همه لینک های دانلود، صفحه باز شده را نبندید.

با وارد کردن ایمیل لیست لینک ها را نیز در ایمیل خود دریافت می نمایید که توصیه ما وارد کردن ایمیل و دریافت آنها در ایمیلتان هست تا در صورت بروز مشکل بتوانید از ایمیل خود برای دریافت فایل ها اقدام نمایید.