نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی

هدف از این تحقیق نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی می باشد

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشتهادبیات

نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی

مقدمه:

برداشت اکتسابی بودن رفتار و طرفداران تاثیر گذاری عوامل اجتماعی – فرهنگی با وجود اتفاق نظر در اصل مسئله از لحاظ شدت و عمق و پهنه تاثیرگذاری دچار پراکندگی است. این دیدگاه، کسانی را که عوامل اجتماعی را پررنگ تر از عوامل بیولوژیک در نظر می‌گیرد، شامل می شود .

برخی از روان شناسان، جامعه شناسان و مردم شناسان و زن گرایان در این دسته جای می‌گیرند .

زن و مرد، دو رکن تشکیل دهنده جامعه، اما متفاوت با آن هستند . جامعه با آنکه از گروهها و افراد و در نهایت از زن و مرد تشکیل شده است، اما شخصیت مستقل از آنها دارد . جامعه و مؤلفه های آن، حامل ارزشها، باورها و فرهنگهایی است که بر رفتار آنها و در نهایت، زن و مرد، تاثیر می گذارد . در واقع، اعضای یک گروه برای حفظ پیوستگی، تداوم وحفظ حیات خود ناگزیرند باورها و فرهنگهای جامعه را بپذیرند و آنها را نهادینه سازند و به الگوی پایدار رفتاری تبدیل کنند. فرهنگ عمومی نوع بشر ( صرف نظر از تفاوتها ) در مورد نگاه به جنسیت، وضع نزدیک بهم داشته است : تفاوت قایل شدن بین نقش های مورد انتظار از زن و مرد.

زنان ناگزیرند با توجه به توانایی های خود و برداشتهای عمومی از موقعیت و جایگاه زن، نقش های ویژه ای را بر عهده بگیرند و رفتارهای به خصوصی را بروز دهند که متفاوت از رفتار مردان است. مردان نیز نقش هایی را می پذیرند که جامعه بر عهده آنها گذاشته است ؛ هر چند که توانایی های فیزیکی نباید فراموش شود .

پذیرش باورهای عمومی جامعه را می توان به اجتماعی شدن تعبیرکرد . اجتماعی شدن، اثرات متعددی بر رفتار مبتنی بر جنسیت می گذارد . از یک سو افراد را وا می دارد تا از میان شیوه های رفتاری گوناگون، رفتاری را برگزینند که زمینه سازش بیشتر با گروه جنسیتی آنها را میسر سازد و هم با توانایی های جسمانی و روانی آنها تناسب بیشتری داشته باشد . از سوی دیگر، الگوهای پایداری پدید می آورد که بر تمایزات و تفاوت بین نقش های زنان ومردان صحه بگذارد . مطالعه نژاد شناسانه « باری[۱] – بیکن[۲] – شیلو[۳] » درباره اجتماعی شدن در ۱۱۰ تمدن مختلف نشان می دهد که میزان و درجه تفاوت نقش های زن و مرد برحسب عوامل اقتصادی ( بویژه عوامل ارزش گذار به نیروی بدنی ) و نوع سازمان خانوادگی (پدر سالاری، مادر سالاری، یک همسری ، چند همسری و…) فرق می کند . بنابراین، در جوامعی که اقتصاد، مستقل از نیروی بدنی و سازمان خانوادگی از تساوی بیشتری برخوردار است، تفاوت زایی اجتماعی شدن بین نقش زن و مرد تا اندازه ای کاهش می یابد . با این حال، هر چند که نوعی گرایش به تقلیل اختلاف وجود دارد، ولی به نظر می رسدکه اختلاف و نقش های جنسی، امری غیرقابل اجتناب است .

عوامل اجتماعی و فرهنگی، همان گونه که در ایجاد تفاوتها مؤثرند، توانایی و توفیق زن و مرد را نیز تحت تاثیر قرار می دهند . این عوامل می تواند با ایجاد مانع، زمینه عقب ماندگی جنسیتی را فراهم سازد و یا اینکه با پیرایش فرهنگ تاکید کننده بر تفاوتها، همسطحی موقعیتی و شغلی را به ارمغان آورد، قابل توجه است که از جنس زن هرگز نابغه خلاقی به وجود نیامده است . هیچ تئوری زیستی، روان شناسی یا روان کاوی، این جریان را به صورت واقعاً قاطعی توجه و تبیین نمی کند . تنها می توان ملاحظه کرد که شرایط اجتماعی و فرهنگی، هرچند خیلی کمتر از سابق، موفقیت مردان راتسهیل می کند .این شرایط اجتماعی – فرهنگی دردرجه تاثیر پذیری و انگیزش افراد موثر است . رفتار زن و مرد متاثر از ویژگی های هیجانی و علایق آنهاست، اما درموردزنان، قبول نقش اجتماعی آنان نیز دخالت دارد، تحقیقات " لورندراند[۴] " مؤید این مساله است که پذیرش نقش اجتماعی زنان درجامعه، آنان را ازلحاظ احساس موقعیتی به مردان نزدیک می کند. او دریافت که دختران دانشجوی جویای کار از احساس " مردانگی " بیشتری برخوردار ند تا دخترانی که فکرمی کنند بیشتر به خانه داری و کانون خانواده کشیده می شوند . ( حسینی ودیگران، ۱۳۸۱ )۱- Barri

۲- Beicken

۳- Shilo

[۴] – Lorendrand

کلمات کلیدی:

نابرابری جنسیتی
نظریه های نابرابری جنسیتی
نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار

فهرست مطالب
نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار
جامعه پذیری جنیستی :
درونی سازی، پذیرش
نابرابری جنسیتی

نظریه های نا برابری جنسیتی

نظریه قشربندی جنسیتی راندل کالینز :

نظریه نابرابری جنسیتی چافتز

دگرگونی خود آگاهانه لایه بندی جنسیتی

دگرگونی آگاهانه لایه بندی جنسیتی

نظریه نابرابری جنسیتی بلوم برگ

نظریه طرح واره های جنسیتی ساندرایم

نظریه بوردیو
نظریه سیمسون دوبوار
نظریه مارگارت مید
نظریه فمینیستی لیبرال
نظریه فمینیستی روان کاوی
نظریه فمینیستی رادیکال / انقلابی :
نظریه فمینیستی مارکسیتی
نظریه میشل بارت
نظریه انگلس

نظریه فمینیستی سوسیالیستی

نظریه سیلویا والبی
نظریه جامعه شناسی فمینیستی
( کنش متقابل در سطح خرد )
عمل واکنشی در برابر عمل هدفدار :
کنش متقابل متناوب در برابر کنش متقابل دایمی :
فرض نابرابری در برابر فرض برابری
معانی قشربندی شده در برابر معانی مشترک :
الزام در برابر انتخاب درموقعیت های معنا سازی :
ذهنیت
قضیه ایفای نقش وادارک دیگری :
ملکه ذهن شدن هنجارهای اجتماع :
ماهیت خود به عنوان یک کنشگر اجتماعی
آگاهی از زندگی روزانه
نظریه های کاتب کلاسیک راجع به نابرابری جنسیتی
نظریه کارکرد گرایی
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تئوری اشعار و ترانه های فولکلور

هدف از این پایان نامه بررسی تئوری اشعار و ترانه های فولکلور می باشد

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی
بررسی تئوری اشعار و ترانه های فولکلور

بیان مساله
ترانه های محلی قبل از آنکه بیانگر عقاید، علایق و شخصیت فردی باشد، بیانگر شخصیت اجتماعی و روح فرهنگ جمعی حاکم بر جامعه است . در ترانه های محلی حوادث وشرایط تاریخی جامعه انعکاس می یابد و در پرتو گذشته است که می توان اشتراکات وتمایزات فرهنگی جامعه را در طی زمان شناخت . اشعار فولکلوریک، مسیر تحولات و فراز و فرودهای تغییرات اجتماعی را می‌نمایاند، و بدین طریق افق فرهنگی ما نسبت به گذشته و آینده فرهنگی جامعه وسیعتروروشنتر می‌گردد .
روح الامینی (۱۳۷۷) معتقد است که ادبیات آینه تمام نمای رویدادها، آئین ها، رفتارها، تلاش ها، اندیشه های جامعه است که زبان حال و شناسنامه یک ملت می باشد و می توان یک جامعه را با بررسی محتوا و موضوع ادبیات آن شناخت، رویدادها و رفتارهای اجتماعی را دانست و سیر تحولی پدیده های اجتماعی را ردیابی کرد، هر بخش از ترانه ها در واقع تبین زوایای مختلف زندگی اجتماعی با توجه به زمینه فرهنگی حاکم بر جامعه است ؛ به طور مثال، در ترانه های عاشقانه، چگونگی و کیفیت روابط دختر وپسر با توجه به ارزش ها و هنجارهای حاکم برجامعه، نحوه ابراز تمایل و عشق به طرف مقابل، انتظارات و توقعات عاشق و معشوق و هدف از این روابط مطرح می شود و یا در منظومه های سوگ، غمنامه های درد و رنج ناشی از فراق، جدایی، سوز و گداز قلبی داغدیدگان ابرازشده است و لالایی ها : تجلی ناز و نوازش کودک، خواسته های درونی مادر، شیوه های ابراز محبت و حکایت تحقیرهای مادران است، در ابعاد اجتماعی، حاکمیت رسوم و سنن مختلف حاکم بر روابط اجتماعی (از قبیل رسم چند زنی یا رسم درون همسری ) مطرح می شود و غیره در متن ترانه ها، سنت ها، آداب و رسوم، ارزشها و باورهای اجتماعی تایید یا رد می شوند ؛ بنابراین کشف رگه های حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق بررسی و تحلیل ترانه های محلی، میسرمی شود .
در این پژوهش سعی شده با تبین نگرش های فرهنگی، در جوامع مورد بحث به این سوال پاسخ داده شود که جایگاه زن ( با تکیه بر ترانه های عامیانه ) در میان اقوام غیر فارسی به چه صورت است ؟
مساله زن وتعریفی که از زن بودن در جامعه ما وجود دارد، در غالب موارد حالتی سنتی دارد ؛ که خود را با تغییرات جامعه همگام و هماهنگ نکرده است . با وجودیکه زن در عرصه های متفاوتی از زندگی اجتماعی وارد شده است وبسیاری از مسئوولیت های جامعه را بر عهده گرفته است و نیز در گذشته های دور زن کسی است که بر خوانش همه موجودات روزی می خورند، به مردگان حیات می بخشد، و نماد زایندگی است و ارزشمند و پرستیدنی، اما نگرش جامعه به آنها و باور داشت های جامعه به زن و خصوصیات وتوانایی های او به گونه ای دیگر است،که در دهه های گذشته با آن مواجه بوده ایم، بخشی از این باورداشتها، خود را در ادبیات شفاهی جامعه نشان می‌دهد و اضافه می‌کنم در جامعه ما ریشه بسیاری از افکار و رفتارهای انسانی را باور داشتهایی تشکیل می دهند که بدون مداقه قرار گرفتن و به صرف انتقال یافتن، پایه و اساس کنش های انسانی قرار می گیرند .
قابل ذکر است که مباحث و حوزه های مربوط به زنان، یا همواره نادیده گرفته می شده و بی اهمیت تلقی می شده است یا هرگاه که زنان در تحقیق گنجانده می شدند تصویری تحریف شده و حاکی از پیش داوری جنسیتی از ایشان ارائه می شده است، از این گذشته، از سلطه و بهره کشی مردان از زنان نیز غافل می‌مانده اند یا زن این سلطه و بهره کشی را طبیعی می انگاشته اند . قابل ذکر است که پژوهش در قلمرو ترانه های محلی در ایران بارویکردی که ما اتخاذ کرده ایم، انجام نشده و به ناچار را ه تحلیل داده هایمان را با الگویی نو در پیش گرفته ایم، به این ترتیب که با مقوله بندی موضوعاتی که در ترانه های محلی راجع به زنان مطرح شده است به تحلیل اطلاعات ثبت شده پرداخته ایم، تا بتوانیم تصویری را که به صورت ضمنی از جایگاه زن توسط ادبیات ( ترانه‌های محلی) به افراد جامعه منتقل می شود، بازنمایی و بررسی کنیم.
به همین منظور این ترانه ها برگزیده شده اند تا از درونشان دریابیم که ایرانیان به زنانشان چگونه می نگرند و از آنها در این بخش از فولکور چگونه یاد می کنند یا با زنان ایرانی در ترانه ها از چه سخن می گویند . و در عنایت به این مهم است یابیم که زنان در ترانه های محلی از چه جایگاهی فرادست یا فرودست برخوردارند . عمده ترین محورهای بحث در این پژوهش مبتنی بر طرز تلقی جامعه وتصورات قالبی نسبت به زنان است و تصویر مسلطی که از جایگاه زن وجود دارد، که به نحوی تعیین کننده الگوهای رفتاری، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، عادات، روابط، مناسبات، تعاملات و اخلاقیات جامعه می باشد، بر این اساس ارکان مختلف جامعه ( امور فرهنگی، امور اجتماعی، امور خانوادگی ، امور اقتصادی ) مورد بررسی قرار می گیرد، تا جایگاه زنان در ترانه های محلی به وضوح تصریح گردد.
کلماتكلیدی:

جایگاه زنان

ترانه های محلی
سروده ها و نغمه های فولکلور

فهرست
چکیده : ۲
مقدمه ۳
۱-۱ بیان مساله ۵
۱-۲ پرسش های پژوهش ۷
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش در این قلمرو ۸
۱-۴ هدف های پژوهش ۱۰
۱-۵ تعریف مفاهیم ۱۱
۱-۲مروری برمفاهیم نظری
۲-۱-۱ ادب وادبیات
۲-۱-۲ ادبیات شفاهی و عامه

۲-۱-۳ تاریخچه جمع آوری فولکور

۲-۱-۴ قلمرو فولکلور
۲-۱-۵ فولکلور و مردم شناسی
۲-۱-۶ فولکلور و باستان شناسی

۲-۱-۷ نظریات فولکلور شناسی

۲-۱-۸ وابستگی و تعلق فولکور
۲-۱-۹ بررسی لغوی ترانه

۲-۱-۱۰ تقسیم بندی سنتی ترانه

۳- قالب های دیگر :
۲-۱-۱۱ ترانه های محلی

۲-۱-۱۲ بررسی ترانه های محلی

۲-۱-۱۳ خاستگاه ترانه و نخستین نغمه های ایران

۲-۱-۱۴ ترانه های محلی در کشورهای دیگر

۲-۱-۱۵ کوچ ترانه ها
۲-۱-۱۶ محتوای ترانه ها
۲-۱-۱۷ انواع ترانه ها

۲-۱-۱۸ زبان ها و لهجه های ایرانی

۲-۱-۱۹ پیوند شعر و موسیقی

۲-۲ سیر تاریخی سیمای زن

۲-۲-۱ سیمای زن در اساطیر

۲-۲-۲ سیمای زن در دوره باستان

۲-۲-۳ زن در ایران پیش از ورود اقوام مهاجر

منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل مضمونی ترانه های محلی لری و ترکی با تاکید بر مقام زن

هدف از این تحقیق تحلیل مضمونی ترانه های محلی لری و ترکی با تاکید بر مقام زن می باشد

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته ادبیات

تحلیل مضمونی ترانه های محلی لری و ترکی با تاکید بر مقام زن

مقدمه:
در جامعه، ما از سویی‌، با زنان سنتی روبرو هستیم ؛ که به شدت پایبند حفظ ارزش‌های قدیمی هستند و خود نیز ازعوامل انتقال ارزش ها، اعتقادات واندیشه ها هستند و از سویی با زن مدرن مواجهیم که ازسویی ، خواهان تغییر و اصلاح جامعه است؛ و تغییرات و دگرگونی های جوامع جدید او را تحت الشعاع خود قرار داده است، که گاه او را به لحاظ هویتی دچار یک سردرگمی می نماید، که نتیجه رویارویی زن مدرن در مقابل سنت ها و باورهای قدیمی از سویی و جامعه و روابط جدید از سوی دیگر است، که در چنین مواقعی واکنش‌های متفاوتی را با قرار گرفتن برسراین دو راهی، ممکن است، از خود نشان دهد :
گاهی تسلیم سنت ها می‌شود و با اندک تفاوتی به جمع زنان سنتی ملحق می شود، وتنها با این وجه افتراق که نسبت به جایگاه خود در جامعه آگاهی پیدا کرده است و گاهی عاصی و طاغی برای فرار از سنت هایی که دست و پای آزادی او را بسته اند، از خود و خانواده می گریزد، بدون اینکه از این مساله اطمینان داشته باشد که آیا رها شدن از سنت ها بدون اینکه مأمنی داشته باشد، می تواند زندگی را به او هدیه کند و ممکن است راه هایی مانند خودکشی را برگزیند چون منفعل بودن را آموخته و خود باور کرده که نمی تواند؛ و گاه روابط جدید را پذیرا می شود با تحمل تمام مشکلات .
برای ایجاد تغییرات مطلوب و حل مساله زنان در جامعه، بایستی در اولین مرحله و به عنوان اولین گام ذهنیتهای غلط راجع به زنان را، بشناسیم و راه را برای ایجاد تغییرات مطلوب بگشائیم و باور داشته باشیم که تغییر این ذهنیتهای غلط، قطعاً و بدون تردید با صدور دستورالعمل مقدور نمی باشد؛ البته این شناخت کاری بس عظیم است که از زوایای گوناگون قابل بررسی است و شاید بتوان گفت، یکی از بسترهای مناسبی که این شناخت را به دست می دهد، کنکاش در ادبیات عامه است .
ترانه‌ها از خداباوری زنان خبر می‌دهد، گاهی در زمزمه‌ها و دعاهای آنان ترنم خوشبختی موج می‌گیرد و ارتباط معنوی با خداوند، موجب تأمین و تقویت آرامش درونی آنان می‌گردد.
رخت دوما من سرم بی تا زمین كربلا كی بوره، كی بدوزه، فاطمی خیرن نسا
رخت عروسی و داماد روی سرم بود تا صحرای كربلا چه كسی می‌تواند این لباس را هم برش بزند و هم دوخت نماید، غیر از حضرت فاطمه (س).
در ترانه‌ها گاهی زنان جنبه مانایی و مقدس می‌یابند، این تفكرات به جوامع دوران نوسنگی كه یقیناً مذهبی بودند برمی‌گردد، آنها همواره از الهه‌ها حاجت می‌خواستند و برایشان قربانی می‌كردند (وارسته‌فر، ۱۳۷۷).
ای كشی كه وی دسل دشسته وابو نی ‌پیسه وی من گور ما زنده وابو
بدنی كه با دست‌های زیبای تو شستشو شوند در قبر نمی‌پوسد تا زمانی كه در صور دمیده شود.
در ترانه‌ها، نیز، اشیایی جنبه مانایی و مقدس دارند، كه زنان زیاد مورد استفاده قرار می‌دهند یكی از این اشیاء حنا می‌باشد، كه جدا از جنبه‌ زینتی آن، به دلیل كه منسوب به حضرت فاطمه (س) است، جنبه مقدس دارد.زنان به دلایل اجتماعی اعم از انواع محدودیت‌هایی كه در مناسبات، دچار آن هستند و الگوهای زندگی زنانه، بیش از مردان پایبند اینگونه اعتقادات هستند و با استعانت از نیروهای مذهبی مددرسان، سعی در كنترل و دفع شر را دارند.
کلمات کلیدی:

مقام زن در ترانه های محلی

تحلیل مضمونی ترانه های محلی
جایگاه زن در ترانه های محلی لری و ترکی
تحلیل مضمونی مقام زن در ترانه های محلی

فهرست مطالب
۴-۲ تحلیل کیفی
۴-۲-۱ تحلیل مقوله های فرهنگی
۴-۲-۲ تحلیل مقوله‌های اجتماعی
۴-۴-۲-۲-۱ زیبایی
۴-۲-۲-۲-۲ علم و دانش
۴-۲-۲-۲-۵ باکره بودن
۴-۲-۲-۳ نظارت اجتماعی:
۴-۲-۳ تحلیل مقوله‌های خانوادگی
۴-۳-۴ تحلیل مقوله‌های اقتصادی
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل صور خیال در شاهنامه فردوسی و بررسی ترکیبها و تصاویر در آن

هدف از این پایان نامه تحلیل صور خیال در شاهنامه فردوسی و بررسی ترکیبها و تصاویر در آن می باشد

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۶۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامهرشته ادبیات
تحلیل صور خیال در شاهنامه فردوسی و بررسی ترکیبها و تصاویر در آن

چکیده:
در این رساله كوشش پژوهنده بر این بوده است تا نشان دهد این اثر به سبب وجوه ادبی و بلاغی فراتر از یك متن منظوم است. هدف از تدوین این اثر شناخت قلمرو صورخیال، استخراج عناصر خیال در شاهنامه و شناخت تصاویر، تركیب‌ها و شیوه‌های تصویر سازی است. در این پایان نامه رفتار هنری فردوسی در شاهنامه، ساختار تصویر، تأثیر صور خیال در شاهنامه، بهره‌جویی از عناصر خیال، براعت استهلال در دایره‌ی صورخیال، مواد تصویر در شاهنامه، فلسفه‌ی زیباشناختی فردوسی در شاهنامه، تركیب‌های خیالی، رنگ‌آرایی، وصف و انواع آن نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. فردوسی در سرایش شاهنامه از دو عنصر هنری استعاره‌ و كنایه بیش از دیگر عناصر بهره‌ برده است. استعاره، خصیصه‌ی‌ اصلی سبك فردوسی است از میان اقسام استعاره، استعاره‌ی مصرّحه بیشترین كاربرد را دارد. بسآمد بالای كنایه در شاهنامه نشانه‌ی گستردگی دایره‌ی واژگان شاعر و چیرگی او برزبان فارسی است. از میان انواع تشبیه گرایش فردوسی به تشبیه بلیغ بیشتر است. امّا مجاز در شاهنامه از تنوّع بسیاری برخوردار است. منطق فردوسی در سرودن شاهنامه چنین است كه او جهان پیش از خود را با زبان هنری بازسازی كرده است.
کلمات کلیدی:

مجاز

تشبیه

استعاره

صورخیال

علوم بلاغی

شاهنامه‌ فردوسی

مقدمه:
بدون تردید هیچ یک از آثار منظوم جهان را نمی توان یافت که همانند شاهنامه در اعماق روح و جان ملّتی اثری جاودانه گذاشته باشد . هیچ ایرانی نیست که این اثر شگرف را به دقّت خوانده و انگشت تحیّر به دندان نگزیده و از صمیم قلب ، بر روان فردوسی درود نفرستاده باشد. « شاهنـامه که یک حماسـۀ ایـرانی اسـت درحـدود شصـت هزار بیـت دارد و گـوینـدۀ آن ، فردوسی ، که مسلّط بر تاریخ حماسۀ ملی ایران و خود چکیده و نمایندۀ جامع آن می باشد بایـد به نام پدر ادبیّات ایران ستوده شود .» شاهـنامه یا نامه ی شهـریاران ، به ظاهـر تاریخ ایـران است که از کیومـرث ، نخـستین شاه ، تا یزدگـرد شهریـار ، بازپسیـن شـاه ساسانی را در بـر می گیـرد ، امّا در حقـیقت داسـتان هـا و افسـانه های ملّی و به عبـارت بهـتر اسطـوره و داسـتان و تاریـخ است . مجموعه ی منسجمی از اساطیـر باستـانی و روایـات تاریـخ سنـّتـی و داسـتان های پـهلـوانی اسـت که سرگـذشـت اقـوام ایرانی را در چهارچوب آرمان ملّی منعکس می سازد و شهریاران و پهـلوانان نماینده ی شـخصّـیت انسان ایرانی و ایستادگی و نبرد غم و شادی او و نیک بختی و تیره روزی او به شمار می رود .
« شاهنامه حماسۀ داد و قانون است . حماسۀ مقاومت بی تزلّزل در مقابل هر چه اهریـمنی است . حس غروری که درشاهنامه هست همان اندازه که به پیروزی های مادّی تکیه دارد به پیروزی های معنوی هم پیوسته است و برای همیشه زنده خواهد ماند .» شاهنامه دستآورد کوشش و جوشش فردوسی در سرتاسر زندگی است . اندیشه ، هـنر ، ادراک ، میهن پرستی ، آزادگی عامل پیدایش شاهنامه شده است ، اثری که سرشار از روح و زندگی اسـت و بازتاب شرافتمندی و سربلندی ملّتی بزرگ . مقام شعری و هنری شاهنامه به قدری بلند است که اگر از جامه ی زبان فارسی عاری و به زبان دیگری ترجمه شود ، باز کتابی بزرگ و دارای مقام هـنری بلند خواهد بود . « شـاهنـامه مجموعه ی سـروده هایی است که در آن تصاویری از : صلح ، رزم ، بزم ، طبیعت و جنبه های گوناگون زندگـی به چشم می خـورد . فردوسـی به جهـت دسـت داشتـن برگستره ی پهناوری از واژگـان ، نمایـش حالت ها و لحظه ها را آن چنان ساده و روان بیان می دارد که گویی انسـان در جریان حوادث ، حضوری پویا و مستـمر دارد . او به وصف هایش جان می بخشد و با این که بیشتر تصاویر او از دیدگاه حماسی نقش پذیرفته و با اساطیر آمیخته اند ، با زندگـی واقعـی پیوندی تنگاتنگ و جدانشدنی دارند .»
فهرست مطالب

بخش نخست – پیش درآمد

فصـل اوّل دانای توس

شاهنامه
فصل دوّم عـلـوم بـلاغـی
فصاحت و بلاغت
هدف علوم بلاغی
اهمّیّت بلاغت
بلاغت پس از اسلام
الف) قرن اوّل هجری
ب) قرن دوّم و سوّم و چهارم هجری
ج) قرن پنجم هجری

نخستین آثار مستقل در بلاغت فارسی

ترجمان البلاغه
حدائق السّحر فی دقائق الشعر
المعجم فی معاییر اشعار العجم
تعریف علم بیان
مؤسّس بیان
فایده ی علم بیان

بخش دوم صـور خـیـال

فصل اول تشبیه

ارکان تشبیه

ب) اقسام تشبیه به اعتبار ادات تشبیه
ج) اقسام تشبیه به اعتبار وجه شبه
۱- انواع تشبیه از نظر ذکر یا عدم ذکر وجه شبه
۲- انواع تشبیه از نظر مفرد یا مرکّب بودن وجه شبه
تشبیه تمثیل

دیدگاه تشبیه گرایان درباره ی تمثیل

شیوه ی تشخیص تمثیل از دیدگاه دکتر شفیعی

دیدگاه استعاره گرایان درباره ی تمثیل
عبدالقاهر جرجانی و تمثیل
۳- انواع تشبیه از نظر حسّی، عقلی و تخییلی بودن وجه شبه
زاویه ی تشبیه

د) اقسام تشبیه به اعتبار طرفین تشبیه

۱- از نظر محسوس یا معقول بودن طرفین
تشبیه وهمی و خیالی
۲- از نظر مفرد یا مرکّب بودن طرفین
الف) مفرد به مفرد
۱- مفرد مجرّد به مفرد مجرّد
۲- مفرد مجرّد به مفرد مقیّد
۳- مفرد مقیّد به مفرد مجرّد
۴- مفرد مقیّد به مفرد مقیّد
۳- اقسام تشبیه از نظر تعدّد طرفین
دیگر اقسام تشبیه
زیبایی تشبیه
حماسی بودن تشبیهات و تصویرهای شاهنامه
بررسی موارد تشبیه در شعر فردوسی
الف ) مواردی که در تصاویر تشبیهات شاهنامه از طبیعت گرفته شده
۱-حیوانات
۲_پرندگان
۳- درختان ، گل ها و گیـاهان
۴ _عوامل طبیعی و سماوی
 _آتش و وا بسته هایش
۷- گوهرها و سنگ های قیمتی
۸- موجودات افسانه ای (اژدها ، اهریمن ، دیو)
ب) موارد تشبیه از انسان و آن چه وابسته به انسان است
اندام و اعضای آدمی
ج) تصاویر سلاح ها و وسایل رزم
۹- فلزات

فصل دوم مجاز

مجاز
۱ مجاز مرسل با علاقه ی «حالّ و محلّ» یا «ظرف و مظروف»
۲ مجـاز مرسل با علاقه ی «کلّیّت و جزئیّت » یعنی «کلّ » را بگوئیم و « جزء » را اراده کنیم یا بالعکس
ب ) جزئیّت ذکر جزء و اراده ی کلّ

فصل سوم استعاره

الف ) تعریف استعاره
فایده ی استعاره
ب)ارکان استعاره
چگونگی کاربرد استعاره در شاهنامه
ج) انواع استعاره
در آمدی بر انسان انگاری ( = تشخیص )

فصل چهارم جلوه ی رنگ ها در شاهنامه ی فردوسی

رنگ سیاه
رنگ سفید
رنگ سرخ
رنگ زرد
رنگ آبی
رنگ سبز
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود