بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار شاعران قرن ششم

هدف از این مقاله بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار انوری، خاقانی و نظامی می باشد

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله رشته ادبیات
بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار انوری، خاقانی و نظامی

چکیده
زمان رواج سبک آذربایجانی، دورة اوج استفاده از تصویرسازی طبیعت برای ارایه امیال و افکار شاعران بوده تا آن­جا که شعرایی چون انوری، خاقانی و نظامی از بزرگان و سرامدان این سبک و این شیوه به‌ حساب می‌آیند. خورشید از عناصر طبیعی و از بارزترین ابزار تصویرسازی شعراست. زیبایی و عظمت آن همواره موجب ایجاد باورهایی شده است که در ترکیب با فنون هنری و ادبی، به غنی‌سازی تصاویر و ترکیبات ادب فارسی انجامیده است. این مقاله به مقایسة تصویرسازی با خورشید در شعر انوری، خاقانی و نظامی پرداخته است. این شعرا با استفاده از محسوسات در تصویر خورشید و بهره­برداری از معنای نمادین و اسطوره‌ای آن که در واقع همان زیبایی و قدرتمندی خورشید است و هم­چنین استفاده از تتابع اضافات و بیان تصویر در تک‌بیت­ها تشریک مساعی دارند. اما استفاده از خورشید در تصویر یک هیأت، بسامد و تکرار بالا، تصویرسازی به اقتضای حال و با توجه به ویژگی­های مخاطب و نیز آرایه‌های متعدد برای ارایة تصویر خورشید، ویژة شعر خاقانی به نظر می­رسد.
واژه‌های کلیدی:
خورشید
تصویرسازی
انوری
خاقانی
نظامی
مقدمه
قرن ششم یکی از دوره‌های پربار شعر و ادب پارسی است. شاعران نامداری در این قرن پا به عرصة وجود گذاشتند، از جمله انوری، نظامی و خاقانی که از بزرگان شعر فارسی به حساب می‌آیند. «در این دوره شاعری شرایط سنگین و دشواری دارد و یکی از این شرایط احاطة شاعر به علوم متداول روزگار و کاربرد آن­ها در شعر است.» (صفا، ۱۳۶۲: ۵۸) به قول نظامی عروضی: «شاعر باید در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم مستطرف؛ زیرا که چنان که شعر در هر علمی به کار همی شود، هر علمی در شعر به کار همی شود.» (نظامی عروضی، ۱۳۶۴: ۴۷) بنا بر این در این دوره شاعران در پی آن هستند تا انواع شگردها را به کار ببرند تا به نوعی تازگی در شعر ایجاد کنند. یکی از این شگردها استفاده از علوم و دانش رایج روزگار بوده است. می­دانیم که نجوم از علوم متداول این روزگار بود؛ به گونه‌ای که ظهور دانشمندانی نظیر ابوریحان بیرونی و حکیم عمر خیام در مشرق و ابن صاعد اندلسی و ابواسحق زرقانی در مغرب متصرفات اسلامی گواه این مدعاست.
با بررسی اشعار انوری، خاقانی و نظامی می‌توان دریافت که آنان به دانش نجوم احاطة کامل داشتند زیرا آثارشان مملو از اصطلاحات و احکام نجومی است تا جایی که کمتر مسألة نجومی از دید آنان به دور مانده، یکسره در شعرهایشان درج گردیده است. در شعر آنان طبیعت، از جمله آسمان نقش اساسی دارد. همان‌طور که ملک­الشعرای بهار می‌نویسد: «در کشوری که سرتاسر در معرض تأثیرات آزاد طبیعت بوده و جز جمال طبیعت که تکامل نعمت و نزهت چیزی پیدا نیست، در معرض چیزی که همه روزه در برابر آنان حاضر و آماده است اصرار نورزیده، چنین ملت مترفهی از وصف یک گل سرخ و یک درخت نارنج و یک افق پرشعله و رنگارنگ و چیزی که از اغراق و مثل یک تابلو ساده از اصل موضوع به صدق و راستی حکایت نماید دیده نشده و بالعکس در این ملت بیش‌تر اغراقات شاعرانه و شگفتی‌های تصوری و استجابات وهمی و سرگذشت منظره‌های آسمانی و بهشتی و غیر قابل فهم به‌کار می‌رود.» (بهار، ‌1382: 395) نکتة قابل ذکر این است که استفادة آنان از علم نجوم و فنون آن جهت تصویرگری شعر به گونه­ای به کار رفته است که با کمک آن اندیشه‌شان را محسوس­تر و آشکارتر کند. «دورة شعرای مورد نظر ما نیز، عصر قصیده فنی است.» (سلطانی، ۱۳۷۰: ۱۰) یعنی شعرهایی مملو از تصاویری که با کمک علوم و فنون علمی و ادبی ساخته شده است. استفاده از این فنون هم اسباب زیبایی و هم باعث دیریابی و پیچیدگی شعر می­شود. در این دوره شاعرانی چون انوری، خاقانی و نظامی ظهور کردند که شعرشان با تصاویر متعدد و متنوع زیبا شده است و نمونة بارز شعر در مکتب پارناس به حساب می­آید. چرا که در مکتب پارناس عقیده بر این است که: «شعر نه باید بخنداند، نه باید بگریاند بلکه باید زیبا باشد.» (زرین‌کوب، ۱۳۷۱: ۲۹) در حقیقت زبان شعر، زبان مجاز و قلمروی برای بلندپروازی‌های تخیل شاعرانه است که گفتار را از زبان عرف و حقیقی به عالم ذهن و خیال می‌کشاند. این سه تن نیز از زبان مجاز استفادة فراوان کردند تا خیال­ها و مضامین مورد نظرشان را از زبان معمول به زبان شعر و قلمرو هنر برسانند.
اگر این نظر را بپذیریم که «هنر، اندیشیدن در قالب تصاویر است و بدون تصاویر هیچ هنری به‌ویژه هیچ شعری وجود ندارد» (قاسمی‌پور، ۱۳۸۶: ۳۱) می‌توان گفت که انوری، خاقانی و نظامی در زمرة شاعرانی هستند که تصاویر شعری را، از جمله‌ تصاویر خورشید، برای بیان آن‌چه در ذهن و ضمیرشان می‌گذرد به کار گرفته­اند به نحوی که اندیشه­ها و خیالات درونی آن‌ها را بازگو می‌کند. «شعر به‌طور مستقیم با وزن و آهنگی که ما در هنگام بلندخواندن آن احساس می‌کنیم حواس را جلب می‌کند، اما به ‌طور غیر مستقیم با تصویرسازی، یعنی ارایة تصویر خیالی از تجربة حسی بر تأثیر و زیبایی خود می‌افزاید.» (لارنس، ۳۷۹: ۴۶) از آن­جا که ابزار هنری‌شدن و خیال در شعر، آرایه‌ها و فنون ادبی هستند، در این آثار نیز به­کار گرفته‌ شدند و موجبات هنری­تر و زیباتر‌شدن را فراهم آوردند. هم­چنین موجب ایجاد لذتی گشتند که در گرو کشف پیوندهای بین کلمات و اجزای شعر در قالب استعاره و تشبیه است. به عبارتی شامل تصاویر پیچیده­ای است که نه تنها باعث دل‌زدگی و خستگی نمی­شود بلکه از دلایل زیبایی آن است.
فهرست مطالب
چکیده
واژه‌های کلیدی
مقدمه

۱‌ـ‌تصویر خورشید در شعر انوری، خاقانی و نظامی
۱‌ـ‌1‌ـ‌ شباهت‌های تصویری خورشید در شعر انوری، خاقانی و نظامی

۱‌ـ‌1‌ـ‌1‌ـ‌ تصویر خورشید با استفاده از محسوسات

۱‌ـ‌1‌ـ‌3‌ـ‌ تصویر خورشید با استفاده از معنای نمادین و اسطوره‌ای آن

۱‌ـ‌1‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌ خورشید، نماد زیبایی

۱‌ـ‌1‌ـ‌3‌ـ‌2‌ـ‌ خورشید، نماد قدرت

۱‌ـ‌1‌ـ‌4‌ـ ‌تصویر خورشید در تک‌بیت‌ها

۱‌ـ‌2‌ـ ‌تفاوت‌های تصویری خورشید در شعر انوری، خاقانی و نظامی

۱‌ـ‌2‌ـ‌1‌ـ‌ تصویر خورشید در هیأت کامل

۱‌ـ‌2‌ـ‌2‌ـ ‌جایگاه خاص خورشید در نزد خاقانی

۱‌ـ‌2‌ـ‌3‌ـ‌ تصویر خورشید به اقتضای حال

۱‌ـ‌2‌ـ‌5‌ـ‌ پیچیدگی تصاویر خورشید با آرایه‌های متعدد

نتیجه
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

هدف از این پایان نامه واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی می باشد

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته زبان و ادبیات فارسی
واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

چكیده :
پژوهش مزبورباهدف تحلیل جایگاه زن درترانه های محلی انجام پذیرفته وبر شناخت موقعیت وجایگاه فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی و اقتصادی زنان درترانه های محلی ازمنظر جامعه شناسی نظر دارد.این پژوهش به دنبال این سوالات بوده است تصویر زنان درموضوعات فرهنگی ، اجتماعی،‌خانوادگی و اقتصادی )‌به چه صورت نمایان شده است ؟

آیا كلیشه های تبعیض جنسیتی در مقوله های (فرهنگی ،‌اجتماعی ،‌خانوادگی واقتصادی ) وجود دارد ؟

آیازبان این ترانه ها در حوزه معنایی زبان جنسیت گرا است ؟

جمعیت آماری در این پژوهش كلیه ترانه های محلی (مرتبط با زنان )‌لری وتركی در استان فارس بوده است ، كه نمونه آماری بااستفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین نه دسته ترانه‌های محلی (كودكانه ها ، ترانه های حماسی ،‌ترانه های سوگ ، شایسته ها و ناشایستها ،‌ترانه های طلب ،‌عاشقانه ها ، ترانه های طنز،‌ترانه های كار وترانه های شاد )‌پنج دسته از ترانه های محلی (لالایی ها ، ترانه های طنز ، ترانه های كار ، عاشقانه ها وترانه های شادی )‌انتخاب گردید كه درمجموع ۶۸۴ مصرع به عنوان واحد ضبط در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش تكنیك تحلیل محتوا (كمی وكیفی )‌می باشد .نتیجه ایی كه از این پژوهش گرفته شد ، بدین قرار است كه در ترانه های محلی دو قوم لر و ترك استان فارس تبعیض جنسیتی مشاهده گردید و زبان این ترانه ها (در حوزه معنایی )‌زبانی جنسیت‌گرا است .
کلماتكلیدی:

جایگاه زنان

ترانه های محلی
سروده ها و نغمه های فولکلور

مقدمه
ادبیات توده یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ است، که در حوزه فولكلور جای می گیرد و بازگو کننده افکار و احساسات اقشار مختلف جامعه است . ادبیات، سینه به سینه تصویرهای عینی و اندیشه های برخاسته از زندگی، جهان بینی و زیبایی شناسی شاعران عوام است . ادبیات مردم دارای اشکال و صورتهای گوناگون است و ترانه ها، ضرب المثل ها، قصه ها، ملتها و افسانه ها را در بر می گیرد . هر اجتماعی برای بیان افکار و اندیشه ها و عواطف از زبان خاص خود بهره می گیرد، سرایندگان ادبیات گفتاری معمولاً از مردمان گمنام و بی سوادی هستند، که شالوده آثار معنوی روستا نشینان را بنیان می نهند، به گونه ای که با ارزش های مسلط جامعه هماهنگ است .
مفاهیم عام در ترانه های محلی شور زندگی، آرمانها و آرزوها، دلدادگی و عشق، اندوه و جدایی، پایداری در عهد و پیمان، تلاش و سختی کار روزانه است، که در نسلهای پی در پی این فکر تداوم یافته است . با مطالعه و بررسی ترانه های محلی، می توان منش و روحیات اجتماعی را در گذر زمان مورد تتبع وشناسایی قرار داد، بدین سان با تعمق و کاوش در مضامین ترانه های عامیانه می توان به رویدادهای اجتماع و فرهنگی دوران گذشته پی برد و با افکارو احوال مردمان آشنا شد . در ترانه، آفاق مضمون بسی گسترده است و همه آن پدیده ها و آثاری را که خالق ترانه در پیرامون هستی خود با آنها رویاروست، شامل می‌شود . هنگامی که از فرهنگ مردم اجتماعی سخن به میان می آید، در واقع سخن از افسانه ها، عقاید و آداب، ترانه ها، مذهب، بازیها، رسومات و هزاران پدیده آشکار و نهان دیگر اجتماعی است ؛ که بازگو کننده حقیقی اندیشه و احساسات یک قوم است .
با بررسی ادبیات شفاهی ( ترانه ها ) می توان به شناخت افراد جامعه ای یا اهل ایل و طایفه ای پرداخت که فکر طبیعی خود را، درباره واقعیات، اتفاقات، حوادث و مراسم محلی به کار برده اند و شرح هر یک را با بیان ساده و عامیانه به صورت فولکلور، از خود باقی گذارده اند ؛ که بیانگر اثر واقعه برمردم، احساسات، نظرات، عواطف آنها نسبت به رویدادها و اعتقادات آنهاست . موضوع رساله حاضر، جستجوی جایگاه زنان به عنوان نیمه اجتماع است، که با تعمق و تتبع در قلمرو ترانه ها می توان جایگاه فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی زنان را در جامعه مورد تحقیق جستجو کرد .
فهرست
چکیده : ۲
مقدمه ۳
۱-۱ بیان مساله ۵
۱-۲ پرسش های پژوهش ۷
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش در این قلمرو ۸
۱-۴ هدف های پژوهش ۱۰
۱-۵ تعریف مفاهیم ۱۱
بخش اول ۱۳
۱-۲مروری برمفاهیم نظری ۱۳
۲-۱-۱ ادب وادبیات ۱۳
۲-۱-۲ ادبیات شفاهی و عامه ۱۳
۲-۱-۳ تاریخچه جمع آوری فولکور ۱۷
۲-۱-۴ قلمرو فولکلور ۱۹
۲-۱-۵ فولکلور و مردم شناسی ۲۰
۲-۱-۶ فولکلور و باستان شناسی ۲۱
۲-۱-۷ نظریات فولکلور شناسی ۲۱
۲-۱-۸ وابستگی و تعلق فولکور ۲۳
۲-۱-۹ بررسی لغوی ترانه ۲۴
۲-۱-۱۰ تقسیم بندی سنتی ترانه ۲۵
۳- قالب های دیگر : ۲۷
۲-۱-۱۱ ترانه های محلی ۲۸
۲-۱-۱۲ بررسی ترانه های محلی ۳۲
۲-۱-۱۳ خاستگاه ترانه و نخستین نغمه های ایران ۳۳
۲-۱-۱۴ ترانه های محلی در کشورهای دیگر ۳۶
۲-۱-۱۵ کوچ ترانه ها ۳۶
۲-۱-۱۶ محتوای ترانه ها ۳۷
۲-۱-۱۷ انواع ترانه ها ۳۹
۲-۱-۱۸ زبان ها و لهجه های ایرانی ۵۰
۲-۱-۱۹ پیوند شعر و موسیقی ۵۰
۲-۲ سیر تاریخی سیمای زن ۵۶
۲-۲-۱ سیمای زن در اساطیر ۵۶
۲-۲-۲ سیمای زن در دوره باستان ۵۷
۲-۲-۳ زن در ایران پیش از ورود اقوام مهاجر ۵۸
۲-۳ ادبیات نظری ۶۰
۲-۳-۱ زیبا شناسی فمینیستی ۶۰
۲-۳-۲ نقد ادبی فمینیستی ۶۴
۲-۳-۲-۲- نقد ادبی فمینیستی، انگلیسی – آمریکایی ۶۶
۲-۳-۲-۲-۱ ویرجینیاوولف ۷۵
۲-۳-۲-۳ نقدادبی فمینیسیتی فرانسوی ۷۶
۲-۳-۲-۳ -۱ ژاک لاکان ۷۷
۲-۳-۲-۳-۲ هلن سیکسو ۷۸
۲-۳-۲-۳-۳ ژولیا کریستوا ۷۸
۲-۳-۲-۳-۴ لوس ایریگاری ۷۹
۲-۳-۲-۳-۵ ژاک دریدا ۸۰
۲-۳-۳ زبان و فرهنگ ۸۰
۲-۳-۳-۱ جنسیت زدگی در زبان ۸۱
۲-۳-۳-۱-۱ جنسیت زدگی در حوزه معنا : ۸۲
۲-۳-۳-۱-۲ نام گذاری و مرکزیت دو گانه ۸۲
۲-۳-۳-۲ نظریه جبرگرایی زبانی ۸۳
۲-۳-۴ بررسی و نقد نظریه ها وانتخاب چارچوب نظری ۸۴
نظریه زیباشناسی فمینیستی ۸۴
نقد ادبی فمینیستی ۸۴
جنسیت زدگی در حوزه معنا : ۸۵
۲-۳-۵ مقوله های موجود در ترانه های محلی ۸۷
۲-۳-۶ مفاهیم کلیدی در بررسی و نقد ترانه های محلی ۹۴
۲-۴ نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار ۹۷
۲-۴-۱ جامعه پذیری جنیستی : ۹۸
۲-۴-۲ درونی سازی، پذیرش ۱۰۰
۲-۴-۳ نابرابری جنسیتی ۱۰۱
۲-۴-۴ نظریه های نا برابری جنسیتی ۱۰۱
۲-۴-۴-۱ نظریه قشربندی جنسیتی راندل کالینز : ۱۰۱
۲-۴-۴-۲ نظریه نابرابری جنسیتی چافتز ۱۰۵
۲-۴-۴-۲-۱ دگرگونی خود آگاهانه لایه بندی جنسیتی ۱۰۶
۲-۴-۴-۲-۲ دگرگونی آگاهانه لایه بندی جنسیتی ۱۰۷
۲-۴-۴-۳ نظریه نابرابری جنسیتی بلوم برگ ۱۰۸
۲-۴-۴-۴ نظریه طرح واره های جنسیتی ساندرایم ۱۰۹
۲-۴-۴-۵ نظریه بوردیو ۱۱۱
۲-۴-۴-۶ نظریه سیمسون دوبوار ۱۱۲
۲-۴-۴-۷ نظریه مارگارت مید ۱۱۲
۲-۴-۴-۸-۱ نظریه فمینیستی لیبرال ۱۱۳
۲-۴-۴-۸-۲ نظریه فمینیستی روان کاوی ۱۱۴
۲-۴-۴-۸- ۳نظریه فمینیستی رادیکال / انقلابی : ۱۱۵
۴-۴-۴-۸-۴ نظریه فمینیستی مارکسیتی ۱۱۷
۴-۴-۴-۸-۴-۱ نظریه میشل بارت ۱۱۷
۲-۴-۴-۸-۴-۲ نظریه انگلس ۱۱۸
۲-۴-۴-۸-۵ نظریه فمینیستی سوسیالیستی ۱۱۸
۴-۴-۴-۸-۵-۱ نظریه سیلویا والبی ۱۱۹
۲-۴-۴-۸-۶ نظریه جامعه شناسی فمینیستی ۱۱۹
۲-۴-۴-۸-۶-۱ ( کنش متقابل در سطح خرد ) ۱۱۹
۲-۴ عمل واکنشی در برابر عمل هدفدار : ۱۲۰
کنش متقابل متناوب در برابر کنش متقابل دایمی : ۱۲۰
فرض نابرابری در برابر فرض برابری ۱۲۱
معانی قشربندی شده در برابر معانی مشترک : ۱۲۱
– الزام در برابر انتخاب درموقعیت های معنا سازی : ۱۲۲
۴-۴-۴-۸-۶-۲ ذهنیت ۱۲۲
– قضیه ایفای نقش وادارک دیگری : ۱۲۲
– ملکه ذهن شدن هنجارهای اجتماع : ۱۲۳
– ماهیت خود به عنوان یک کنشگر اجتماعی ۱۲۳
– آگاهی از زندگی روزانه ۱۲۴
۲-۴-۴-۹ نظریه های کاتب کلاسیک راجع به نابرابری جنسیتی ۱۲۴
۲- ۴-۴- ۹-۱ نظریه کارکرد گرایی ۱۲۴
۲-۵ پیشینه تحقیق ۱۲۸
۲-۵-۱ فعالیتهای تجربی مشابه ۱۲۸
۲-۵-۲ خلاصه وبررسی و نقد پژوهش های صورت گرفته : ۱۳۴
۳-۱ طرح تحقیق : ۱۳۷
۳-۲ تکنیک تحلیل محتوا : ۱۳۷
۳-۲-۱ تاریخچه تحلیل محتوا . ۱۳۷
۳-۲-۲ تعریف تحلیل محتوا : ۱۳۹
۳-۲-۳ مراحل تحلیل محتوا ۱۴۰
۳-۲-۴ انواع تحلیل محتوا : ۱۴۳
۳-۳ جمعیت آماری : ۱۴۴
۳-۴ نمونه آماری : ۱۴۴
۳-۵ روش نمونه گیری : ۱۴۴
۳-۶ روش جمع آوری داده ها : ۱۴۴
۳-۷ واحدهای تجزیه و تحلیل : ۱۴۵
۳-۸ مقوله های تحلیل محتوا : ۱۴۵
۳-۹ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها : ۱۴۵
مقدمه ۱۴۶
۴-۱ تحلیل کمی ۱۴۶
بخش دوم ۱۵۸
۴-۲ تحلیل کیفی ۱۵۸
۴-۲-۱ تحلیل مقوله های فرهنگی ۱۵۸
۴-۲-۲ تحلیل مقوله‌های اجتماعی ۱۶۷
۴-۴-۲-۲-۱ زیبایی ۱۶۸
۴-۲-۲-۲-۲ علم و دانش ۱۷۰
۴-۲-۲-۲-۵ باکره بودن ۱۷۱
۴-۲-۲-۳ نظارت اجتماعی: ۱۷۲
۴-۲-۳ تحلیل مقوله‌های خانوادگی ۱۷۶
۴-۳-۴ تحلیل مقوله‌های اقتصادی ۱۸۱
۵- ۱خلاصه پژوهش ۱۸۳
۵-۲ نتیجه گیری ۱۸۴
۵- ۲-۱ بررسی پرسش های مقوله فرهنگی: ۱۸۴
۵-۲-۲ بررسی پرسش های مقوله اجتماعی ۱۸۵
۵-۲-۳ بررسی پرسش های مقوله خانوادگی ۱۸۶
۵-۲-۴ بررسی پرسش های مقوله اقتصادی ۱۸۶
۵- ۲-۶ بررسی برخی از نظریات نابرابری جنسیتی در گستره ترانه های محلی : ۱۸۷
۵-۲-۷ بررسی نتایج پژوهش با دیگر پژوهش صورت گرفته در این زمینه ۱۸۹
۵-۳ پیشنهادات ۱۹۲
۵-۳-۱ چند پیشنهاد به پژوهشگران آینده : ۱۹۲
۵-۴ محدودیت‌ها و مشکلات ۲۰۵
سخن پایانی : ۲۱۷
منابع ۲۲۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

هدف از این پروپوزال واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی می باشد

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشدرشته زبان و ادبیات فارسی
واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

بیان مساله
ترانه های محلی قبل از آنکه بیانگر عقاید، علایق و شخصیت فردی باشد، بیانگر شخصیت اجتماعی و روح فرهنگ جمعی حاکم بر جامعه است . در ترانه های محلی حوادث وشرایط تاریخی جامعه انعکاس می یابد و در پرتو گذشته است که می توان اشتراکات وتمایزات فرهنگی جامعه را در طی زمان شناخت . اشعار فولکلوریک، مسیر تحولات و فراز و فرودهای تغییرات اجتماعی را می‌نمایاند، و بدین طریق افق فرهنگی ما نسبت به گذشته و آینده فرهنگی جامعه وسیعتروروشنتر می‌گردد .
روح الامینی (۱۳۷۷) معتقد است که ادبیات آینه تمام نمای رویدادها، آئین ها، رفتارها، تلاش ها، اندیشه های جامعه است که زبان حال و شناسنامه یک ملت می باشد و می توان یک جامعه را با بررسی محتوا و موضوع ادبیات آن شناخت، رویدادها و رفتارهای اجتماعی را دانست و سیر تحولی پدیده های اجتماعی را ردیابی کرد، هر بخش از ترانه ها در واقع تبین زوایای مختلف زندگی اجتماعی با توجه به زمینه فرهنگی حاکم بر جامعه است ؛ به طور مثال، در ترانه های عاشقانه، چگونگی و کیفیت روابط دختر وپسر با توجه به ارزش ها و هنجارهای حاکم برجامعه، نحوه ابراز تمایل و عشق به طرف مقابل، انتظارات و توقعات عاشق و معشوق و هدف از این روابط مطرح می شود و یا در منظومه های سوگ، غمنامه های درد و رنج ناشی از فراق، جدایی، سوز و گداز قلبی داغدیدگان ابرازشده است و لالایی ها : تجلی ناز و نوازش کودک، خواسته های درونی مادر، شیوه های ابراز محبت و حکایت تحقیرهای مادران است، در ابعاد اجتماعی، حاکمیت رسوم و سنن مختلف حاکم بر روابط اجتماعی (از قبیل رسم چند زنی یا رسم درون همسری ) مطرح می شود و غیره در متن ترانه ها، سنت ها، آداب و رسوم، ارزشها و باورهای اجتماعی تایید یا رد می شوند ؛ بنابراین کشف رگه های حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق بررسی و تحلیل ترانه های محلی، میسرمی شود .
در این پژوهش سعی شده با تبین نگرش های فرهنگی، در جوامع مورد بحث به این سوال پاسخ داده شود که جایگاه زن ( با تکیه بر ترانه های عامیانه ) در میان اقوام غیر فارسی به چه صورت است ؟
مساله زن وتعریفی که از زن بودن در جامعه ما وجود دارد، در غالب موارد حالتی سنتی دارد ؛ که خود را با تغییرات جامعه همگام و هماهنگ نکرده است . با وجودیکه زن در عرصه های متفاوتی از زندگی اجتماعی وارد شده است وبسیاری از مسئوولیت های جامعه را بر عهده گرفته است و نیز در گذشته های دور زن کسی است که بر خوانش همه موجودات روزی می خورند، به مردگان حیات می بخشد، و نماد زایندگی است و ارزشمند و پرستیدنی، اما نگرش جامعه به آنها و باور داشت های جامعه به زن و خصوصیات وتوانایی های او به گونه ای دیگر است،که در دهه های گذشته با آن مواجه بوده ایم، بخشی از این باورداشتها، خود را در ادبیات شفاهی جامعه نشان می‌دهد و اضافه می‌کنم در جامعه ما ریشه بسیاری از افکار و رفتارهای انسانی را باور داشتهایی تشکیل می دهند که بدون مداقه قرار گرفتن و به صرف انتقال یافتن، پایه و اساس کنش های انسانی قرار می گیرند .
قابل ذکر است که مباحث و حوزه های مربوط به زنان، یا همواره نادیده گرفته می شده و بی اهمیت تلقی می شده است یا هرگاه که زنان در تحقیق گنجانده می شدند تصویری تحریف شده و حاکی از پیش داوری جنسیتی از ایشان ارائه می شده است، از این گذشته، از سلطه و بهره کشی مردان از زنان نیز غافل می‌مانده اند یا زن این سلطه و بهره کشی را طبیعی می انگاشته اند . قابل ذکر است که پژوهش در قلمرو ترانه های محلی در ایران بارویکردی که ما اتخاذ کرده ایم، انجام نشده و به ناچار را ه تحلیل داده هایمان را با الگویی نو در پیش گرفته ایم، به این ترتیب که با مقوله بندی موضوعاتی که در ترانه های محلی راجع به زنان مطرح شده است به تحلیل اطلاعات ثبت شده پرداخته ایم، تا بتوانیم تصویری را که به صورت ضمنی از جایگاه زن توسط ادبیات ( ترانه‌های محلی) به افراد جامعه منتقل می شود، بازنمایی و بررسی کنیم.
به همین منظور این ترانه ها برگزیده شده اند تا از درونشان دریابیم که ایرانیان به زنانشان چگونه می نگرند و از آنها در این بخش از فولکور چگونه یاد می کنند یا با زنان ایرانی در ترانه ها از چه سخن می گویند . و در عنایت به این مهم است یابیم که زنان در ترانه های محلی از چه جایگاهی فرادست یا فرودست برخوردارند . عمده ترین محورهای بحث در این پژوهش مبتنی بر طرز تلقی جامعه وتصورات قالبی نسبت به زنان است و تصویر مسلطی که از جایگاه زن وجود دارد، که به نحوی تعیین کننده الگوهای رفتاری، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، عادات، روابط، مناسبات، تعاملات و اخلاقیات جامعه می باشد، بر این اساس ارکان مختلف جامعه ( امور فرهنگی، امور اجتماعی، امور خانوادگی ، امور اقتصادی ) مورد بررسی قرار می گیرد، تا جایگاه زنان در ترانه های محلی به وضوح تصریح گردد.
کلماتكلیدی:

جایگاه زنان

ترانه های محلی
سروده ها و نغمه های فولکلور

فهرست
چکیده : ۲
مقدمه ۳
۱-۱ بیان مساله ۵
۱-۲ پرسش های پژوهش ۷
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش در این قلمرو ۸
۱-۴ هدف های پژوهش ۱۰
۱-۵ تعریف مفاهیم ۱۱
۱-۲مروری برمفاهیم نظری
۲-۱-۱ ادب وادبیات
۲-۱-۲ ادبیات شفاهی و عامه

۲-۱-۳ تاریخچه جمع آوری فولکور

۲-۱-۴ قلمرو فولکلور
۲-۱-۵ فولکلور و مردم شناسی
۲-۱-۶ فولکلور و باستان شناسی

۲-۱-۷ نظریات فولکلور شناسی

۲-۱-۸ وابستگی و تعلق فولکور
۲-۱-۹ بررسی لغوی ترانه

۲-۱-۱۰ تقسیم بندی سنتی ترانه

۳- قالب های دیگر :
۲-۱-۱۱ ترانه های محلی

۲-۱-۱۲ بررسی ترانه های محلی

۲-۱-۱۳ خاستگاه ترانه و نخستین نغمه های ایران

۲-۱-۱۴ ترانه های محلی در کشورهای دیگر

۲-۱-۱۵ کوچ ترانه ها
۲-۱-۱۶ محتوای ترانه ها
۲-۱-۱۷ انواع ترانه ها

۲-۱-۱۸ زبان ها و لهجه های ایرانی

۲-۱-۱۹ پیوند شعر و موسیقی

۲-۲ سیر تاریخی سیمای زن

۲-۲-۱ سیمای زن در اساطیر

۲-۲-۲ سیمای زن در دوره باستان

۲-۲-۳ زن در ایران پیش از ورود اقوام مهاجر

منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

هدف از این مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی می باشد

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودمبانی نظریپایان نامه کارشناسی ارشدرشته زبان و ادبیات فارسی
واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

بیان مساله
ترانه های محلی قبل از آنکه بیانگر عقاید، علایق و شخصیت فردی باشد، بیانگر شخصیت اجتماعی و روح فرهنگ جمعی حاکم بر جامعه است . در ترانه های محلی حوادث وشرایط تاریخی جامعه انعکاس می یابد و در پرتو گذشته است که می توان اشتراکات وتمایزات فرهنگی جامعه را در طی زمان شناخت . اشعار فولکلوریک، مسیر تحولات و فراز و فرودهای تغییرات اجتماعی را می‌نمایاند، و بدین طریق افق فرهنگی ما نسبت به گذشته و آینده فرهنگی جامعه وسیعتروروشنتر می‌گردد .
روح الامینی (۱۳۷۷) معتقد است که ادبیات آینه تمام نمای رویدادها، آئین ها، رفتارها، تلاش ها، اندیشه های جامعه است که زبان حال و شناسنامه یک ملت می باشد و می توان یک جامعه را با بررسی محتوا و موضوع ادبیات آن شناخت، رویدادها و رفتارهای اجتماعی را دانست و سیر تحولی پدیده های اجتماعی را ردیابی کرد، هر بخش از ترانه ها در واقع تبین زوایای مختلف زندگی اجتماعی با توجه به زمینه فرهنگی حاکم بر جامعه است ؛ به طور مثال، در ترانه های عاشقانه، چگونگی و کیفیت روابط دختر وپسر با توجه به ارزش ها و هنجارهای حاکم برجامعه، نحوه ابراز تمایل و عشق به طرف مقابل، انتظارات و توقعات عاشق و معشوق و هدف از این روابط مطرح می شود و یا در منظومه های سوگ، غمنامه های درد و رنج ناشی از فراق، جدایی، سوز و گداز قلبی داغدیدگان ابرازشده است و لالایی ها : تجلی ناز و نوازش کودک، خواسته های درونی مادر، شیوه های ابراز محبت و حکایت تحقیرهای مادران است، در ابعاد اجتماعی، حاکمیت رسوم و سنن مختلف حاکم بر روابط اجتماعی (از قبیل رسم چند زنی یا رسم درون همسری ) مطرح می شود و غیره در متن ترانه ها، سنت ها، آداب و رسوم، ارزشها و باورهای اجتماعی تایید یا رد می شوند ؛ بنابراین کشف رگه های حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق بررسی و تحلیل ترانه های محلی، میسرمی شود .
در این پژوهش سعی شده با تبین نگرش های فرهنگی، در جوامع مورد بحث به این سوال پاسخ داده شود که جایگاه زن ( با تکیه بر ترانه های عامیانه ) در میان اقوام غیر فارسی به چه صورت است ؟
مساله زن وتعریفی که از زن بودن در جامعه ما وجود دارد، در غالب موارد حالتی سنتی دارد ؛ که خود را با تغییرات جامعه همگام و هماهنگ نکرده است . با وجودیکه زن در عرصه های متفاوتی از زندگی اجتماعی وارد شده است وبسیاری از مسئوولیت های جامعه را بر عهده گرفته است و نیز در گذشته های دور زن کسی است که بر خوانش همه موجودات روزی می خورند، به مردگان حیات می بخشد، و نماد زایندگی است و ارزشمند و پرستیدنی، اما نگرش جامعه به آنها و باور داشت های جامعه به زن و خصوصیات وتوانایی های او به گونه ای دیگر است،که در دهه های گذشته با آن مواجه بوده ایم، بخشی از این باورداشتها، خود را در ادبیات شفاهی جامعه نشان می‌دهد و اضافه می‌کنم در جامعه ما ریشه بسیاری از افکار و رفتارهای انسانی را باور داشتهایی تشکیل می دهند که بدون مداقه قرار گرفتن و به صرف انتقال یافتن، پایه و اساس کنش های انسانی قرار می گیرند .
قابل ذکر است که مباحث و حوزه های مربوط به زنان، یا همواره نادیده گرفته می شده و بی اهمیت تلقی می شده است یا هرگاه که زنان در تحقیق گنجانده می شدند تصویری تحریف شده و حاکی از پیش داوری جنسیتی از ایشان ارائه می شده است، از این گذشته، از سلطه و بهره کشی مردان از زنان نیز غافل می‌مانده اند یا زن این سلطه و بهره کشی را طبیعی می انگاشته اند . قابل ذکر است که پژوهش در قلمرو ترانه های محلی در ایران بارویکردی که ما اتخاذ کرده ایم، انجام نشده و به ناچار را ه تحلیل داده هایمان را با الگویی نو در پیش گرفته ایم، به این ترتیب که با مقوله بندی موضوعاتی که در ترانه های محلی راجع به زنان مطرح شده است به تحلیل اطلاعات ثبت شده پرداخته ایم، تا بتوانیم تصویری را که به صورت ضمنی از جایگاه زن توسط ادبیات ( ترانه‌های محلی) به افراد جامعه منتقل می شود، بازنمایی و بررسی کنیم.
به همین منظور این ترانه ها برگزیده شده اند تا از درونشان دریابیم که ایرانیان به زنانشان چگونه می نگرند و از آنها در این بخش از فولکور چگونه یاد می کنند یا با زنان ایرانی در ترانه ها از چه سخن می گویند . و در عنایت به این مهم است یابیم که زنان در ترانه های محلی از چه جایگاهی فرادست یا فرودست برخوردارند . عمده ترین محورهای بحث در این پژوهش مبتنی بر طرز تلقی جامعه وتصورات قالبی نسبت به زنان است و تصویر مسلطی که از جایگاه زن وجود دارد، که به نحوی تعیین کننده الگوهای رفتاری، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، عادات، روابط، مناسبات، تعاملات و اخلاقیات جامعه می باشد، بر این اساس ارکان مختلف جامعه ( امور فرهنگی، امور اجتماعی، امور خانوادگی ، امور اقتصادی ) مورد بررسی قرار می گیرد، تا جایگاه زنان در ترانه های محلی به وضوح تصریح گردد.

دراین بخش از پژوهش نظریه های مرتبط با موضوع بررسی می شود و سرانجام مناسب‌ترین نظریه از میان نظریه های موجود بر گزیده می شود و سوالات پژوهش بر مبنای آن طرح می شود .

کلماتكلیدی:

جایگاه زنان

ترانه های محلی
سروده ها و نغمه های فولکلور

فهرست
۲-۳ ادبیات نظری

۲-۳-۱ زیبا شناسی فمینیستی

۲-۳-۲ نقد ادبی فمینیستی
۲-۳-۲-۲- نقد ادبی فمینیستی، انگلیسی – آمریکایی
۲-۳-۲-۲-۱ ویرجینیاوولف

۲-۳-۲-۳ نقدادبی فمینیسیتی فرانسوی

۲-۳-۲-۳ -۱ ژاک لاکان
۲-۳-۲-۳-۲ هلن سیکسو
۲-۳-۲-۳-۳ ژولیا کریستوا
۲-۳-۲-۳-۴ لوس ایریگاری
۲-۳-۲-۳-۵ ژاک دریدا
۲-۳-۳ زبان و فرهنگ
۲-۳-۳-۱ جنسیت زدگی در زبان

۲-۳-۳-۱-۱ جنسیت زدگی در حوزه معنا :

۲-۳-۳-۱-۲ نام گذاری و مرکزیت دو گانه
۲-۳-۳-۲ نظریه جبرگرایی زبانی

۲-۳-۴ بررسی و نقد نظریه ها وانتخاب چارچوب نظری

نظریه زیباشناسی فمینیستی

نقد ادبی فمینیستی
جنسیت زدگی در حوزه معنا :

۲-۳-۵ مقوله های موجود در ترانه های محلی

۲-۳-۶ مفاهیم کلیدی در بررسی و نقد ترانه های محلی

منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود