پروپوزال اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی

هدف از این پروپوزال اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی می باشد

دسته بندی باستان شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشدرشته باستان شناسی

پروپوزال اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی

چکیده:
با توجه با فعالیت های گسترده صورت گرفته در زمینه پژوهشهای باستان شناسی در کلاردشت اطلاعات ذی قیمتی در ارتباط با گذشته این منطقه بدست آمد. محیط زیست و جغرافیای منطقه کلاردشت شرایط و بستر مطلوبی را فراهم آورد تا اقوام مختلف در دوره زمانی گوناگون بتوانند دست آورد های هنری و صنعتی خود را به منصه ظهور برسانند. با توجه به کاوش های باستانی در تپه کلار کلاردشت وجود سردوک های گلی، سفال، پیکرک، و آثار معماری نشان دهنده فرهنگ غنی منطقه است. نقوش موجود در سفال تپه کلار تاثیر پذیری شدید هنرمند از محیط جغرافیایی پیرامون را نشان می دهد. وجود آلات ریسندگی در لایه های مختلف تپه کلار نشان از انجام فعالیتهای ریسندگی و بافندگی در منطقه دارد. از طرفی دیگر بدست آمدن مهر استوانه ای با نقش بز کوهی و گوزن حکایت از گستردگی داد و ستد و مراودات تجاری این ناحیه با سایر مناطق دارد. با توجه به مطالعاتی که در مورد سفال و قالی کلاردشت انجام شد می توان از بهره گیری هنرمندان این منطقه از نقوش حیوانی، گیاهی، هندسی، و نقش مایه های مشابه در صنایع نساجی و سفالگری پی برد. بنابر شواهد موجود می توان اظهار داشت که در دوره های زمانی مختلف هنرمند این منطقه با تأثیر پذیری از محیط زیست و جغرافیای منطقه به خلق آثار دست زده است. با توجه به موضوع پژوهش حاضر که تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت است، ابتدا به بررسی نقشهای موجود بر سفال تپۀ کلار پرداخته شد و سپس با نقشهای موجود بر روی قالیهای کلاردشت مقایسه گردید.
واژگان کلیدی:
تپۀ کلار
نقوش قالی
نقوش سفال
اشکال جانوری
قالی کلاردشت
طرحهای هندسی
تعریف مسئله واهداف
بر اساس پژوهشهای باستان شناسی، منطقه تاریخی و فرهنگی کلاردشت با توجه به شرایط مساعد و ویژه زیستی، از دوران مس و سنگ مسکون بوده است. یافته های باستان شناسی در دشت میان کوهی کلاردشت نشان از توسعه همه جانبه ساکنین این منطقه به لحاظ کشاورزی، دامپروری و صنعتی دارد. بدست آمدن گونه های مختلف سفال، انواع پیکرک، سردوک و بقایای معماری مؤید این امر است که مردم این منطقه نوعی تحول درون زا را در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری باتوجه به سخاوت و غنای طبیعت تجربه کرده اند. همچنین بدست آمدن مهر استوانه ای از کاوشهای تپه کلار نشان از ارتباط تجاری این ناحیه با سایر نقاط ایران داشته است سردوکهای بدست آمده از تپه کلار یکی از نشانه های مهم در خصوص رواج و رونق صنعت ریسندگی و بافندگی در کلاردشت از دیرباز است. وابستگی صنعت نساجی به دامپروری به ویژه در دنیای باستان موجب شده است تا این دو فعالیت به صورت توآمان در منطقه رشد نماید.
نشانه های استمرار این دو فعالیت را، اگرچه بسیار کمرنگ، همچنان می توان در برخی از روستاهای این منطقه مشاهده نمود. بررسی دست بافته های کلاردشت نشان از آمیختگی فراوان طرحها و نقشمایه ها با طبیعت و زیست بوم منطقه دارد. با توجه به این امر که تآثیرپذیری از طبیعت را در سفالهای بدست آمده از کلاردشت نیز شاهد هستیم، مقایسه نقوش سفالهای بدست آمده ازتپه کلار با نقوش و طرحهای فرشهایی که در گذشته و امروزه در منطقه دیده می شوند، نشان از وامگیری هنرمند از طبیعت پیرامونش برای خلق آثار سفالی و قالی دارد.
فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه
-تعریف مسئله اهداف
– سوالات تحقیق
– فرضیه ها و پیش ها
– جنبه نو آوری و جدید بودن
– مواد و روش انجام تحقیق
– پیشینه مطالعاتی وپژوهشی
– مفاهیم
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی

هدف از این پایان نامه بررسی اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی می باشد

دسته بندی باستان شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴٫۰۶۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۱۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی

اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی

چکیده:
با توجه با فعالیت های گسترده صورت گرفته در زمینه پژوهشهای باستان شناسی در کلاردشت اطلاعات ذی قیمتی در ارتباط با گذشته این منطقه بدست آمد. محیط زیست و جغرافیای منطقه کلاردشت شرایط و بستر مطلوبی را فراهم آورد تا اقوام مختلف در دوره زمانی گوناگون بتوانند دست آورد های هنری و صنعتی خود را به منصه ظهور برسانند. با توجه به کاوش های باستانی در تپه کلار کلاردشت وجود سردوک های گلی، سفال، پیکرک، و آثار معماری نشان دهنده فرهنگ غنی منطقه است. نقوش موجود در سفال تپه کلار تاثیر پذیری شدید هنرمند از محیط جغرافیایی پیرامون را نشان می دهد. وجود آلات ریسندگی در لایه های مختلف تپه کلار نشان از انجام فعالیتهای ریسندگی و بافندگی در منطقه دارد. از طرفی دیگر بدست آمدن مهر استوانه ای با نقش بز کوهی و گوزن حکایت از گستردگی داد و ستد و مراودات تجاری این ناحیه با سایر مناطق دارد. با توجه به مطالعاتی که در مورد سفال و قالی کلاردشت انجام شد می توان از بهره گیری هنرمندان این منطقه از نقوش حیوانی، گیاهی، هندسی، و نقش مایه های مشابه در صنایع نساجی و سفالگری پی برد. بنابر شواهد موجود می توان اظهار داشت که در دوره های زمانی مختلف هنرمند این منطقه با تأثیر پذیری از محیط زیست و جغرافیای منطقه به خلق آثار دست زده است. با توجه به موضوع پژوهش حاضر که تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت است، ابتدا به بررسی نقشهای موجود بر سفال تپۀ کلار پرداخته شد و سپس با نقشهای موجود بر روی قالیهای کلاردشت مقایسه گردید.
واژگان کلیدی:
تپۀ کلار
نقوش قالی
نقوش سفال
اشکال جانوری
قالی کلاردشت
طرحهای هندسی
تعریف مسئله واهداف
بر اساس پژوهشهای باستان شناسی، منطقه تاریخی و فرهنگی کلاردشت با توجه به شرایط مساعد و ویژه زیستی، از دوران مس و سنگ مسکون بوده است. یافته های باستان شناسی در دشت میان کوهی کلاردشت نشان از توسعه همه جانبه ساکنین این منطقه به لحاظ کشاورزی، دامپروری و صنعتی دارد. بدست آمدن گونه های مختلف سفال، انواع پیکرک، سردوک و بقایای معماری مؤید این امر است که مردم این منطقه نوعی تحول درون زا را در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری باتوجه به سخاوت و غنای طبیعت تجربه کرده اند. همچنین بدست آمدن مهر استوانه ای از کاوشهای تپه کلار نشان از ارتباط تجاری این ناحیه با سایر نقاط ایران داشته است سردوکهای بدست آمده از تپه کلار یکی از نشانه های مهم در خصوص رواج و رونق صنعت ریسندگی و بافندگی در کلاردشت از دیرباز است. وابستگی صنعت نساجی به دامپروری به ویژه در دنیای باستان موجب شده است تا این دو فعالیت به صورت توآمان در منطقه رشد نماید.
نشانه های استمرار این دو فعالیت را، اگرچه بسیار کمرنگ، همچنان می توان در برخی از روستاهای این منطقه مشاهده نمود. بررسی دست بافته های کلاردشت نشان از آمیختگی فراوان طرحها و نقشمایه ها با طبیعت و زیست بوم منطقه دارد. با توجه به این امر که تآثیرپذیری از طبیعت را در سفالهای بدست آمده از کلاردشت نیز شاهد هستیم، مقایسه نقوش سفالهای بدست آمده ازتپه کلار با نقوش و طرحهای فرشهایی که در گذشته و امروزه در منطقه دیده می شوند، نشان از وامگیری هنرمند از طبیعت پیرامونش برای خلق آثار سفالی و قالی دارد.
فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه
-تعریف مسئله اهداف
– سوالات تحقیق
– فرضیه ها و پیش ها
– جنبه نو آوری و جدید بودن
– مواد و روش انجام تحقیق
– پیشینه مطالعاتی وپژوهشی
– مفاهیم

فصل دوم: موقعیت جغرافیایی کلاردشت

– موقعیت جغرافیایی کلاردشت
– پیشینه تاریخی کلاردشت
– چشم انداز طبیعی کلاردشت
– آب و هوای و پوشش گیاهی و جانوری
– موقعیت جغرافیایی تپۀکلار
– پیشینه سفالگری در ایران
– سفال تپه کلار
– خصوصیات سفال تپه کلار
– تزئینات سفال تپه کلار
– سفال سدۀ های نخستین اسلامی

فصل سوم: پیشینه ی هنر قالیبافی

– قالیبافی در ایران پیش از اسلام
– قالیبافی در ایران بعد از اسلام
– قالی کلاردشت
— تاریخچه قالی کلاردشت
— نظریات متعدد در مورد قالی کلاردشت
— الیاف مورد استفاده در قالی کلاردشت
— ابزار مورد استفاده در قالی کلاردشت
— رنگ و رنگرزی در قالی کلاردشت
– طبقه بندی انواع طرح در قالی کلاردشت
— طرح جنگلی
— طرح صندوقی
— طرح شمله ای
— طرح های منسوخ شده
– نگارۀ جانوری
– نگارۀ انسانی
– نگارۀ گیاهی
– نگارۀ انتزاعی از اشیاء و زندگی پیرامون
– نگارۀ هندسی

فصل چهارم: بررسی تأثیر نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت

– بررسی تأثیر نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
– نتیجه گیری
– پیشنهادات
فصل ششم: منابع
فهرست اشکال و تصاویر
مناطق چهار گانه در محوطه اسلامی شهر دِلِه
سفال دورۀ اسلامی شهر دِلِه
طرح دفتین
طرح کاردک
طرح قیچی
شکل-عکس چگونگی رنگرزی
عکس نمونه طرح جنگلی
عکس نمونه طرح صندوقی
عکس نمونه طرح شمله ای
طرح نگارۀ گوزن و آهو
طرح نگارۀ چنگ گربه(پیچا چنگ)
شگل- طرح نگارۀ پرندگان
طرح نگارۀ بلبلک
طرح نگارۀ پنجه گرگ(ورگ چنگ)
طرح نگارۀ دم روباه
طرح نگارۀ استخوان ماهی
طرح نگارۀ انسانی
طرح نگارۀ کوه
طرح نگارۀ درخت
طرح نگارۀ گل ستاره
طرح نگارۀ گل پمپال
طرح نگارۀ گل شیرینی
طرح نگارۀ آب روان
طرح نگارۀ گل مخملی
طرح نگارۀ پله ای(آب روان)
طرح نگارۀ گل لاله
طرح نگارۀ گل گرد
طرح نگارۀ گل گلدان
طرح نگارۀ گل شاه عباسی
طرح نگارۀ ول زلفک
طرح نگارۀ درب دیگ
طرح نگارۀ حلواقجل
طرح نگارۀ لمپا
طرح نگارۀ شانه میک
طرح نگارۀ کریش
طرح نگارۀ ترازو
طرح نگارۀ لانه زنبور
طرح نگارۀ قیچی
طرح نگارۀ صندوقی
طرح نگارۀ گل چارواز
طرح نگارۀ حلواقجل
طرح نگارۀ مجمه
طرح نگارۀ پنجه گرگ
طرح نگارۀ کلاه خان
طرح سردوک گلی و سفالی
طرح سفال تپه کلار و خطوط مواج و شیاری
طرح سفال دورۀ اسلامی شهر دِلِه
طرح سفال کلار با طرح نمد و فرش همراه با نقش مایه زیگزاگ
شکل-طرح و عکس استفاده از لچکی در زاویه نمد و فرش
طرح سفال کلار و طرح نمد و فرش با نقش مایه درب دیگ
شکل-طرح نقش مایه قلاب زلفک در نمد، فرش، سفال
طرح نقش مایه لوزی در سفال، نمد، فرش
طرح نقش هندسی در سفال و نمد
نقش گیاهی در سفال و قالی
عکس قالی قوچان(سالانقوچی)
عکس عروسک و پرنده در قالی قوچان
عکس پرنده در قالی قوچان
عکس قالی کرمانشاهی
عکس قالی قوچان
عکس قالی کلاردشت
طراحی نمد کلاردشت
طراحی نقش مایه های بکار رفته در نمد کلاردشت
طرح نقش جانوری بر روی مهر و قالی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت می باشد

دسته بندی باستان شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲٫۷۹۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته باستان شناسی
ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت

مقدمه
دردنیای پر از رمز و راز و نماد پردازی های چند هزار ساله بشر، به سختی می توان از برخی نمادها و معنای واقعی آنها در دوره ای که آفریده شده اند صحبت کرد؛ یعنی هر آنچه که تحت عنوان هنر و علم نماد شناسی گفته آید چاره گشا نخواهد بود، مگر این که بتوانیم مصادیق حقیقی و ملموس آن را با اطمینان خاطر ارائه کنیم اما چون هیچکدام از ما از دوران پیش از تاریخ نیامده ایم بنابراین هرچه می گوییم حدس و گمان هایی است که فکر می کنیم باید درست باشند! اما باید اذعان کرد که حقیقت با واقعیت فرق دارد آنچنان که این دو گاهی فرسنگ ها از هم دورند! بعید به نظر می رسد کسی بتواند بگوید که صد در صد نماد ها و رمز و رازهای موجود در نقوش قالی را می شناسد، یا لااقل محقق در مطالعاتی که در این زمینه داشته، نمی تواند چنین ادعایی را داشته باشد.
موضوعاتی که به آن پرداختیم اطلاعات آنها کم و بیش در کتاب ها آمده است و برگرفته از استنباط های شخصی برخی فرهیختگان از این مقوله است که می تواند جای شک و سوأل باشد. محقق سعی کرده است علاوه بر شناسایی طرح های منطقه، موتیف ها و ریشۀ نقوش را به سرانجام برساند که با پرداختن به آنها، ریشه یابی این طرح ها آسان تر شود. محقق طرح های قالی کلاردشت را متأثر از افکار هنرمند از محیط پیرامون می داند و با توجه به اشکال و نقش های بکار رفته در هنر قالیبافی نزدیکی تشابهات را می توان در آنها به روشنی نشان داد. در این میان نه تنها هنر و صنعت قالیبافی بلکه صنعت سفالگری این منطقه نیز تحت تاثیر محیط پیرامون خود قرار گرفته است. مردمان ساكن کلاردشت مردمانی هستند، كه زندگی آنان تا صد سال گذشته به حرفه های كشاورزی و دامپروری وابسته بود و معیشت زندگی آنها به محیط پیرامون شان گره خورده بود.
بیشتر هنرمندان برای خلق آثارهنری خودشان تأثیر شدیدی از دنیای پیرامون خود پذیرفته اند و با به کار گیری اشکالی اعم از، هندسی، گیاهی، جانوری و غیره… دنیای پیرامون را به تصویر کشیدند. به عنوان مثال نقوش حیوانی مانند بز کوهی، کَل، که در طرح های قالی کلاردشت دیده شده است هنوز هم یکی از بیشترین نقوشی است که در قالی های منطقه کوهستانی کلاردشت دیده می شود.
موضوع این تحقیق بررسی تاثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت است. هنرمند سفالگر با الهام از محیط پیرامونی خود نقش و نگاره هایی را بر روی سفال نقر کرده است. سفالینه های تپه کلار دارای تزئیناتی است که قرابت زیادی با اشکال موجود درقالی کلاردشت دارد. سفال نقش بسیار مهمی در زندگی مردمان پیش از تاریخ دارد و در زندگی روزمره آنها چه در حمل ونگهداری مواد اولیه و چه در رفاه حال خانواده جهت بهتر زندگی کردن و چه در بهداشتی تر بودن زندگی شان تأثیر بسزای دارد. سفال در دوره های بعدی نیز نقش مؤثر خود را در روند زندگی انسان ایفا می کند. وجود نقش و نگاره ها در روی سفال، بعد ها به صورت الگو در خلق آثار تزئیناتی در هنر های دیگر مؤثر بوده است. در دوره های بعدی بشر توانست با مهارت و با بکارگیری قالب ذوب فلزاتی مانند آهن، طلا و نقره را به کار بندد و نقش و نگاره هایی در دوران اولیه بر روی سفال به اجرا در آورد و تجربه قوی تری را بر روی این اشیاء بکار بندد.
هرچند بوجود آمدن فلزات تأثیر بسزایی در کم رنگ شدن رونق سفال در زندگی بشر داشته و زندگی رنگ تجملاتی به خود گرفته باشد، اما همچنان نقش و نگاره ها و موتیف ها مدرن ترگشته و پیشرفت را همزمان با بشر طی کرده اند و هم گام با دورۀ زمانی بشر پیش رفته اند. بکار گیری نقوش هندسی، گیاهی، حیوانی و انتزاعی نه تنها بر روی فلزات خود را نشان داده اند بلکه در بافندگی نیز سیر صعودی خود را طی کرد، آنچنان که در دوران هخامنشی قالی پازیریگ نشان دهندۀ قدرت بافندگی و مهارت فنون ایجاد بکارگیری نگاره ها، و نقش ها در فرش است. از طرفی با به تصویر کشیدن این نوع نگاره ها آداب و رسوم، اعتقادات، را تبیین می کردند. در دوره های بعدی نیز همچنان بافندگی پیشرفت چشمگیر داشته چنان که در دوران ساسانیان شهرت قالی بهارستان تا دور دست ها رفته بود. این مهارت در فن بافندگی تأثیر شگرفی در دوران نخستین اسلامی در پارچه ها و طراز های خلفای اولیه و در دوره های بعدی اسلامی داشته است.
فهرست مطالب
شکل۱ طرح سردوک گلی و سفالی
شکل۲ طرح سفال تپه کلار و خطوط مواج و شیاری
شکل۳ طرح سفال دورۀ اسلامی شهر دِلِه
شکل۴ طرح سفال کلار با طرح نمد و فرش همراه با نقش مایه زیگزاگ
شکل۵طرح و عکس استفاده از لچکی در زاویه نمد و فرش
شکل۶ طرح سفال کلار و طرح نمد و فرش با نقش مایه درب دیگ
شکل۷طرح نقش مایه قلاب زلفک در نمد، فرش، سفال
شکل۸ طرح نقش مایه لوزی در سفال، نمد، فرش
شکل۹ طرح نقش هندسی در سفال و نمد
شکل۱۰ نقش گیاهی در سفال و قالی
شکل۱۱ عکس قالی قوچان(سالانقوچی)
شکل۱۲ عکس عروسک و پرنده در قالی قوچان
شکل۱۳ عکس پرنده در قالی قوچان
شکل۱۴ عکس قالی کرمانشاهی
شکل۱۵ عکس قالی قوچان
شکل۱۶ عکس قالی کلاردشت
شکل۱۷ طراحی نمد کلاردشت
شکل۱۸ طراحی نقش مایه های بکار رفته در نمد کلاردشت
شکل۱۹ طرح نقش جانوری بر روی مهر و قالی
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان فایل : دانلود کتاب نایاب نماد و نشانه های دفینه

دانلود کتاب نایاب نماد و نشانه های دفینه

دانلود کتاب نایاب نماد و نشانه های دفینه

دانلود کتاب کمیاب نماد و نشانه های دفینه
فرمت فایل:PDF
حجم فایل:۷۶مگابایت

 
این کتاب با ۳۴۰ صفحه رنگی کاملترین مجموعه ای است که تا کنون در ایران و در مورد دفینه ها نوشته شده است.
دارای بیش از ۱۰۰۰ علامت و نشانه و رمزگشایی آنها
نشانه های غلط چه نشانه هایی هستند؟ و چگونه باید بفهمیم؟تکنیک های اندازه گیری در رمزگشایی علائم ونشانه هامعانی ، توضیحات ، راه حل هابازگشایی رموز ، تله های فیزیکی ، طلسماتتکنیک های خواندان نسخه های گنج ، رمزگشایی همه…

عنوان فایل : اسرار کاوشگری

اسرار کاوشگری

اسرار کاوشگری

برنامه اندروید اسرار کاوشگری
 
شامل صدها جلد کتاب در زمینه باستان شناسی و علایم شناسی مقالات و جزوات ساخت ردیاب و صدها.. مطلب در زمینه گنج پژوهی … قابل استفاد بر روی تمام گوشی های اندروید …….


مشخصات فایل دانلودی:

عنواناسرار کاوشگری

دسته بندی فایل باستان شناسی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و فایل های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. برخی از فایل ها رایگان و برخی پولی می باشند که در صورت پرداخت وجه لینک دانلود ظاهر خواهد شد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” اسرار کاوشگری ” را دانلود بفرمایید:

اسرار کاوشگری

اسرار کاوشگری

برنامه اندروید اسرار کاوشگری
 
شامل صدها جلد کتاب در زمینه باستان شناسی و علایم شناسی مقالات و جزوات ساخت ردیاب و صدها.. مطلب در زمینه گنج پژوهی … قابل استفاد بر روی تمام گوشی های اندروید …….

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اسرار کاوشگری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اسرار کاوشگری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

روش دانلود:

پس از انتقال به سایت فروشنده در قسمت پایین صفحه روی پرداخت کلیک نمایید و پس از انتقال به سایت بانک، اقدام به وارد کردن اطلاعات خواسته شده از جانب بانک نمایید و پس از تکمیل و پرداخت به صفحه فروشگاه باز خواهید گشت و لینک های دانلود را مشاهده خواهید کرد و با کلیک بر روی آنها فایل شما دانلود می شود. تا تکمیل همه لینک های دانلود، صفحه باز شده را نبندید.

با وارد کردن ایمیل لیست لینک ها را نیز در ایمیل خود دریافت می نمایید که توصیه ما وارد کردن ایمیل و دریافت آنها در ایمیلتان هست تا در صورت بروز مشکل بتوانید از ایمیل خود برای دریافت فایل ها اقدام نمایید.

 

 

عنوان فایل : گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر

عنوان: گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر

دسته بندی: باستان شناسی

نشان شده با : گنج نامه شیخ بهایی,گنج نامه احمد وزیر

گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر

گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر

گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر
 

 

 …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر – باستان شناسی

عنوان: گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر

دسته بندی: باستان شناسی

نشان شده با : گنج نامه شیخ بهایی,گنج نامه احمد وزیر

گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر

گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر

گنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه احمد وزیر
 

 

 …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.