تحولات مفهومی فمینیسم و بررسی جنبش زنان در ایران

هدف از این پایان نامه تحولات مفهومی فمینیسم و بررسی جنبش زنان در ایران می باشد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی
تحولات مفهومی فمینیسم و بررسی جنبش زنان در ایران

مقدمه:
فمینیسم را گاه به جنبش‏های سازمان یافته برای احقاق حقوق زنان و گاه به‏ نظریه‏ای که به برابری زن و مرد از جنبه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی‏معتقد است، معنا کرده‏اند (بیات، ۱۳۸۱ : ۴۲۳). استفاده از این واژه تا دهه های شصت و هفتاد میلادی، برای اشاره به تشکل‏های زنان مرسوم نبود و کاربردی‏ محدود در ارتباط با مسائل خاص و گروه‏هایی خاص داشت(فریدمن،۱۳۸۶: ۶).
صرفاً در همین اواخراست که استفاده از این واژه، برای تمامی گروه‏های مرتبط با مسأله حقوق زنان، متداول و فراگیر شده است (فرهنگ نشر نو:۴۲۱) (فرهنگ اصطلاحات معاصر: ۵۹۷) .
در زبان فارسی، معادل‏هایی چون "زن‏گرایی"،" زن‏وری" (نجم‏آبادی،۱۳۷۴:۱۲۱) "زنانه نگری» و «آزادی خواهی زنان» برای این واژه پیشنهاد شده است؛ که ‏البته نمی‏توان نارسایی برخی واژه‏ها را در بیان حقیقت فمینیسم نادیده گرفت .شاید بتوان با نگاهی به سیر تاریخی فمینیسم تا حدودی وجه اختلاف در تفسیر این واژه را دریافت. در زبان عربی، از نهضت زنان به «تحریر المرأه » و از فمینیسم ایدئولوژیک به "نسویّه" تعبیر می‏شود. (رؤوف عزت،۱۹۹۵: ۵۰ )
فمینیسم ابتدا جنبش اجتماعی زنان فرانسه و دیگر کشورهای مغرب زمین در برابر نابرابری‏های ‏حقوقی، اقتصادی و سیاسی، و اعتراض به عدم تعادل در اصلاحات نوین را دربر می گرفت. میشل ریو ، پژوهشگر واستاد تاریخ معاصر در دانشگاه پاریس هشت معتقد است که از انقلاب کبیر فرانسه به بعد، زنان که از حقوق شهروندی محروم مانده بودند تلاش کردند تا از محیط زندگی خصوصی و خانگی به درآیند. در این راه آنان با کندی وگام به گام موانع را پشت سر گذاشتند ورفته رفته مشاغلی را که به مردان اختصاص یافته بود به دست آوردند . اما بی گمان گذر ناپذیرترین باروها همانا باور امر سیاسی بود (ریو،۱۳۸۵: ۱۳).
هرچند ایده ی برابری دو جنس نسبتا قدیمی است اما واژه ی فمینیسم که بر آن دلالت دارد با باورشکنی وارد زبان سده ی قرن نوزدهم شد. در واقع فمینیسم اصطلاحی است که با سر سختی تبین های ساده را به چالش می طلبد. افزون بر این، پیچیدگی وگوناگونی فمینیسم موانعی در مقابل کسانی می نهد که مشتاق فهم و برداشتی قانع کننده از معانی آن هستند. و درون تاریخ بلند نظریه ی اجتماعی این اصطلاح نسبتا جدید است و به این معنی بخصوص چارچوب یا چارچوب هایی جدید را ارائه می کند.(بیسلی،۱۳۸۵ :۱۷)
یكى از دلایل فقدان تعریف اصطلاحى واحد از این نگرش، آن است كه فمینیسم، جنبش‏واحدى نیست. تمام فمینیستها در این باره كه زنان فرودست هستند و براى آزادى آنان بایداستراتژیهایى اتّخاذ كرد، هم عقیده‏اند؛ ولى در مورد علل این ستمدیدگى و استراتژیهاى رسیدن‏به آزادى، بین آنان اختلاف نظرهاى اساسى ملاحظه مى‏شود. (منصورنژاد،۱۳۸۱: ۲۴۸)
در این زمینه تعاریف بسیاری از فمینیسم وجود دارد و معنای بنیادی آن مورد بحث و مناقشه قرار دارد. لغت نامه ها معمولا آن را چونان دفاع از حقوق زنان بر اساس باور به برابری دو جنس تعریف می کنند وکاربرد گسترده ی آن اشاره دارد که به هرکسی که از انقیاد زنان آگاه بوده و به طرق مختلف در پی پایان بخشیدن به آن است . فمینیسم ریشه در این برداشت دارد که در مواجهه جامعه با زنان اشتباهی وجود دارد.(L.Tuttle Encyclopedia of Feminism 1987:107)
در فرهنگ نامه ی جامعه شناسی پنگوئن فمینیست آموزه ای است که قائل به لطمه دیدن نظام مند زنان جامعه مدرن است و از فرصت های برابر برای مردان و زنان پشتیبانی می کند.) (N.Abercrombie 1988:96
اما در فرهنگ نامه سیاست پنگوئن می خوانیم که هیچ آموزه ی سیاسی به خودی خود در فمینیسم وجود ندارد وغالبا میان گروه ها وجریان ها گوناگون اندیشه ی فمینیستی اختلاف های شدید به چشم می خورد اساسا جنبش فمینیسم جویای حقوق سیاسی و اجتماعی برابر با مردان برای زنان می باشد. انگارش نظری عمده ای که تمام شاخه های این جنبش در آن سهیم اند؛ این است که یک سنت تاریخی بهره کشی مردان از زنان در میان بوده است. (D.Robertson 1993:168)
پورتر در کتاب "زنان وهویت اخلاقی "تعریفی کلی از فمینیسم در اختیار می گذارد مبنی بر اینکه فمینیسم چشم اندازی است که درپی رفع کردن فرودستی، ستم، نابرابری ها و بی عدالتی هایی است که زنان از آن ها رنج می برند آن هم به خاطر جنس شان.(Porter 1991:5)
به این ترتیب فمینیسم همچنان به عناوین ایدئولوژی توصیف می شود که بر برابری جنس ها تمرکز می کند. برخی گفته اند که هویت های جنسیتی و جنسی، از قبیل "مرد" و "زن"، ساخت هایی اجتماعی اند. فمینیست ها اغلب در اندیشه شان در مورد سر چشمه های نا برابری، چگونگی دست یافتن به برابری، واحدی که هویت های جنسیتی و جنسیت مدار باید مورد پرسش و نقد قرار گیردند متفاوتند (همان).
فعالان فمینیست سیاسی امروز عموما برای حق زنان برای کامل بودن و استقلال در مواردی از قبیل حقوق هم آوری شامل حق سقط جنین، دسترسی به جلوگیری از آبستنی و توجه برابر از سوی والدین؛ برای حفاظت از خشونت خانگی؛ در برابر آزار جنسی و تجاوز؛ برای حقوق شغلی شامل مرخصی زایمان و دستمزد برابر؛ و در برابر دیگر اشکال تبعیض مبارزه می کنند. تنومند شدن این ذهنیت و نظام مند شدن این اندیشه که هر موقعیت مردانه امتیاز است و هر موقعیت زنانه یک عقب ماندگی است. چنان فمینیست ها را دچار نگاه مرد محورانه نموده است كه گاه خواستار آن می شوند خاصیت های بیولوژیک زنان همچون بارداری وشیردهی به مدد علم از سر راه برداشته شود تا جایی که سطح ستیز با ایدئولوژی را به سطح ستیز با "بیولوژی" می کشانند. (سویزی،۱۳۸۴: ۱۲ ).
دلمار تاکید می کند که "مسلما امکان وجود دارد که تعریفی پایه ای از فمینیسم را بسازیم ..افرادی بسیاری موافق خواهند بود که فمینیست فردی است که حداقل قائل به این واقعیت باشد که زنان به خاطر جنس شان رنج تبعیض را متحمل شده اند و نیازهای خاصی دارندکه نفی گردیده وارضا نشده است و برآوردن این نیازها مستلزم تغییری رادیکال.. در نظم اقتصادی وسیاسی خواهد بود". (Delmar 1986: 9)
به این ترتیب فمینیسم طبقه بندی های گوناگونی دارد. برای تعریف شکل های مختلف آن تاکنون دسته بندی های به کار رفته است که عمده ترین شان عبارتنداز فمینیسم تندرو، فمینیسم لیبرال و فمینیسم مارکسیستی سوسیالیستی؛فمینیسن روانکاوانه به تازگی فمینیسم پساساختارگرا نیز به میدان آمده است، . ذیلا به اختصار به این گونه های فمینیسم پرداخته می شود.
کلمات کلیدی:

فمینیسم

جنبش زنان در ایران
تحولات مفهومی فمینیسم

فهرست مطالب
بخش اول :فمینیسم و تحولات مفهومی آن
۲-۱-۱- مفهوم فمینیسم
۲-۱-۲- سیر تحوّل فمینیسم
۲-۱-۳- گرایش های فمینیستی در دوران معاصر
۲-۱-۴- فمینیسم اسلامی
جمع بندی و نتجه گیری
بخش دوّم :جنبش زنان و فمینیسم در ایران
۲-۲-۱- شکل گیری جنبش زنان در ایران
زنان و انقلاب مشروطه
زنان در دوران پهلوی اول و دوّم
انقلاب اسلامی و مبارزات زنان
حقوق زنان و فمینیسم در ایران
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی نقش فعالیتهای فوق العاده بر پیشرفت تحصیلی بچه های دبیرستانی

در دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی به ارزیابی نقش فعالیتهای فوق العاده بر پیشرفت تحصیلی بچه های دبیرستانی می پردازیم

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۶۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشتهعلوم تربیتی
ارزیابی نقش فعالیتهای فوق العاده بر پیشرفت تحصیلی بچه های دبیرستانی

***پرسشنامه نیز بصورترایگانضمیمه شده است.
چكیده
اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند. همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرح بخش و نشاط آور دارند. در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود. چرا که نزدیک به ۲ میلیون نفر از جوانان آینده ساز کشور را قشر دانشجو تشکیل می دهند. و این دانشجویان در فردایی نه چندان دور به عنوان مدیر، پزشک ، معلم و … به کار و فعالیت می پردازند. پس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کار کرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی اموری غیر قابل انکار هستند، عنایت به کارکرد دیگر آن که باعث پیشرفت تحصیلی نیز شود حائز اهمیت ویژه ای است. البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار اوقات فراغت است و چه بسا که گذران اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید. (رفیع‌پور،۱۳۶۴).
بنابراین مسئله اصلی در این تحقیق این است كه آیا فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه شهر ایلام تاثیر دارد؟
واژگان كلیدی:

موفقیت تحصیلی
فعالیت فوق برنامه

دانش آموزان متوسطه شاهد

مقدمه
یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است. فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از:
۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ ص۹۲) ،۲- از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،۱۳۷۲،ص۵۶). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (شریفیان،۱۳۸۲).
فهرست مطالب
فصل اول كلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- سوال های تحقیق ۵
۱-۶- تعریف متغیرها ۵
فصل دوم پیشینه تحقیق ۷
۲-۱- مقدمه ۸

۲-۲-هدف اساسی فعالیت فوق‌برنامه ۹

۲-۳- فعالیت فوق برنامه و مکمل چیست؟ ۲۰

۲-۴- اهمیت فعالیت فوق برنامه و مکمل ۲۰
۲-۵- مراحل طراحی فعالیت فوق برنامه ۲۱

۲- ۶ –پیشینه تحقیق ۳۱
۲-۷- بررسی آراء و اندیشه‌های صاحبنظران ۴۰
۲-۸- چهارچوب تئوریک ۴۷
فصل سوم روش تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲-روش تحقیق ۵۱
۳-۳-شیوه اجرای تحقیق ۵۱
۳-۴-جامعه آماری وحجم نمونه ۵۱
۳-۵- روش نمونه گیری ۵۱
۳-۶-روش جمع آوری داده ۵۲
۳-۷-ابزارگردآوری داده ها ۵۲
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
۴-۱-مقدمه ۵۵
۴-۲- فرضیه های تحقیق ۶۱
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری ۶۷
۵-۱- مقدمه ۶۸
۵-۲- خلاصه ای از تحقیق ۶۸
۵-۳- نتیجه گیری كلی ۶۸
۵-۴- پیشنهادات ۷۰
۵-۵- محدودیت ها ۷۰
فهرست منابع ۷۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه الگویی مناسب

هدف از این پایان نامه بررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه الگویی مناسب می باشد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱٫۴۲۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامهمدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

بررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه الگویی مناسب

چکیده:
برنامه درسی تلفیقی (Integrated Curriculum) همزمان با شكل گیری حوزه برنامه درسی در اوایل قرن بیستم مورد توجه صاحبنظران برنامه ریزی درسی و دست اندركاران تعلیم و تربیت قرار گرفت و در سالهای اخیر نیز در اكثر كشورهای پیشرفته جهان توجه ویژه ای به این امر شده است. گسترش سریع دانش و اطلاعات، گسیختگی و پراكندگی بخشهای گوناگون برنامه های درسی سنتی، عدم ارتباط آن با واقعیتهای زندگی شخصی و اجتماعی یادگیرندگان و عواقب ناگوار برنامه های درسی موجود، موجب توجه هر چه بیشتر به مقوله تلفیق برنامه های درسی شده است. از طرفی، تجربه های موفقیت آمیز اجرای برنامه درسی تلفیقی، این نظریه را مورد تأیید قرار داده است كه این رویكرد، دانش آموزان را برای یادگیری بهتر و مداوم بر می انگیزد و قابلیتهای لازم برای زندگی در قرن بیست و یكم را در آنان پرورش میدهد.
هدف از این پایان نامه بررسی تاریخچه تلفیق ، تعاریف مختلفی از برنامه درسی تلفیقی، اصول تلفیق، انواع و ابعاد آن و ویژگی های این نوع برنامه درسی، دلایل استفاده از تلفیق، فواید و نکات مثبت درسی در برنامه درسی، ضرورت توجه به برنامه درسی تلفیق در ایران، موانع موجود در سازمان دهی تلفیقی برنامه های درسی و گزارش از اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن ارائه گردیده است در ادامه انواع الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه های درسی تلفیقی ارائه شده است در انتهای فصل دوم به چند تحقیق مرتبط با موضوع این تحقیق در داخل و خارج کشور اشاره شده است.
تغییرات گوناگون و مستمر در دنیای فناوری و دگرگونی‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و به تبع آن‌ها پیدایش نیازهای متنوع و گوناگون فردی و اجتماعی، و وضعیت نگران كننده‌ی فاصله‌ی بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری بدیهی ساخته است و موجب شده تا برنامه‌ریزان بیش از پیش در زمینه‌ی طراحی برنامه‌ها به رویكردهای مختلف بیندیشند. (یكی از رویكردهایی كه می‌تواند به حل مسئله كمك كند رویكرد تلفیقی است.)در طول زمان نظام‌های درون رشته‌ای، مهم‌ترین سهم و نقش را در آموزش داشته‌اند. علیرغم انتقادات و اشكالاتی كه به این شیوه‌ی سازماندهی وارد ساخته‌اند. اما عملاً بخش اعظم برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها در دنیا، بر این اساس طراحی می‌شده و اكنون نیز پا برجاست (احمدی، به نقل از ملكی ۱۳۸۲).
در حالی كه با وجود این نظام هرگز بین محتوای برنامه درسی و زندگی واقعی دانش‌آموز رابطه موثر به وجود نمی‌آید بدین معنی كه آموخته‌های شاگردان در مسائل اساسی زندگی‌شان به كار نمی‌آید و هیچ كمكی در حل مسائل زندگی به آنها نمی‌كند.لذا وقتی مفاهیم علمی نتوانند دانش‌آموز را رشد دهند از ارزش تربیتی برخوردار نخواهند بود، چرا كه در زمینه تربیت دانش‌آمو‌ز، رشته‌های علمی نقشی جز وسیله بودن ندارند.وقتی در زندگی خود با مسائلی مواجه می‌شویم هرگز نمی‌پرسیم كه به عنوان مثال درس ریاضی چه بخش از مسئله را حل می‌كند و یا درس دیگر چه نقشی می‌تواند داشته باشد، چرا كه مسائل اجتماعی از كلیت برخوردارند، لذا باید كلی نگریسته شوند (هاشمیان نژاد به نقل از ملكی، ۱۳۸۲).
کلمات کلیدی:

برنامه درسی
سازماندهی محتوا
برنامه درسی تلفیقی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۱
مقدمه: ۱۲
تاریخچه: ۱۳

واژه‌های انگلیسی و تعاریف مختلف برنامه درسی تلفیقی: ۱۸

اصول تلفیق: ۲۰

انواع تلفیق: ۲۱

۱) تلفیق تصادفی (اتفاقی): ۲۵
۲) تلفیق از طریق تقویت و تمرین: ۲۶
۳) تلفیق از طریق محاط كردن: ۲۶
۴) تلفیق از طریق هماهنگی: ۲۷
۵) تلفیق از طریق فرایندها: ۲۷
۶) تلفیق با استفاده از تم یا موضوع: ۲۸
الف ـ تلفیق محتوا محور ۳۲
ب ـ تلفیق مهارت محور ۳۲
۱ـ برنامه‌ی درسی محتوا محور: ۳۳
۲ـ برنامه‌ی درسی مهارت محور: ۳۳

ابعاد تلفیق ۳۴

وسعت ۳۴
شدت ۳۵
درگیری محیطی: ۳۵
الف ـ توصیف مسایل محیطی: ۳۶
ب ـ جستجوی راه حل یك مسأله محیطی: ۳۶
ج ـ فعالیت دانش‌آموزان برای اصلاح واقعی وضعیت محیطی در یك طرح واقعی: ۳۶

ویژگی‌‌های برنامه درسی تلفیقی: ۳۶

چرائی رویكردی تلفیقی: ۳۹
فواید و نكات مثبت تلفیق در برنامه‌های درسی ۴۳
۱) مهارتی ۴۳
۲) نگرشی ۴۳
۳) دانشی ۴۴
برنامه درسی تلفیقی پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در ایران: ۴۵
۱ـ نارسائی مراكز علمی و تحقیقاتی كشور در حل مشكلات و معضلات موجود در جامعه: ۴۶
۲ـ ناكارآمدی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده در عرصه عمل: ۴۷
۳ـ ناتوانی مراكز علمی در تولید علم و بومی كردن آن: ۴۷
۴ـ نادیده انگاشتن برخی از حوزه‌های دانش و بعضاٌ قربانی كردن آنها: ۴۸
۵ـ شیوع و گسترش روز افزون دگرگونی و بحران‌های گوناگون در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی نسل‌های جدید و تضعیف سرمایه‌های انسانی ۴۹

موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی ۵۱

الف) موانع خارجی: ۵۲
ب) موانع داخلی: ۵۳

الگوهای تلفیق برنامه درسی: ۵۴

الگوی برنامه درسی مكعب شكل ۵۴
الگوی برنامه درسی تلفیقی از نظر شومیكر ۵۶
۱ـ فرایندها و مهارتهای اصلی ۵۷
۲ـ رشته‌های برنامه‌ی درسی ۵۷
۳ـ مضمون‌های اصلی ۵۸
۴ـ پرسش‌ها ۵۸
الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر بین: ۵۸
الگوی تلفیق برنامه‌ی درسی در تعلیم و تربیت نتیجه‌‌مدار ۶۰
الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر جی كوبز: ۶۱
۱ـ انتخاب یك مركز سازماندهی ۶۱
۲ـ سیال‌سازی ذهنی ارتباطات ۶۱
۳ـ تعیین سوالات راهنما كه به عنوان قلمرو و توالی عمل می‌كنند ۶۲
۴ـ نوشتن فعالیت‌های اجرائی: ۶۲
الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر دریك: ۶۳
۱ـ محتوا و دانش ارزشمند ۶۳
۲ـ چهارچوب نظری ۶۳
۳ـ هدف‌ها و نتایج یادگیری و ارزشیابی ۶۴

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر ماریون بریدی ۶۶

ارائه مدلی جهت برنامه‌ی درسی تلفیقی: ۶۸
گزارشی درباره اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن: ۷۱
تحقیقات انجام شده در خارج از كشور ۷۳
تلفیق از دیدگاه دانش‌آموز: ساخت معنا در علوم (۱۹۹۲) ۷۳
برنامه‌ی درسی تلفیقی برای آموزش و پرورش سال ۲۰۰۰ ۷۴
نگرش‌معلمان مدرسه ابتدایی نسبت به یك برنامه درسی میان‌رشته‌ای در تایوان ۷۵
ایجاد ارتباط یك مطالعه موردی یادگیری كلاس پنجم از دو سازمان مختلف برنامه‌ی درسی تلفیقی ۷۶
پنج سطح تلفیق برنامه‌ درسی در مدرسه‌ی میانی (۱۹۹۵) پژوهشگر: شومیكر ۷۸
تهیه‌ی برنامه‌های تلفیقی چند رشته‌ای و میان رشته‌ای (۱۹۹۷) ۷۹
باورهای حرفه‌ای و شرایطی كه برنامه‌ی درسی تلفیقی مدرسه‌ی میانی در انگلستان را حمایت می‌كند. ۸۰
انتظارات و واقعیات تلفیق برنامه‌ی درسی در یك مدرسه میانی ۸۱
جمع‌بندی مطالعات خارج از كشور ۸۳
تحقیقات داخل كشور ۸۴
چگونگی تلفیق برنامه‌های درسی تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و ارایه اصول و روشهای مناسب در این خصوص ۸۵
اصلاحات برنامه‌ی درسی ملی ژاپن با تاكید بر رویكرد تلفیقی ۸۶
بررسی‌ كتاب‌های درسی علوم تجربی و ارایه الگو برای درهم تنیدن برنامه‌ی درسی علوم ابتدایی ۸۷
آموزش و پرورش در دوره‌ی انتقال ۸۷

تلفیق درس دینی و قرآن در برنامه‌ی درسی نظام آموزشی متوسطه ۸۹

الگوهای تلفیق در برنامه درسی دوره‌ی‌ ابتدایی ۱۳۸۰ ۸۹

تأثیر آموزش تلفیقی در یادگیری دانش‌آموزان پایه اول ابتدائی شهر تهران ۹۰
فهرست منابع:
الف ـ كتب فارسی
ب ـ پایان‌نامه‌ها
ج ـ مقالات
د ـ سایت‌ها
رـ كتب انگلیسی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تاریخچه سازمان یادگیرنده و بررسی اصول و راهبردها و نحوه اجرای آن در مدارس

هدف از این پایان نامه تاریخچه سازمان یادگیرنده و بررسی اصول و راهبردها و نحوه اجرای آن در مدارس می باشد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامه رشتهمدیریت آموزشی
تاریخچه سازمان یادگیرنده و بررسی اصول و راهبردها و نحوه اجرای آن در مدارس

چكیده:
امروزه مفهوم نوینی كه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند كه هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است.«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌كند و عملكردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است كه عملكردهایش از طریق آگاه شدن و درك بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، ۱۳۷۸-ص۳)
برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفكر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز كنیم. كسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شكل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی كه در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، ۱۳۸۰- ص۱۳۵-۱۶۴)
در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق ۹۴نفر شامل ۷۵ دبیر و ۱۹ مدیر بوده كه البته این افراد از ۷ دبیرستان یعنی ۲ دولتی و ۵ غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به كاربردن پرسشنامه‌ای كه حاوی ۳۰ سوال ۵ گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه ۲ شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرك تحصیلی، سابقه خدمت و … نتایج زیر به دست آمد.
۱- مدارس غیرانتفاعی منطقه ۲ شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یك سازمان یادگیرنده برخوردارند.
۲- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.
۳- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرك تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.
۴- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند كه این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است.
کلمات کلیدی:

تاریخچه سازمان یادگیرنده
اصول و راهبردها در سازمان یادگیرنده
نحوه اجرای سازمان یادگیرنده در مدارس

مقدمه:
سازمان یادگیرنده سازمانی است كه با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی كاركنان، موجبات تكامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم می‌سازد. در یادگیری‌ سازمانی ترتیبی اتخاذ می‌شود كه با ایجاد ارتباط بین آگاهی‌ها و دانش فردی اعضای سازمان كه از تجربیات كاری و سایر مجاری كسب دانش فرا گرفته شده «نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید. (الوانی، ۱۳۸۳-ص۲۱)
سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است كه همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا می‌كنند.مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر،یك سازمان باید بهتر از آنها یاد بگیرد و دانش خود را سریعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به كار بندد. امروزه، سازمان‌ها و كاركنان آنها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است (علاقه‌بند، ۱۳۸۵)
فهرست مطالب
بخش اول: پیشینه نظری تحقیق
سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت

سابقه سازمان یادگیرنده

تئوری یادگیری سازمانی

تعاریفی از یادگیری سازمانی
سازمان یادگیرنده
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

نقش مكاتب فكری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج»

تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی

بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر

چگونه یك سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده در آینده

راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده

راهكارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)
مدارس یادگیرنده

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده

مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی

بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق
نتیجه‌گیری
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود